İşlevleri etkileşimli olarak test etme

Cloud Functions kabuğu, test verileriyle işlevlerin çağrılması için etkileşimli bir kabuk sağlar. Kabuk, tüm tetikleyici türlerini destekler.

Yönetici kimlik bilgilerini ayarlayın (isteğe bağlı)

İşlevler testlerinizin, Firebase Admin SDK'sı aracılığıyla Google API'leri veya diğer Firebase API'leriyle etkileşimde bulunmasını istiyorsanız yönetici kimlik bilgilerini ayarlamanız gerekebilir.

 • Cloud Firestore ve Realtime Database tetikleyicileri zaten yeterli kimlik bilgilerine sahiptir ve ek kurulum gerektirmez.
 • Authentication gibi Firebase API'leri ve FCM veya Cloud Translation ya da Cloud Speech gibi Google API'leri dahil olmak üzere diğer tüm API'ler için bu bölümde açıklanan kurulum adımlarının uygulanması gerekir. Bu durum, ister Cloud Functions kabuğunu ister firebase emulators:start kabuğunu kullanın.

Emüle edilen işlevler için yönetici kimlik bilgilerini ayarlamak üzere:

 1. Google Cloud Console'un Hizmet Hesapları bölmesini açın.
 2. App Engine varsayılan hizmet hesabı seçeneğinin belirlendiğinden emin olun ve Anahtar oluştur'u seçmek için sağdaki seçenekler menüsünü kullanın.
 3. İstendiğinde, anahtar türü olarak JSON'yi seçip Oluştur'u tıklayın.
 4. Varsayılan Google kimlik bilgilerinizi, indirilen anahtarı işaret edecek şekilde ayarlayın:

  Unix

  export GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS="path/to/key.json"
  firebase functions:shell
  

  Windows

  set GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS=path\to\key.json
  firebase functions:shell
  

Bu adımları tamamladıktan sonra işlev testleriniz, Admin SDK'sını kullanarak Firebase ve Google API'lerine erişebilir. Örneğin, bir kimlik doğrulama tetikleyicisini test ederken emüle edilen işlev, admin.auth().getUserByEmail(email) öğesini çağırabilir.

İşlevleri Cloud Functions kabuğu kullanarak sunma

Cloud Functions kabuğu, işlevlerin test verileriyle çağrılması için etkileşimli bir kabuğa sahip her tür işlev tetikleyicisinin emülasyonunu yapar. Seçenekler işlev türüne göre değişir, ancak temel kullanım biçimi şu şekildedir:

myFunctionName(data, options)

data parametresi Realtime Database, Cloud Firestore ve PubSub tetikleyicileri için zorunlu, diğer tüm işlev türleri için isteğe bağlıdır. Ayrıca isteğe bağlı options parametresi yalnızca Realtime Database ve Cloud Firestore işlevleri için geçerlidir.

İsteğe bağlı olarak, dosyayı değişken olarak kaydedip bir işlev çağırarak test verilerini yerel bir dosyadan yükleyebilirsiniz:

var data = require('./path/to/testData.json');
myFunction(data);

Cloud Functions kabuğunu yükleme ve yapılandırma

Bu özelliği kullanmak için firebase-tools en az 3.11.0 sürümüne, firebase-functions SDK'sının ise en az 0.6.2 sürümüne sahip olması gerekir. Her ikisini de güncellemek için projenizin functions/ dizininde aşağıdaki komutları çalıştırın:

npm install --save firebase-functions@latest
npm install -g firebase-tools

Özel işlevler yapılandırma değişkenleri kullanıyorsanız önce özel yapılandırmanızı yerel ortamınızda almak için komutu çalıştırın (bunu functions dizininden çalıştırın):

firebase functions:config:get > .runtimeconfig.json
# If using Windows PowerShell, replace the above with:
# firebase functions:config:get | ac .runtimeconfig.json

Son olarak, kabuğu aşağıdaki komutla çalıştırın:

firebase functions:shell

HTTPS işlevlerini çağırma

Kabukta HTTPS işlevlerini çağırmak için kullanım request NPM modülüyle aynıdır ancak request yerine emüle etmek istediğiniz işlevin adını girin. Örnek:

# invoke
myHttpsFunction()
myHttpsFunction.get()
myHttpsFunction.post()

# invoke at sub-path
myHttpsFunction('/path')
myHttpsFunction.get('/path')
myHttpsFunction.post('/path')

# send POST request with form data
myHttpsFunction.post('/path').form( {foo: 'bar' })

HTTPS çağrılabilir işlevlerini çağırma

HTTPS Çağırılabilir işlevlerini yerel olarak çağırırken uygun test verilerini sağlamanız gerekir.

# invoke
myCallableFunction('test data')
myCallableFunction({'foo': 'bar'})

İsteğe bağlı olarak, ikinci parametre olarak bir Firebase-Instance-ID-token aktarabilirsiniz. Bu bir dize olmalıdır.

