Cloud Functions için Uygulama Kontrolü istek ölçümlerini izleyin

Uygulama Kontrolü SDK'sını uygulamanıza ekledikten sonra, ancak Uygulama Kontrolü zorlamasını etkinleştirmeden önce, bunun mevcut yasal kullanıcılarınızı kesintiye uğratmayacağından emin olmalısınız.

Cloud Functions için, işlevlerinizin günlüklerini inceleyerek Uygulama Kontrolü ölçümlerini alabilirsiniz. Çağrılabilir bir işlevin her çağrılması, aşağıdaki örnek gibi yapılandırılmış bir günlük girişi yayar:

{
 "severity": "INFO",  // INFO, WARNING, or ERROR
 "logging.googleapis.com/labels": {"firebase-log-type": "callable-request-verification"},
 "jsonPayload": {
  "message": "Callable header verifications passed.",
  "verifications": {
   // ...
   "app": "MISSING", // VALID, INVALID, or MISSING
  }
 }
}

Aşağıdaki metrik filtresiyle günlük tabanlı bir sayaç metriği oluşturarak bu metrikleri Google Cloud Console'da analiz edebilirsiniz:

resource.type="cloud_function"
resource.labels.function_name="YOUR_CLOUD_FUNCTION"
resource.labels.region="us-central1"
labels.firebase-log-type="callable-request-verification"

jsonPayload.verifications.appCheck alanını kullanarak metriği etiketleyin .

Sonraki adımlar

App Check'in kullanıcılarınızı nasıl etkileyeceğini anladığınızda ve devam etmeye hazır olduğunuzda Cloud Functions için App Check zorlamasını etkinleştirebilirsiniz .