C++ için Cloud Storage ile Cloud Storage referansı oluşturma

Dosyalarınız bir Cloud Storage paketinde depolanır. Bu paketteki dosyalar, tıpkı yerel sabit diskinizdeki dosya sistemi veya Firebase Gerçek Zamanlı Veritabanındaki veriler gibi hiyerarşik bir yapıda sunulur. Bir dosyaya referans oluşturarak uygulamanız ona erişim kazanır. Bu referanslar daha sonra verileri yüklemek veya indirmek, meta verileri almak veya güncellemek ya da dosyayı silmek için kullanılabilir. Bir referans, belirli bir dosyaya veya hiyerarşideki daha yüksek düzeydeki bir düğüme işaret edebilir.

Firebase Gerçek Zamanlı Veritabanını kullandıysanız bu yollar size çok tanıdık gelecektir. Ancak dosya verileriniz Gerçek Zamanlı Veritabanında değil Bulut Depolamada depolanır.

Referans Oluştur

Bir dosyayı yüklemek, indirmek veya silmek ya da meta verilerini almak veya güncellemek için bir referans oluşturun. Referans, buluttaki bir dosyanın işaretçisi olarak düşünülebilir. Referanslar hafiftir, dolayısıyla ihtiyaç duyduğunuz kadar referans oluşturabilirsiniz. Ayrıca birden fazla işlem için yeniden kullanılabilirler.

Referanslar, Firebase uygulamanızdaki storage hizmetinden GetReferenceFromUrl() yöntemi çağrılarak ve gs://<your-cloud-storage-bucket> biçiminde bir URL iletilerek oluşturulur. Bu URL'yi Firebase konsolunun Depolama bölümünde bulabilirsiniz.

// Get a reference to the storage service, using the default Firebase App
Storage* storage = Storage::GetInstance(app);

// Create a Cloud Storage reference from our storage service
StorageReference storage_ref = storage->GetReferenceFromUrl("gs://<your-cloud-storage-bucket>");

Mevcut bir referans üzerinde child yöntemi kullanarak, ağacın daha alt kısmındaki bir konuma (örneğin, 'images/space.jpg' bir referans oluşturabilirsiniz.

// Create a child reference
// images_ref now points to "images"
StorageReference images_ref = storage_ref.Child("images");

// Child references can also take paths delimited by '/'
// space_ref now points to "images/space.jpg"
// images_ref still points to "images"
StorageReference space_ref = storage_ref.Child("images/space.jpg");

// This is equivalent to creating the full reference
StorageReference space_ref = storage.GetReferenceFromUrl("gs://<your-cloud-storage-bucket>/images/space.jpg");

Dosya hiyerarşimizde yukarı doğru gezinmek için Parent ve Root yöntemlerini de kullanabilirsiniz. Parent bir seviye yukarı çıkarken, Root en tepeye kadar gider.

// Parent allows us to move to the parent of a reference
// images_ref now points to 'images'
StorageReference images_ref = space_ref.Parent();

// Root allows us to move all the way back to the top of our bucket
// root_ref now points to the root
StorageReference root_ref = space_ref.Root();

Child , Parent ve Root her biri bir referans döndürdüğü için birden çok kez birbirine zincirlenebilir. Bunun istisnası, geçersiz bir StorageReference olan Root öğesinin Parent öğesidir.

// References can be chained together multiple times
// earth_ref points to "images/earth.jpg"
StorageReference earth_ref = space_ref.Parent().Child("earth.jpg");

// null_ref is null, since the parent of root is an invalid StorageReference
StorageReference null_ref = space_ref.Root().Parent();

Referans Yöntemleri

full_path , name ve bucket yöntemlerini kullanarak işaret ettikleri dosyaları daha iyi anlamak için referansları inceleyebilirsiniz. Bu yöntemler dosyanın tam yolunu, adını ve paketini alır.

// Reference's path is: "images/space.jpg"
// This is analogous to a file path on disk
space_ref.full_path();

// Reference's name is the last segment of the full path: "space.jpg"
// This is analogous to the file name
space_ref.name();

// Reference's bucket is the name of the Cloud Storage bucket where files are stored
space_ref.bucket();

Referanslarla İlgili Sınırlamalar

Referans yolları ve adları herhangi bir geçerli Unicode karakter dizisini içerebilir, ancak aşağıdakiler de dahil olmak üzere belirli kısıtlamalar uygulanır:

  1. Reference.fullPath'in toplam uzunluğu, UTF-8 kodlandığında 1 ile 1024 bayt arasında olmalıdır.
  2. Satırbaşı veya Satır Besleme karakterleri yok.
  3. # , [ , ] , * veya ? kullanmaktan kaçının. çünkü bunlar Firebase Realtime Database veya gsutil gibi diğer araçlarla iyi çalışmaz.

Tam Örnek

Storage* storage = Storage::GetInstance(app);

// Points to the root reference
StorageReference storage_ref = storage->GetReferenceFromUrl("gs://<your-bucket-name>");

// Points to "images"
StorageReference images_ref = storage_ref.Child("images");

// Points to "images/space.jpg"
// Note that you can use variables to create child values
std::string filename = "space.jpg";
StorageReference space_ref = images_ref.Child(filename);

// File path is "images/space.jpg"
std::string path = space_ref.full_path()

// File name is "space.jpg"
std::string name = space_ref.name()

// Points to "images"
StorageReference images_ref = space_ref.Parent();

Sonraki adımlar

Şimdi dosyaları Cloud Storage'a nasıl yükleyeceğimizi öğrenelim.