Kotalar ve sınırlar

Bu sayfada, Blaze kullandıkça öde fiyatlandırma planına göre Cloud Functions için ölçeklenebilir, kullanıma dayalı sınırlar ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Bu sınırlar, işlevleri Node.js 10 çalışma zamanı ortamına dağıtan Firebase projeleri için geçerlidir.

Blaze planı ücretsiz çağrı, işlem süresi ve internet trafiği için cömert tutarlar sunar. Ancak işlev dağıtımlarında, işlevin container'ı için kullanılan depolama alanı için küçük ölçekli ücretler uygulanır. Daha fazla bilgi için Firebase ile ilgili SSS sayfasına göz atın.

Google Cloud Functions kotaları üç alanı kapsar:

 • Kaynak Sınırları

  Bunlar, işlevlerinizin tüketebileceği toplam kaynak miktarını etkiler.

 • Zaman Sınırları

  Bunlar, öğelerin ne kadar süreyle çalışabileceğini etkiler.

 • Hız Sınırları

  Bunlar, işlevlerinizi yönetmek için Cloud Functions API'yi ne kadar hızlı bir şekilde çağırabileceğinizi etkiler.

Farklı sınır türleri aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Cloud Functions (1. nesil) ve Cloud Functions (2. nesil) sınırları arasındaki farklar, uygun durumlarda belirtilmiştir.

Kaynak Sınırları

Kaynak sınırları, işlevlerinizin tüketebileceği toplam kaynak miktarını etkiler. Bölgesel kapsam proje başına belirlenir ve her projenin kendi sınırları vardır.

Kota Açıklama Sınır (1. nesil) Sınır (2. nesil) Artırılabilir Kapsam
İşlev sayısı Bölge başına dağıtılabilecek toplam işlev sayısı 1.000 1.000 eksi Cloud Run hizmetlerinin sayısı Hayır bölge başına
Maksimum dağıtım boyutu Tek bir işlev dağıtımının maksimum boyutu Kaynaklar için 100 MB (sıkıştırılmış).
Kaynaklar ve modüller için 500 MB (sıkıştırılmamış).
Yok Hayır işlev başına
Maksimum sıkıştırılmamış HTTP isteği boyutu Bir HTTP isteğinde HTTP İşlevlerine gönderilen veriler 10 MB 32 MB Hayır çağrı başına
Maksimum sıkıştırılmamış HTTP yanıtı boyutu Bir HTTP yanıtında HTTP işlevlerinden gönderilen veriler 10 MB Yanıt akışı için 10 MB.
Akış olmayan yanıtlar için 32 MB.
Hayır çağrı başına
Etkinliğe dayalı işlevler için maksimum etkinlik boyutu Etkinliklerde arka plan işlevlerine gönderilen veriler 10 MB Eventarc etkinlikleri için 512 KB.
Eski etkinlikler için 10 MB.
Hayır etkinlik başına
Maksimum işlev belleği Her işlev örneğinin kullanabileceği bellek miktarı 8GiB 32GiB Hayır işlev başına

Zaman Sınırları

Kota Açıklama Sınır (1. nesil) Sınır (2. nesil) Artırılabilir Kapsam
Maksimum işlev süresi Bir işlevin zorla sonlandırılmadan önce çalışabileceği maksimum süre 540 saniye HTTP işlevleri için 60 dakika.
Etkinliğe dayalı işlevler için 9 dakika.
Hayır çağrı başına

Hız Sınırları

Kota Açıklama Sınır (1. nesil) Sınır (2. nesil) Artırılabilir Kapsam
API çağrıları (OKUMA) Cloud Functions API'si aracılığıyla işlevleri açıklamak veya listelemek için yapılan çağrılar 100 saniyede 5.000 60 saniye başına 1.200 Yalnızca 1. nesil için bölge başına (1. nesil)
(2. nesil)
API çağrıları (YAZMA) Cloud Functions API'si aracılığıyla işlevleri dağıtmak veya silmek için yapılan çağrılar 100 saniyede 80 60 saniye başına 60 Hayır 1 bölge başına (1. nesil)
(2. nesil)
API çağrıları (CALL) "call" API'sine yapılan çağrılar 100 saniyede 16 Yok Hayır 2 proje başına

