Chức năng đám mây và Firebase

Google Cloud Functions là giải pháp điện toán không cần máy chủ của Google để tạo các ứng dụng hướng sự kiện. Đây là sản phẩm chung giữa nhóm Google Cloud Platform và nhóm Firebase.

Đối với các nhà phát triển Google Cloud Platform , Chức năng đám mây đóng vai trò là lớp liên kết cho phép bạn kết hợp logic giữa các dịch vụ Google Cloud Platform (GCP) bằng cách lắng nghe và phản hồi các sự kiện.

Đối với các nhà phát triển Firebase , Cloud Functions cho Firebase cung cấp một cách để mở rộng hoạt động của Firebase và tích hợp các tính năng của Firebase thông qua việc bổ sung mã phía máy chủ.

Cả hai giải pháp đều cung cấp khả năng thực thi các chức năng nhanh chóng và đáng tin cậy trong môi trường được quản lý hoàn toàn, nơi bạn không cần phải lo lắng về việc quản lý bất kỳ máy chủ nào hoặc cung cấp bất kỳ cơ sở hạ tầng nào.

Chức năng đám mây cho Firebase

Bạn nên sử dụng Cloud Functions cho Firebase nếu bạn là nhà phát triển đang xây dựng ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc ứng dụng web dành cho thiết bị di động. Firebase cung cấp cho các nhà phát triển thiết bị di động quyền truy cập vào một loạt các dịch vụ tập trung vào thiết bị di động được quản lý hoàn toàn bao gồm phân tích, xác thực và Cơ sở dữ liệu thời gian thực. Cloud Functions hoàn thiện việc cung cấp bằng cách cung cấp cách mở rộng và kết nối hoạt động của các tính năng Firebase thông qua việc bổ sung mã phía máy chủ.

Các nhà phát triển Firebase có thể dễ dàng tích hợp với các dịch vụ bên ngoài để thực hiện các tác vụ như xử lý thanh toán và gửi tin nhắn SMS. Ngoài ra, các nhà phát triển có thể bao gồm logic tùy chỉnh quá nặng đối với thiết bị di động hoặc cần được bảo mật trên máy chủ. Xem Tôi có thể làm gì với các chức năng đám mây? để tìm hiểu thêm về các trường hợp sử dụng tích hợp điển hình. Đối với các nhà phát triển cần chương trình phụ trợ đầy đủ tính năng hơn, Cloud Functions cung cấp cổng vào các khả năng mạnh mẽ trong Google Cloud Platform .

Chức năng đám mây cho Firebase được tối ưu hóa cho nhà phát triển Firebase:

  • SDK Firebase để định cấu hình các chức năng của bạn thông qua mã
  • Được tích hợp với Bảng điều khiển Firebase và Firebase CLI
  • Các trình kích hoạt tương tự như Google Cloud Functions, cộng với các trình kích hoạt Cơ sở dữ liệu thời gian thực Firebase, Xác thực Firebase và Firebase Analytics

Chức năng đám mây cho Google Cloud Platform

Nhà phát triển có thể kết nối và mở rộng dịch vụ GCP bằng cách viết mã dưới dạng Chức năng đám mây. Chức năng đám mây đóng vai trò như một lớp liên kết cho phép bạn kết hợp logic giữa các dịch vụ GCP bằng cách lắng nghe và phản hồi các sự kiện. Chỉ với một vài dòng mã, nhà phát triển có thể làm phong phú thêm việc sử dụng dịch vụ GCP của mình để tạo ra các kết hợp cấp cao hơn mà không cần cung cấp hoặc quản lý máy chủ. Xem tài liệu về Chức năng đám mây của Google để biết thêm thông tin.