Apple Platforms'da Firebase ile Anonim olarak kimlik doğrulama

Firebase ile kimlik doğrulamak amacıyla geçici anonim hesaplar oluşturmak ve kullanmak için Firebase Authentication'ı kullanabilirsiniz. Bu geçici anonim hesaplar, henüz uygulamanıza kaydolmamış kullanıcıların güvenlik kurallarıyla korunan verilerle çalışmasına olanak tanımak için kullanılabilir. Anonim bir kullanıcı uygulamanıza kaydolmaya karar verirse oturum açma kimlik bilgilerini anonim hesaba bağlayarak gelecekteki oturumlarda korunan verileriyle çalışmaya devam edebilir.

Başlamadan önce

 1. Firebase bağımlılıklarını yükleyip yönetmek için Swift Package Manager'ı kullanın.

  1. Xcode'da, uygulamanız açıkken File > Add Packages'a (Dosya > Paket Ekle) gidin.
  2. İstendiğinde Firebase Apple platformlar SDK deposunu ekleyin:
  3.  https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk.git
  4. Firebase Authentication kitaplığını seçin.
  5. -ObjC işaretini, hedefinizin derleme ayarlarındaki Diğer Bağlayıcı İşaretleri bölümüne ekleyin.
  6. İşlem tamamlandığında Xcode, arka planda bağımlılıklarınızı otomatik olarak çözümlemeye ve indirmeye başlar.
 2. Uygulamanızı henüz Firebase projenize bağlamadıysanız bunu Firebase konsolundan yapın.
 3. Anonim kimlik doğrulamayı etkinleştirin:
  1. Firebase konsolunda Auth bölümünü açın.
  2. Oturum Açma Yöntemleri sayfasında Anonim oturum açma yöntemini etkinleştirin.
  3. İsteğe bağlı: Projenizi Identity Platform ile Firebase Authentication'a yükselttiyseniz otomatik temizlemeyi etkinleştirebilirsiniz. Bu ayarı etkinleştirdiğinizde 30 günden daha eski anonim hesaplar otomatik olarak silinir. Otomatik temizlemenin etkin olduğu projelerde, anonim kimlik doğrulama artık kullanım sınırlarına veya faturalandırma kotalarına dahil edilmez. Otomatik temizlik konusuna bakın.

Firebase ile anonim olarak kimlik doğrulama

Oturumu kapalı olan bir kullanıcı Firebase ile kimlik doğrulama gerektiren bir uygulama özelliği kullandığında aşağıdaki adımları uygulayarak kullanıcının anonim olarak oturum açmasını sağlayın:

 1. FirebaseCore modülünü UIApplicationDelegate uygulamanıza ve yetki verdiğiniz kullanıcının kullandığı diğer tüm Firebase modüllerini içe aktarın. Örneğin, Cloud Firestore ve Authentication'ı kullanmak için:

  Hızlı Kullanıcı Arayüzü

  import SwiftUI
  import FirebaseCore
  import FirebaseFirestore
  import FirebaseAuth
  // ...
     

  Swift

  import FirebaseCore
  import FirebaseFirestore
  import FirebaseAuth
  // ...
     

  Objective-C

  @import FirebaseCore;
  @import FirebaseFirestore;
  @import FirebaseAuth;
  // ...
     
 2. Uygulama yetkilinizin application(_:didFinishLaunchingWithOptions:) yönteminde FirebaseApp paylaşılan bir örnek yapılandırın:

  Hızlı Kullanıcı Arayüzü

  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()

  Swift

  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()

  Objective-C

  // Use Firebase library to configure APIs
  [FIRApp configure];
 3. SwiftUI kullanıyorsanız bir uygulama temsilcisi oluşturmanız ve UIApplicationDelegateAdaptor veya NSApplicationDelegateAdaptor aracılığıyla App yapınıza eklemeniz gerekir. Uygulama yetkilendirmesi kaydırmayı da devre dışı bırakmanız gerekir. Daha fazla bilgi için SwiftUI talimatlarına bakın.

  Hızlı Kullanıcı Arayüzü

  @main
  struct YourApp: App {
   // register app delegate for Firebase setup
   @UIApplicationDelegateAdaptor(AppDelegate.self) var delegate
  
   var body: some Scene {
    WindowGroup {
     NavigationView {
      ContentView()
     }
    }
   }
  }
     
 4. signInAnonymouslyWithCompletion: yöntemini çağırın:

  Swift

  Auth.auth().signInAnonymously { authResult, error in
   // ...
  }
  

  Objective-C

  [[FIRAuth auth] signInAnonymouslyWithCompletion:^(FIRAuthDataResult * _Nullable authResult,
                           NSError * _Nullable error) {
    // ...
   }];
  
