Android'de ML Kit ile metin çevirme

Metni diller arasında çevirmek için ML Kit'i kullanabilirsiniz. ML Kit şu anda 59 dil arasında çeviriyi desteklemektedir.

Sen başlamadan önce

 1. Henüz yapmadıysanız Android projenize Firebase'i ekleyin .
 2. ML Kit Android kitaplıklarının bağımlılıklarını modülünüze (uygulama düzeyinde) Gradle dosyasına ekleyin (genellikle app/build.gradle ):
  apply plugin: 'com.android.application'
  apply plugin: 'com.google.gms.google-services'
  
  dependencies {
   // ...
  
   implementation 'com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:22.0.0'
   implementation 'com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.8'
  }
  

Bir metin dizesini çevirme

Bir dizeyi iki dil arasında çevirmek için:

 1. Kaynak ve hedef dillerle yapılandırarak bir FirebaseTranslator nesnesi oluşturun:

  Java

  // Create an English-German translator:
  FirebaseTranslatorOptions options =
      new FirebaseTranslatorOptions.Builder()
          .setSourceLanguage(FirebaseTranslateLanguage.EN)
          .setTargetLanguage(FirebaseTranslateLanguage.DE)
          .build();
  final FirebaseTranslator englishGermanTranslator =
      FirebaseNaturalLanguage.getInstance().getTranslator(options);
  

  Kotlin+KTX

  // Create an English-German translator:
  val options = FirebaseTranslatorOptions.Builder()
      .setSourceLanguage(FirebaseTranslateLanguage.EN)
      .setTargetLanguage(FirebaseTranslateLanguage.DE)
      .build()
  val englishGermanTranslator = FirebaseNaturalLanguage.getInstance().getTranslator(options)
  

  Giriş metninin dilini bilmiyorsanız öncelikle dil tanımlama API'sini kullanabilirsiniz. (Ancak cihazda aynı anda çok fazla dil modeli bulundurmadığınızdan emin olun.)

 2. Gerekli çeviri modelinin cihaza indirildiğinden emin olun. Modelin mevcut olduğunu öğrenene kadar translate() işlevini çağırmayın.

  Java

  FirebaseModelDownloadConditions conditions = new FirebaseModelDownloadConditions.Builder()
    .requireWifi()
    .build();
  englishGermanTranslator.downloadModelIfNeeded(conditions)
     .addOnSuccessListener(
       new OnSuccessListener<Void>() {
        @Override
        public void onSuccess(Void v) {
         // Model downloaded successfully. Okay to start translating.
         // (Set a flag, unhide the translation UI, etc.)
        }
       })
     .addOnFailureListener(
       new OnFailureListener() {
        @Override
        public void onFailure(@NonNull Exception e) {
         // Model couldn’t be downloaded or other internal error.
         // ...
        }
       });
  

  Kotlin+KTX

  englishGermanTranslator.downloadModelIfNeeded()
      .addOnSuccessListener {
        // Model downloaded successfully. Okay to start translating.
        // (Set a flag, unhide the translation UI, etc.)
      }
      .addOnFailureListener { exception ->
        // Model couldn’t be downloaded or other internal error.
        // ...
      }
  

  Dil modelleri 30 MB civarındadır, bu nedenle gereksiz yere indirmeyin ve kullanıcı aksini belirtmediği sürece yalnızca WiFi kullanarak indirin. Gereksiz modelleri de silmelisiniz. Bkz. Çeviri modellerini açıkça yönetme .

 3. Modelin indirildiğini onayladıktan sonra kaynak dilde bir metin dizesini translate() işlevine iletin:

  Java

  englishGermanTranslator.translate(text)
     .addOnSuccessListener(
       new OnSuccessListener<String>() {
        @Override
        public void onSuccess(@NonNull String translatedText) {
         // Translation successful.
        }
       })
     .addOnFailureListener(
       new OnFailureListener() {
        @Override
        public void onFailure(@NonNull Exception e) {
         // Error.
         // ...
        }
       });
  

  Kotlin+KTX

  englishGermanTranslator.translate(text)
      .addOnSuccessListener { translatedText ->
        // Translation successful.
      }
      .addOnFailureListener { exception ->
         // Error.
         // ...
      }
  

  Yapılandırdığınız hedef dilde çevrilmiş metin başarı dinleyicisine iletilir.

Çeviri modellerini açıkça yönetin

Çeviri API'sini yukarıda açıklandığı gibi kullandığınızda, ML Kit dile özgü çeviri modellerini gerektiği gibi otomatik olarak cihaza indirir. Ayrıca cihazda bulunmasını istediğiniz çeviri modellerini ML Kit'in çeviri modeli yönetimi API'sini kullanarak açık bir şekilde yönetebilirsiniz. Modelleri önceden indirmek veya gereksiz modelleri cihazdan silmek istiyorsanız bu yararlı olabilir.

Java

FirebaseModelManager modelManager = FirebaseModelManager.getInstance();

// Get translation models stored on the device.
modelManager.getDownloadedModels(FirebaseTranslateRemoteModel.class)
    .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<Set<FirebaseTranslateRemoteModel>>() {
      @Override
      public void onSuccess(Set<FirebaseTranslateRemoteModel> models) {
        // ...
      }
    })
    .addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
      @Override
      public void onFailure(@NonNull Exception e) {
        // Error.
      }
    });

// Delete the German model if it's on the device.
FirebaseTranslateRemoteModel deModel =
    new FirebaseTranslateRemoteModel.Builder(FirebaseTranslateLanguage.DE).build();
modelManager.deleteDownloadedModel(deModel)
    .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<Void>() {
      @Override
      public void onSuccess(Void v) {
        // Model deleted.
      }
    })
    .addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
      @Override
      public void onFailure(@NonNull Exception e) {
        // Error.
      }
    });

// Download the French model.
FirebaseTranslateRemoteModel frModel =
    new FirebaseTranslateRemoteModel.Builder(FirebaseTranslateLanguage.FR).build();
FirebaseModelDownloadConditions conditions = new FirebaseModelDownloadConditions.Builder()
    .requireWifi()
    .build();
modelManager.download(frModel, conditions)
    .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<Void>() {
      @Override
      public void onSuccess(Void v) {
        // Model downloaded.
      }
    })
    .addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
      @Override
      public void onFailure(@NonNull Exception e) {
        // Error.
      }
    });

Kotlin+KTX

val modelManager = FirebaseModelManager.getInstance()

// Get translation models stored on the device.
modelManager.getDownloadedModels(FirebaseTranslateRemoteModel::class.java)
  .addOnSuccessListener { models ->
    // ...
  }
  .addOnFailureListener {
    // Error.
  }

// Delete the German model if it's on the device.
val deModel = FirebaseTranslateRemoteModel.Builder(FirebaseTranslateLanguage.DE).build()
modelManager.deleteDownloadedModel(deModel)
  .addOnSuccessListener {
    // Model deleted.
  }
  .addOnFailureListener {
    // Error.
  }

// Download the French model.
val frModel = FirebaseTranslateRemoteModel.Builder(FirebaseTranslateLanguage.FR).build()
val conditions = FirebaseModelDownloadConditions.Builder()
  .requireWifi()
  .build()
modelManager.download(frModel, conditions)
  .addOnSuccessListener {
    // Model downloaded.
  }
  .addOnFailureListener {
    // Error.
  }