欢迎参加我们将于 2022 年 10 月 18 日举办的 Firebase 峰会(线上线下同时进行),了解 Firebase 如何帮助您加快应用开发速度、满怀信心地发布应用并在之后需要时轻松地扩大应用规模。立即报名

محرک های احراز هویت Firebase

می توانید در پاسخ به ایجاد و حذف حساب های کاربری Firebase، Cloud Functions را فعال کنید. به عنوان مثال، می توانید یک ایمیل خوش آمدگویی برای کاربری ارسال کنید که به تازگی یک حساب کاربری در برنامه شما ایجاد کرده است. نمونه‌های موجود در این صفحه بر اساس نمونه‌ای است که دقیقاً این کار را انجام می‌دهد - ایمیل‌های خوشامدگویی و خداحافظی را پس از ایجاد و حذف حساب ارسال می‌کند.

برای مثال‌های بیشتر از موارد استفاده، ببینید چه کاری می‌توانم با توابع Cloud انجام دهم؟

فعال کردن یک تابع در ایجاد کاربر

می‌توانید تابعی ایجاد کنید که وقتی یک کاربر Firebase ایجاد می‌شود، با استفاده از کنترل‌کننده رویداد functions.auth.user().onCreate() شود:

exports.sendWelcomeEmail = functions.auth.user().onCreate((user) => {
  // ...
});

حساب‌های Firebase رویدادهای ایجاد کاربر را برای توابع Cloud هنگامی که:

  • کاربر یک حساب ایمیل و رمز عبور ایجاد می کند.
  • یک کاربر برای اولین بار با استفاده از یک ارائه دهنده هویت فدرال وارد سیستم می شود.
  • توسعه دهنده یک حساب کاربری با استفاده از Firebase Admin SDK ایجاد می کند.
  • یک کاربر برای اولین بار به یک جلسه احراز هویت ناشناس جدید وارد می شود.

هنگامی که کاربر برای اولین بار با استفاده از یک نشانه سفارشی وارد سیستم می شود، رویداد عملکردهای ابری فعال نمی شود.

دسترسی به ویژگی های کاربر

از داده‌های کاربر که به عملکرد شما بازگردانده شده‌اند، می‌توانید به فهرست ویژگی‌های کاربر موجود در شی UserRecord کاربر تازه ایجاد شده دسترسی داشته باشید. به عنوان مثال، می توانید ایمیل و نام نمایشی کاربر را مطابق شکل دریافت کنید:

const email = user.email; // The email of the user.
const displayName = user.displayName; // The display name of the user.

فعال کردن یک تابع در هنگام حذف کاربر

همانطور که می توانید یک تابع را در ایجاد کاربر فعال کنید، می توانید به رویدادهای حذف کاربر نیز پاسخ دهید. همانطور که نشان داده شده است از کنترل کننده رویداد functions.auth.user().onDelete() استفاده کنید:

exports.sendByeEmail = functions.auth.user().onDelete((user) => {
  // ...
});

توابع مسدود کردن را فعال کنید

اگر با Identity Platform به Firebase Authentication ارتقا داده اید، می توانید احراز هویت Firebase را با استفاده از مسدود کردن Cloud Functions گسترش دهید.

توابع مسدود کردن به شما امکان می دهند کد سفارشی را اجرا کنید که نتیجه ثبت نام یا ورود کاربر به برنامه شما را تغییر می دهد. برای مثال، می‌توانید از احراز هویت کاربر در صورت عدم رعایت معیارهای خاص جلوگیری کنید یا اطلاعات کاربر را قبل از بازگرداندن آن به برنامه مشتری خود به‌روزرسانی کنید.