 5. signInAnonymouslyWithCompletion: yöntemi hata olmadan tamamlanırsa anonim kullanıcının hesap verilerini FIRAuthDataResult nesnesinden alabilirsiniz:

  Swift

  guard let user = authResult?.user else { return }
  let isAnonymous = user.isAnonymous // true
  let uid = user.uid
  

  Objective-C

  FIRUser *user = authResult.user;
  BOOL isAnonymous = user.anonymous; // YES
  NSString *uid = user.uid;
  

Anonim bir hesabı kalıcı hesaba dönüştürme

Anonim bir kullanıcı uygulamanıza kaydolduğunda, işine yeni hesabıyla devam etmesine izin vermek isteyebilirsiniz. Örneğin, kullanıcının kaydolmadan önce alışveriş sepetine eklediği ürünleri yeni hesabının alışveriş sepetine eklemeyi düşünebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları tamamlayın:

 1. Kullanıcı kaydolduğunda, kullanıcının kimlik doğrulama sağlayıcısı için (FIRAuth.signInWith yöntemlerinden birini çağırmak suretiyle (dahil değil)) oturum açma akışını tamamlayın. Örneğin, kullanıcının Google kimliği jetonunu, Facebook erişim jetonunu veya e-posta adresini ve şifresini alabilirsiniz.
 2. Yeni kimlik doğrulama sağlayıcı için bir FIRAuthCredential alın:

  Google ile Oturum Açma
  Swift
  guard
   let authentication = user?.authentication,
   let idToken = authentication.idToken
  else {
   return
  }
  
  let credential = GoogleAuthProvider.credential(withIDToken: idToken,
                          accessToken: authentication.accessToken)
  
  Objective-C
  FIRAuthCredential *credential =
  [FIRGoogleAuthProvider credentialWithIDToken:result.user.idToken.tokenString
                   accessToken:result.user.accessToken.tokenString];
  
  Facebook'a Giriş
  Swift
  let credential = FacebookAuthProvider
   .credential(withAccessToken: AccessToken.current!.tokenString)
  
  Objective-C
  FIRAuthCredential *credential = [FIRFacebookAuthProvider
    credentialWithAccessToken:[FBSDKAccessToken currentAccessToken].tokenString];
  
  E-posta şifresiyle oturum açma
  Swift
  let credential = EmailAuthProvider.credential(withEmail: email, password: password)
  
  Objective-C
  FIRAuthCredential *credential =
    [FIREmailAuthProvider credentialWithEmail:email
                         password:password];
  
 3. FIRAuthCredential nesnesini, oturum açan kullanıcının linkWithCredential:completion: yöntemine iletin:

  Swift
    user.link(with: credential) { authResult, error in
   // ...
  }
  }
  
  Objective-C
    [[FIRAuth auth].currentUser linkWithCredential:credential
    completion:^(FIRAuthDataResult *result, NSError *_Nullable error) {
   // ...
  }];
  

linkWithCredential:completion: çağrısı başarılı olursa kullanıcının yeni hesabı, anonim hesabın Firebase verilerine erişebilir.

Otomatik temizleme

Projenizi Kimlik Platformu ile Firebase Authentication'a yükselttiyseniz Firebase konsolunda otomatik temizlemeyi etkinleştirebilirsiniz. Bu özelliği etkinleştirdiğinizde Firebase'in 30 günden daha eski anonim hesapları otomatik olarak silmesine izin vermiş olursunuz. Otomatik temizlemenin etkinleştirildiği projelerde, anonim kimlik doğrulama kullanım sınırlarına veya faturalandırma kotalarına dahil edilmez.

 • Otomatik temizleme etkinleştirildikten sonra oluşturulan tüm anonim hesaplar, oluşturulduktan 30 gün sonra herhangi bir zamanda otomatik olarak silinebilir.
 • Mevcut anonim hesaplar, otomatik temizlik özelliği etkinleştirildikten 30 gün sonra otomatik olarak silinebilir.
 • Otomatik temizlemeyi kapatırsanız silinmesi planlanan tüm anonim hesaplar silinmek üzere programlanmış olarak kalır.
 • Anonim bir hesabı herhangi bir oturum açma yöntemine bağlayarak "yükseltilir"seniz hesap otomatik olarak silinmez.

Bu özelliği etkinleştirmeden önce kaç kullanıcının etkileneceğini görmek istiyorsanız ve projenizi Firebase Authentication with Identity Platform'a yükselttiyseniz Cloud Logging'de is_anon ölçütüne göre filtreleme yapabilirsiniz.

Sonraki adımlar

Kullanıcılar artık Firebase ile kimlik doğrulaması yapabildiğine göre Firebase kurallarını kullanarak Firebase veritabanınızdaki verilere erişimlerini kontrol edebilirsiniz.