获取我们在 Firebase 峰会上发布的所有信息,了解 Firebase 可如何帮助您加快应用开发速度并满怀信心地运行应用。了解详情

Chức năng đám mây và Firebase

Google Cloud Functions là giải pháp máy tính không máy chủ của Google để tạo các ứng dụng theo hướng sự kiện. Đây là sản phẩm hợp tác giữa nhóm Google Cloud Platform và nhóm Firebase.

Đối với các nhà phát triển Google Cloud Platform , Chức năng đám mây đóng vai trò như một lớp liên kết cho phép bạn kết nối logic giữa các dịch vụ của Google Cloud Platform (GCP) bằng cách lắng nghe và phản hồi các sự kiện.

Đối với các nhà phát triển Firebase , Chức năng đám mây cho Firebase cung cấp một cách để mở rộng hành vi của Firebase và tích hợp các tính năng của Firebase thông qua việc bổ sung mã phía máy chủ.

Cả hai giải pháp đều cung cấp khả năng thực thi nhanh chóng và đáng tin cậy các chức năng trong một môi trường được quản lý hoàn toàn, nơi bạn không cần phải lo lắng về việc quản lý bất kỳ máy chủ nào hoặc cung cấp bất kỳ cơ sở hạ tầng nào.

Chức năng đám mây cho Firebase

Bạn nên sử dụng Chức năng đám mây cho Firebase nếu bạn là nhà phát triển đang xây dựng ứng dụng di động hoặc ứng dụng web dành cho thiết bị di động. Firebase cung cấp cho các nhà phát triển thiết bị di động quyền truy cập vào một loạt các dịch vụ tập trung vào thiết bị di động được quản lý hoàn toàn bao gồm phân tích, xác thực và Cơ sở dữ liệu thời gian thực. Chức năng đám mây hoàn thiện việc cung cấp bằng cách cung cấp một cách để mở rộng và kết nối hoạt động của các tính năng Firebase thông qua việc bổ sung mã phía máy chủ.

Các nhà phát triển Firebase có thể dễ dàng tích hợp với các dịch vụ bên ngoài cho các tác vụ như xử lý thanh toán và gửi tin nhắn SMS. Ngoài ra, các nhà phát triển có thể bao gồm logic tùy chỉnh quá nặng đối với thiết bị di động hoặc cần được bảo mật trên máy chủ. Xem Tôi có thể làm gì với Chức năng đám mây? để tìm hiểu thêm về các trường hợp sử dụng tích hợp điển hình. Đối với các nhà phát triển cần một chương trình phụ trợ đầy đủ tính năng hơn, Chức năng đám mây cung cấp một cánh cổng dẫn đến các khả năng mạnh mẽ trong Google Cloud Platform .

Chức năng đám mây cho Firebase được tối ưu hóa cho các nhà phát triển Firebase:

  • SDK Firebase để định cấu hình các chức năng của bạn thông qua mã
  • Tích hợp với Bảng điều khiển Firebase và Firebase CLI
  • Các trình kích hoạt tương tự như Chức năng đám mây của Google, cộng với Cơ sở dữ liệu thời gian thực của Firebase, Xác thực Firebase và trình kích hoạt Phân tích Firebase

Chức năng đám mây cho Google Cloud Platform

Các nhà phát triển có thể kết nối và mở rộng các dịch vụ GCP bằng cách viết mã dưới dạng Hàm đám mây. Chức năng đám mây đóng vai trò như một lớp liên kết cho phép bạn kết nối logic giữa các dịch vụ GCP bằng cách lắng nghe và phản hồi các sự kiện. Chỉ với một vài dòng mã, các nhà phát triển có thể làm phong phú thêm việc sử dụng các dịch vụ GCP của họ để tạo ra các kết hợp cấp cao hơn mà không cần cung cấp hoặc quản lý máy chủ. Xem tài liệu Chức năng đám mây của Google để biết thêm thông tin.