תרגום טקסט באמצעות ערכת ML ב-Android

אתה יכול להשתמש ב-ML Kit כדי לתרגם טקסט בין שפות. ערכת ML תומכת כעת בתרגום בין 59 שפות .

לפני שאתה מתחיל

 1. אם עדיין לא עשית זאת, הוסף את Firebase לפרויקט Android שלך .
 2. הוסף את התלות של ספריות אנדרואיד של ML Kit לקובץ Gradle של המודול (ברמת האפליקציה) (בדרך כלל app/build.gradle ):
  apply plugin: 'com.android.application'
  apply plugin: 'com.google.gms.google-services'
  
  dependencies {
   // ...
  
   implementation 'com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:22.0.0'
   implementation 'com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.8'
  }
  

תרגם מחרוזת טקסט

כדי לתרגם מחרוזת בין שתי שפות:

 1. צור אובייקט FirebaseTranslator , הגדר אותו עם שפות המקור והיעד:

  Java

  // Create an English-German translator:
  FirebaseTranslatorOptions options =
      new FirebaseTranslatorOptions.Builder()
          .setSourceLanguage(FirebaseTranslateLanguage.EN)
          .setTargetLanguage(FirebaseTranslateLanguage.DE)
          .build();
  final FirebaseTranslator englishGermanTranslator =
      FirebaseNaturalLanguage.getInstance().getTranslator(options);
  

  Kotlin+KTX

  // Create an English-German translator:
  val options = FirebaseTranslatorOptions.Builder()
      .setSourceLanguage(FirebaseTranslateLanguage.EN)
      .setTargetLanguage(FirebaseTranslateLanguage.DE)
      .build()
  val englishGermanTranslator = FirebaseNaturalLanguage.getInstance().getTranslator(options)
  

  אם אינך יודע את השפה של טקסט הקלט, תוכל להשתמש תחילה ב- API לזיהוי השפה . (אבל הקפד לא לשמור יותר מדי דגמי שפה במכשיר בבת אחת.)

 2. ודא שדגם התרגום הנדרש הורד למכשיר. אל תתקשר translate() עד שתדע שהמודל זמין.

  Java

  FirebaseModelDownloadConditions conditions = new FirebaseModelDownloadConditions.Builder()
    .requireWifi()
    .build();
  englishGermanTranslator.downloadModelIfNeeded(conditions)
     .addOnSuccessListener(
       new OnSuccessListener<Void>() {
        @Override
        public void onSuccess(Void v) {
         // Model downloaded successfully. Okay to start translating.
         // (Set a flag, unhide the translation UI, etc.)
        }
       })
     .addOnFailureListener(
       new OnFailureListener() {
        @Override
        public void onFailure(@NonNull Exception e) {
         // Model couldn’t be downloaded or other internal error.
         // ...
        }
       });
  

  Kotlin+KTX

  englishGermanTranslator.downloadModelIfNeeded()
      .addOnSuccessListener {
        // Model downloaded successfully. Okay to start translating.
        // (Set a flag, unhide the translation UI, etc.)
      }
      .addOnFailureListener { exception ->
        // Model couldn’t be downloaded or other internal error.
        // ...
      }
  

  דגמי השפה הם סביב 30MB, אז אל תוריד אותם שלא לצורך, והורד אותם רק באמצעות WiFi, אלא אם כן המשתמש ציין אחרת. כדאי גם למחוק דגמים מיותרים. ראה ניהול מפורש של מודלים של תרגום .

 3. לאחר שתאשר שהמודל הורד, העבר מחרוזת טקסט בשפת המקור ל- translate() :

  Java

  englishGermanTranslator.translate(text)
     .addOnSuccessListener(
       new OnSuccessListener<String>() {
        @Override
        public void onSuccess(@NonNull String translatedText) {
         // Translation successful.
        }
       })
     .addOnFailureListener(
       new OnFailureListener() {
        @Override
        public void onFailure(@NonNull Exception e) {
         // Error.
         // ...
        }
       });
  

  Kotlin+KTX

  englishGermanTranslator.translate(text)
      .addOnSuccessListener { translatedText ->
        // Translation successful.
      }
      .addOnFailureListener { exception ->
         // Error.
         // ...
      }
  

  הטקסט המתורגם, בשפת היעד שהגדרתם, מועבר למאזין ההצלחה.

נהל באופן מפורש מודלים של תרגום

כאשר אתה משתמש ב-API לתרגום כמתואר לעיל, ML Kit מוריד אוטומטית למכשיר דגמי תרגום ספציפיים לשפה לפי הצורך. אתה יכול גם לנהל באופן מפורש את דגמי התרגום שאתה רוצה שזמינים במכשיר על ידי שימוש ב-API לניהול מודל התרגום של ML Kit. זה יכול להיות שימושי אם אתה רוצה להוריד דגמים מבעוד מועד, או למחוק דגמים לא נחוצים מהמכשיר.

Java

FirebaseModelManager modelManager = FirebaseModelManager.getInstance();

// Get translation models stored on the device.
modelManager.getDownloadedModels(FirebaseTranslateRemoteModel.class)
    .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<Set<FirebaseTranslateRemoteModel>>() {
      @Override
      public void onSuccess(Set<FirebaseTranslateRemoteModel> models) {
        // ...
      }
    })
    .addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
      @Override
      public void onFailure(@NonNull Exception e) {
        // Error.
      }
    });

// Delete the German model if it's on the device.
FirebaseTranslateRemoteModel deModel =
    new FirebaseTranslateRemoteModel.Builder(FirebaseTranslateLanguage.DE).build();
modelManager.deleteDownloadedModel(deModel)
    .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<Void>() {
      @Override
      public void onSuccess(Void v) {
        // Model deleted.
      }
    })
    .addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
      @Override
      public void onFailure(@NonNull Exception e) {
        // Error.
      }
    });

// Download the French model.
FirebaseTranslateRemoteModel frModel =
    new FirebaseTranslateRemoteModel.Builder(FirebaseTranslateLanguage.FR).build();
FirebaseModelDownloadConditions conditions = new FirebaseModelDownloadConditions.Builder()
    .requireWifi()
    .build();
modelManager.download(frModel, conditions)
    .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<Void>() {
      @Override
      public void onSuccess(Void v) {
        // Model downloaded.
      }
    })
    .addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
      @Override
      public void onFailure(@NonNull Exception e) {
        // Error.
      }
    });

Kotlin+KTX

val modelManager = FirebaseModelManager.getInstance()

// Get translation models stored on the device.
modelManager.getDownloadedModels(FirebaseTranslateRemoteModel::class.java)
  .addOnSuccessListener { models ->
    // ...
  }
  .addOnFailureListener {
    // Error.
  }

// Delete the German model if it's on the device.
val deModel = FirebaseTranslateRemoteModel.Builder(FirebaseTranslateLanguage.DE).build()
modelManager.deleteDownloadedModel(deModel)
  .addOnSuccessListener {
    // Model deleted.
  }
  .addOnFailureListener {
    // Error.
  }

// Download the French model.
val frModel = FirebaseTranslateRemoteModel.Builder(FirebaseTranslateLanguage.FR).build()
val conditions = FirebaseModelDownloadConditions.Builder()
  .requireWifi()
  .build()
modelManager.download(frModel, conditions)
  .addOnSuccessListener {
    // Model downloaded.
  }
  .addOnFailureListener {
    // Error.
  }