Flutter'da bir Bulut Depolama referansı oluşturun

Dosyalarınız bir Cloud Storage paketinde depolanır. Bu kovadaki dosyalar, tıpkı yerel sabit diskinizdeki dosya sistemi veya Firebase Gerçek Zamanlı Veritabanındaki veriler gibi hiyerarşik bir yapıda sunulur. Bir dosyaya referans oluşturarak uygulamanız ona erişim kazanır. Bu referanslar daha sonra verileri yüklemek veya indirmek, meta verileri almak veya güncellemek veya dosyayı silmek için kullanılabilir. Bir başvuru, belirli bir dosyaya veya hiyerarşide daha yüksek bir düzey düğüme işaret edebilir.

Firebase Realtime Database kullandıysanız, bu yollar size çok tanıdık gelecektir. Ancak dosya verileriniz Realtime Database'de değil , Cloud Storage'da depolanır.

Referans Oluştur

Bir dosyayı karşıya yüklemek, indirmek veya silmek ya da meta verilerini almak veya güncellemek için bir referans oluşturun. Referans, buluttaki bir dosyaya işaretçi olarak düşünülebilir. Referanslar hafiftir, böylece ihtiyaç duyduğunuz kadarını oluşturabilirsiniz. Ayrıca birden fazla işlem için yeniden kullanılabilirler.

FirebaseStorage singleton örneğini kullanarak ve onun ref() yöntemini çağırarak bir referans oluşturun.

final storageRef = FirebaseStorage.instance.ref();

Ardından, mevcut bir referansta child() yöntemini kullanarak ağaçta daha düşük bir konuma referans oluşturabilir, "images/space.jpg" diyebilirsiniz.

// Create a child reference
// imagesRef now points to "images"
final imagesRef = storageRef.child("images");

// Child references can also take paths
// spaceRef now points to "images/space.jpg
// imagesRef still points to "images"
final spaceRef = storageRef.child("images/space.jpg");

Dosya hiyerarşimizde yukarı doğru gezinmek için parent ve root özelliklerini de kullanabilirsiniz. parent bir seviye yukarı gider, root ise en üste kadar gider.

// parent allows us to move our reference to a parent node
// imagesRef2 now points to 'images'
final imagesRef2 = spaceRef.parent;

// root allows us to move all the way back to the top of our bucket
// rootRef now points to the root
final rootRef = spaceRef.root;

child() , parent ve root , her biri bir referans olduğu için birden çok kez birbirine zincirlenebilir. Ancak root.parent erişmek null ile sonuçlanır.

// References can be chained together multiple times
// earthRef points to 'images/earth.jpg'
final earthRef = spaceRef.parent?.child("earth.jpg");

// nullRef is null, since the parent of root is null
final nullRef = spaceRef.root.parent;

Referans Özellikleri

fullPath , name ve bucket özelliklerini kullanarak işaret ettikleri dosyaları daha iyi anlamak için referansları inceleyebilirsiniz. Bu özellikler dosyanın tam yolunu, adını ve kovasını alır.

// Reference's path is: "images/space.jpg"
// This is analogous to a file path on disk
spaceRef.fullPath;

// Reference's name is the last segment of the full path: "space.jpg"
// This is analogous to the file name
spaceRef.name;

// Reference's bucket is the name of the storage bucket that the files are stored in
spaceRef.bucket;

Referanslara İlişkin Sınırlamalar

Başvuru yolları ve adlar, herhangi bir geçerli Unicode karakter dizisini içerebilir, ancak aşağıdakiler de dahil olmak üzere belirli kısıtlamalar uygulanır:

  1. UTF-8 kodlandığında referans.fullPath'in toplam uzunluğu 1 ile 1024 bayt arasında olmalıdır.
  2. Satır Başı veya Satır Besleme karakterleri yok.
  3. # , [ , ] , * , veya ? kullanmaktan kaçının. , çünkü bunlar Firebase Realtime Database veya gsutil gibi diğer araçlarla iyi çalışmaz.

Tam Örnek

// Points to the root reference
final storageRef = FirebaseStorage.instance.ref();

// Points to "images"
Reference? imagesRef = storageRef.child("images");

// Points to "images/space.jpg"
// Note that you can use variables to create child values
final fileName = "space.jpg";
final spaceRef = imagesRef.child(fileName);

// File path is "images/space.jpg"
final path = spaceRef.fullPath;

// File name is "space.jpg"
final name = spaceRef.name;

// Points to "images"
imagesRef = spaceRef.parent;

Ardından, dosyaları Cloud Storage'a nasıl yükleyeceğinizi öğrenelim.