Güvenlik Kuralları ve Firebase Kimlik Doğrulaması

Firebase Güvenlik Kuralları, birden çok karmaşıklık düzeyini destekleyen bir biçimde erişim kontrolü ve veri doğrulama sağlar. Kullanıcılarınızın verilerini güvende tutan kullanıcı tabanlı ve rol tabanlı erişim sistemleri oluşturmak için Firebase Güvenlik Kuralları ile Firebase Authentication'ı kullanın.

Kullanıcıları tanımlayın

Kimlik doğrulama, verilerinize erişim isteyen kullanıcıları tanımlar ve bu bilgileri kurallarınızda yararlanabileceğiniz bir değişken olarak sağlar. auth değişkeni aşağıdaki bilgileri içerir:

 • uid : İstekte bulunan kullanıcıya atanan benzersiz bir kullanıcı kimliği.
 • token : Kimlik Doğrulama tarafından toplanan değerlerin haritası.

auth.token değişkeni aşağıdaki değerleri içerir:

Alan Tanım
email Varsa, hesapla ilişkili e-posta adresi.
email_verified true Kullanıcı email adresine erişimi olduğunu doğruladıysa. Bazı sağlayıcılar, sahip oldukları e-posta adreslerini otomatik olarak doğrular.
phone_number Varsa, hesapla ilişkili telefon numarası.
name Ayarlanmışsa, kullanıcının görünen adı.
sub Kullanıcının Firebase UID'si. Bu, bir proje içinde benzersizdir.
firebase.identities Bu kullanıcının hesabıyla ilişkili tüm kimliklerin sözlüğü. Sözlüğün anahtarları aşağıdakilerden herhangi biri olabilir: email , phone , google.com , facebook.com , github.com , twitter.com . Sözlüğün değerleri, hesapla ilişkili her kimlik sağlayıcı için benzersiz tanımlayıcı dizileridir. Örneğin, auth.token.firebase.identities["google.com"][0] hesapla ilişkili ilk Google kullanıcı kimliğini içerir.
firebase.sign_in_provider Bu belirteci almak için kullanılan oturum açma sağlayıcısı. Şu dizelerden biri olabilir: custom , password , phone , anonymous , google.com , facebook.com , github.com , twitter.com .
firebase.tenant Varsa, hesapla ilişkili tenantId. örneğin tenant2-m6tyz

Özelleştirilmiş kimlik doğrulama öznitelikleri eklemek istiyorsanız, auth.token değişkeni ayrıca belirttiğiniz tüm özel talepleri içerir.

Erişim talep eden kullanıcı oturum açmadığında, auth değişkeni null olur. Örneğin, okuma erişimini kimliği doğrulanmış kullanıcılarla sınırlandırmak istiyorsanız - auth != null . Ancak, genellikle yazma erişimini daha fazla sınırlamanızı öneririz.

auth değişkeni hakkında daha fazla bilgi için Cloud Firestore , Realtime Database ve Cloud Storage başvuru belgelerine bakın.

Kurallarda kullanıcı bilgilerinden yararlanın

Uygulamada, kurallarınızda kimliği doğrulanmış bilgiler kullanmak, kurallarınızı daha güçlü ve esnek hale getirir. Kullanıcı kimliğine göre verilere erişimi kontrol edebilirsiniz.

Kurallarınızda, istekte bulunanın kullanıcı bilgileri olan auth değişkenindeki bilgilerin istenen verilerle ilişkili kullanıcı bilgileriyle nasıl eşleştiğini tanımlayın.

Örneğin, uygulamanız kullanıcıların yalnızca kendi verilerini okuyup yazabilmelerini sağlamak isteyebilir. Bu senaryoda, istenen verilerde auth.uid değişkeni ile kullanıcı kimliği arasında bir eşleşme olmasını istersiniz:

Bulut Firestore

service cloud.firestore {
 match /databases/{database}/documents {
  // Make sure the uid of the requesting user matches name of the user
  // document. The wildcard expression {userId} makes the userId variable
  // available in rules.
  match /users/{userId} {
   allow read, write: if request.auth != null && request.auth.uid == userId;
  }
 }
}

Gerçek Zamanlı Veritabanı

{
 "rules": {
  "users": {
   "$userId": {
    // grants write access to the owner of this user account
    // whose uid must exactly match the key ($userId)
    ".write": "$userId === auth.uid"
   }
  }
 }
}

Bulut depolama

service firebase.storage {
 // Only a user can upload their file, but anyone can view it
 match /users/{userId}/{fileName} {
  allow read;
  allow write: if request.auth != null && request.auth.uid == userId;
 }
}

Özel kullanıcı bilgilerini tanımlayın

Uygulamanızın kullanıcılarına atanan özel alanları tanımlamak için auth değişkeninden daha fazla yararlanabilirsiniz.

Örneğin, belirli yollarda yazma erişimi sağlayan bir "yönetici" rolü oluşturmak istediğinizi varsayalım. Bu özniteliği kullanıcılara atar ve ardından yollara erişim sağlayan kurallarda ondan yararlanırsınız.

Cloud Firestore'da, kullanıcıların belgelerine özel bir alan ekleyebilir ve bu alanın değerini, kurallarınıza katıştırılmış bir okuma ile alabilirsiniz. Dolayısıyla, yönetici tabanlı kuralınız aşağıdaki örnek gibi görünür:

Bulut Firestore

service cloud.firestore {
 match /databases/{database}/documents/some_collection: {
  // Remember that, in Cloud Firestore, reads embedded in your rules are billed operations
  write: if request.auth != null && get(/databases/(database)/documents/users/$(request.auth.uid)).data.admin == true;
  read: if request.auth != null;
 }
}

Kimlik Doğrulama'da özel talepler oluşturduktan sonra Kurallar'da özel taleplere erişebilirsiniz. Daha sonra auth.token değişkenini kullanarak bu özel taleplere başvurabilirsiniz.

Bulut Firestore

service cloud.firestore {
 match /databases/{database}/documents {
  // For attribute-based access control, check for an admin claim
  allow write: if request.auth.token.admin == true;
  allow read: true;

  // Alterntatively, for role-based access, assign specific roles to users
  match /some_collection/{document} {
   allow read: if request.auth.token.reader == "true";
   allow write: if request.auth.token.writer == "true";
  }
 }
}

Gerçek Zamanlı Veritabanı

{
 "rules": {
  "some_path/$sub_path": {
   // Create a custom claim for the admin role
   ".write": "auth.uid !== null && auth.token.writer === true"
   ".read": "auth.uid !== null"
   }
  }
 }

Bulut depolama

service firebase.storage {
 // Create a custom claim for the admin role
 match /files/{fileName} {
  allow read: if request.auth.uid != null;
  allow write: if request.auth.token.admin == true;
 }
}

Kimlik Doğrulamadan yararlanan temel Kurallara ilişkin daha fazla örnek görmek için bkz. Temel Güvenlik Kuralları .