Ölçeklenebilirlik

Arka plan işlevleri daha yavaş ölçeklenirken, HTTP tarafından çağrılan Cloud Functions işlevleri gelen trafiği yönetebilmek için hızla ölçeklenir. İşlevin ölçeklenebilme özelliği, aşağıdakileri içeren birkaç faktör tarafından belirlenir:

 • Bir işlevin yürütülmesinin tamamlanması için gereken süre (kısa süreli işlevler genellikle daha fazla eşzamanlı isteği işlemek için ölçeklenebilir).
 • Sıfırdan başlatmada işlevin ilk kullanıma hazırlaması için gereken süre.
 • İşlevinizin hata oranı.
 • Bölgesel yük ve veri merkezi kapasitesi gibi geçici faktörler.

Arka plan işlevleri için aşağıda açıklanan şekilde ek sınırlar vardır. Bu sınırlar 1. nesil HTTP işlevleri için geçerli değildir.

Arka plan işlevleri için ek kotalar

Kota Açıklama Sınır Artırılabilir Kapsam Ürün sürümü
Maks. eşzamanlı çağrı sayısı Tek bir işlevin maksimum eşzamanlı çağrı sayısı
Örnek: Her bir etkinliğin işlenmesi 100 saniye sürüyorsa çağrı hızı saniyede ortalama 30 ile sınırlanır
3.000 Evet işlev başına Yalnızca 1. nesil
Maks. çağrı hızı Tek bir işlev tarafından işlenen etkinliklerin maksimum hızı
Örnek: Her bir etkinliğin işlenmesi 100 ms sürüyorsa paralel olarak ortalama sadece 100 istek işlense bile çağrı hızı saniyede 1.000 olarak sınırlandırılır
saniyede 1.000 Hayır işlev başına Yalnızca 1. nesil
Maks. eşzamanlı etkinlik verisi boyutu Tek bir işlevin eşzamanlı çağrılarına gelen etkinliklerin maksimum toplam boyutu
Örnek: Etkinliklerin boyutu 1 MB ise ve bunları işlemek 10 saniye sürüyorsa ortalama hız saniyede 1 etkinlik olur. Bunun nedeni, 11. etkinliğin ilk 10 etkinlikten biri tamamlanıncaya kadar işleme alınmamasıdır
10 MB Hayır işlev başına 1. ve 2. nesil
Gelen etkinliklerin maks. işleme hızı Tek bir işleve gelen etkinliklerin maksimum işleme hızı
Örnek: Etkinliklerin boyutu 1 MB ise, işlevler 100 ms içinde bitse bile çağrı hızı saniyede en fazla 10 olabilir
saniyede 10 MB Hayır işlev başına 1. ve 2. nesil

Kota sınırına ulaştığınızda

Bir işlev, kendisine ayrılan bir kaynağın tümünü tükettiğinde, kota yenilenene veya artırılana kadar kaynak kullanılamaz hale gelir. Bu, kota yenilenene veya artırılana kadar işlevinizin ve aynı projedeki diğer tüm işlevlerin çalışmayacağı anlamına gelebilir. Kaynaklardan biri kotanın üzerinde olduğunda ve işlev yürütülemediğinde, işlev bir HTTP 500 hata kodu döndürür.

Kotaları burada listelenen varsayılan değerlerin üzerine çıkarmak için Cloud Functions Kotalar Sayfası'na gidin, değiştirmek istediğiniz kotaları seçin ve KOTALARI DÜZENLE'yi tıklayın. İstenirse kullanıcı bilgilerinizi sağlayın ve seçtiğiniz her kota için yeni kota sınırını girin.

Firebase CLI dağıtımı için kota sınırları

Firebase CLI'nın dağıttığı her işlev için aşağıdaki hız ve süre sınırları etkilenir:

 • API çağrıları (OKUMA): Kaç işlevden bağımsız olarak, dağıtım başına 1 çağrı
  • Sınır: 100 saniye başına 5.000
 • API çağrıları (YAZMA): İşlev başına 1 çağrı
  • Sınır: 100 saniye başına 80

Ayrıca bkz. Firebase CLI referansı.