# invoke with FCM registration token
myCallableFunction('test data', {instanceIdToken: 'sample token'})

context.auth emülasyonu şu anda kullanılamıyor.

Realtime Database işlevlerini çağırma

Realtime Database işlevlerini yerel olarak çalıştırırken uygun test verilerini sağlamanız gerekir. Bu genellikle onCreate işlemleri, eski/kaldırılmış onDelete işlemleri ve hem onUpdate hem de onWrite işlevleri için yeni test verilerinin sağlanması anlamına gelir:

# invoke onCreate function
myDatabaseFunction('new_data')

# invoke onDelete function
myDatabaseFunction('old_data')

# invoke onUpdate or onWrite function
myDatabaseFunction({before: 'old_data', after: 'new_data' })

Kabuk, before/after seçeneklerine ek olarak, bir yoldaki sahte joker karakterlerde kullanmak için params seçeneği sunar:

# mock wildcards in path, for example: if the path was input/{group}/{id}
myDatabaseFunction('data', {params: {group: 'a', id: 123}})

Kabuk, varsayılan olarak yönetici (hizmet hesabı) ayrıcalıklarıyla Realtime Database işlevlerini çalıştırır. Bunun yerine, işlevleri belirli bir son kullanıcı veya kimliği doğrulanmamış kullanıcı olarak çalıştırmak için auth seçeneğini kullanın:

# to mock unauthenticated user
myDatabaseFunction('data', {authMode: 'USER'})
# to mock end user
myDatabaseFunction('data', {auth: {uid: 'abcd'}})

Firestore işlevlerini çağırma

Firestore işlevlerini yerel olarak çalıştırırken uygun test verilerini sağlamanız gerekir. Bu genellikle onCreate işlemleri, eski/kaldırılmış onDelete işlemleri ve hem onUpdate hem de onWrite işlevleri için yeni test verilerinin sağlanması anlamına gelir. Firestore verilerinin anahtar/değer çiftleri olması gerektiğini unutmayın. Desteklenen Veri Türleri bölümünü inceleyin.

# invoke onCreate function
myFirestoreFunction({foo: ‘new’})

# invoke onDelete function
myFirestoreFunction({foo: ‘old’})

# invoke onUpdate or onWrite function
myFirestoreFunction({before: {foo: ‘old’}, after: {foo: ‘new’} })

Bir doküman adında joker karakterlerle deneme yapmak için, data nesnesinin before/after alanlarına ek olarak options nesnesindeki params alanlarını kullanabilirsiniz:

# mock wildcards in document name, for example: if the name was input/{group}/{id}
myFirestoreFunction({foo: ‘new’}, {params: {group: 'a', id: 123}})

Kabuk, Firestore işlevlerini her zaman yönetici ayrıcalıklarıyla çalıştırır. Yani, oluşturma/güncelleme/silme etkinliği, bir yönetici kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş gibi taklit edilir.

PubSub işlevlerini çağırma

PubSub işlevleri için mesaj yükünüzü bir Buffer örneğine ekleyin ve isteğe bağlı olarak aşağıdaki veri özelliklerini ekleyin:

// invokes a function with the JSON message { hello: 'world' } and attributes { foo: 'bar' }
myPubsubFunction({data: new Buffer('{"hello":"world"}'), attributes: {foo: 'bar'}})

Analytics işlevlerini çağırma

Kabukta myAnalyticsFunction() çalıştırarak Analytics işlevlerini herhangi bir veri olmadan çağırabilirsiniz. İşlevi test verileriyle çalıştırmak amacıyla, işlevinizin ihtiyaç duyduğu belirli etkinlik verisi alanları için bir değişken tanımlamanız önerilir:

var data = {
 eventDim: [{
  // populates event.data.params
  params: {foo: {stringValue: 'bar'} },
  // Also valid:
  //  {intValue: '10'}, {floatValue: '1.0'}, {doubleValue: '1.0'}
  // populates event.data.name
  name: 'event_name',
  // populates event.data.logTime, specify in microseconds
  timestampMicros: Date.now() * 1000,
  // populates event.data.previousLogTime, specify in microseconds
  previousTimestampMicros: Date.now() * 1000,
  // populates event.data.reportingDate, specify in 'YYYYMMDD' format
  date: '20170930',
  // populates event.data.valueInUSD
  valueInUsd: 230
 }],
 userDim: userDim
};

myAnalyticsFunction(data);

Storage ve Auth işlevlerini çağırma

Storage ve Auth işlevleri için, işlevin içinde görmek istediğiniz test verileriyle yerel işlevi çağırın. Test verileriniz ilgili veri biçimlerine uygun olmalıdır:

Yalnızca kodunuzun bağlı olduğu alanları belirtin veya yalnızca işlevi çalıştırmak istiyorsanız hiçbir alan belirtmeyin.