Ćwiczenia z programowania ML

Wypróbuj te ćwiczenia z programowania, aby dowiedzieć się, jak Firebase może ułatwić i zwiększyć skuteczność modeli TensorFlow Lite.

Klasyfikacja cyfr (wprowadzenie do wdrażania modeli)

Zrzut ekranu aplikacji do klasyfikacji cyfr

Dowiedz się, jak korzystać z funkcji wdrażania modeli Firebase, stwórz aplikację, która rozpoznaje odręczne cyfry. Wdrażanie modeli TensorFlow Lite z Firebase ML, analizowanie wydajności modeli za pomocą Monitorowania wydajności i testowanie ich skuteczności za pomocą Testów A/B. (iOS+, Android)

Analiza nastawienia

Zrzut ekranu aplikacji do analizy nastawienia

W ramach tego ćwiczenia w Codelabs wykorzystasz własne dane treningowe, aby dostroić istniejący model klasyfikacji tekstu, który identyfikuje nastawienie wyrażone we fragmencie tekstu. Potem wdrażasz model za pomocą Firebase ML i porównujesz dokładność starych i nowych modeli za pomocą Testów A/B. (iOS+, Android)

Rekomendacja treści

Zrzut ekranu przedstawiający aplikację z rekomendacją treści

Mechanizmy rekomendacji pozwalają personalizować treści pod kątem poszczególnych użytkowników, wyświetlając im trafniejsze i bardziej angażujące treści. Zamiast tworzyć złożony potok na potrzeby tej funkcji, dzięki tym ćwiczeniom w Codelabs dowiesz się, jak wdrożyć system rekomendacji treści w aplikacji przez trenowanie i wdrażanie modelu ML na urządzeniu. (iOS+, Android)