Birden çok işlevi düzenleme


Cloud Functions'ı projenize entegre ettikçe kodunuz birçok bağımsız işlev içerecek şekilde genişleyebilir. Tek bir dosyaya makul ölçüde sığmayacak kadar çok işleviniz olabilir veya farklı ekipler farklı işlev gruplarını dağıtarak bir ekibin başka bir ekibin işlevlerinin üzerine yazma ya da yanlışlıkla silme riski oluşturabilir. Cloud Functions, işlevlerinizde gezinmeyi ve işlevlerinizi korumayı kolaylaştırmak için kodunuzu düzenlemeniz için farklı yollar sunar.

Kod tabanlarında işlevleri düzenleme

Tek bir depo monorepo kurulumunda birden fazla depo veya alt paket genelinde geniş bir işlev koleksiyonunu yönetmek için firebase.json içindeki işlev yapılandırma nesnesinin codebase özelliğini kullanabilirsiniz:

# firebase.json
"functions": {
 "codebase": "my-codebase"
 # NOTE: Codebase must be less than 63 characters and can contain only
 # lowercase letters, numeric characters, underscores, and dashes.
}

codebase özelliği, Firebase CLI v10.7.1 ve sonraki sürümlerde desteklenir.

Birden fazla depoyu yönetme

codebase özelliği, birden fazla deponun yönetimini basitleştirebilir. İşlevleri aynı Firebase projesine dağıtan iki farklı deponuzun bulunduğu bir durumu inceleyelim:

$ tree .
├── repoA
│  ├── firebase.json
│  └── functions
│    ├── index.js
│    └── package.json
└── repoB
  ├── firebase.json
  └── functions
    ├── index.js
    └── package.json

Kod tabanı ek açıklamaları olmasaydı Firebase CLI, dağıtım sırasında diğer depoda tanımlanmış olan işlevleri silmenizi isterdi:

$ (cd repoA && firebase deploy --only functions)
...
i  functions: preparing functions directory for uploading...
✔  functions: functions folder uploaded successfully
The following functions are found in your project but do not exist in your local source code:
        fn1FromRepoB
    fn2FromRepoB
    ...
? Would you like to proceed with deletion? Selecting no will continue the rest of the deployments. (y/N)

Her proje deposundaki firebase.json işlev yapılandırması bölümüne benzersiz bir kod tabanı ek açıklaması ekleyerek bu sorunu önleyebilirsiniz:

# repoA/firebase.json
"functions": {
 "codebase": "repo-a"
}

# repoB/firebase.json
"functions": {
 "codebase": "repo-b"
}

Kod tabanı ek açıklamasıyla, Firebase CLI artık doğrudan deponuzun dışında tanımlanan işlevleri silmenizi istemez:

$ (cd repoA && firebase deploy --only functions)
...
i functions: preparing functions directory for uploading...
✔ functions: functions folder uploaded successfully
# Gleefully ignores functions from repoB
i functions: creating Node.js 16 function fnFromRepoA (us-central1)...
✔ Deploy Complete!

Birden fazla kaynak paketini yönetme (monorepo)

codebase özelliği, tek bir depodaki birden fazla kaynak paketinin yönetimini basitleştirebilir. Birkaç alt pakete yayılmış fonksiyon tanımlarına sahip bir Firebase proje dizininizin olduğu bir durumu inceleyelim:

$ tree .
├── firebase.json
├── teamA
│  ├── index.js
│  └── package.json
└── teamB
  ├── index.js
  └── package.json

Bu ayar aşağıdaki kullanım alanlarına uygundur:

 • monorepo kurulumunuz var ve farklı ekiplerin kendi işlev tanımlarını ayrı bir pakette yönetmesini sağlıyorsunuz.
 • Yoğun şekilde harici bağımlılığa ve uzun süre başlatmaya sahip bir işleviniz var ve bu işlevi gecikmeye duyarlı diğer işlevlerden izole etmek istiyorsunuz.

Monrepo kurulumunu bu şekilde desteklemek için firebase.json içinde birden fazla işlev yapılandırması tanımlayın:

"functions": [
 {
  "source": "teamA",
  "codebase": "team-a"
 },
 {
  "source": "teamB",
  "codebase": "team-b"
 },
]

Firebase CLI, bu yapılandırmada tek bir dağıtım komutuyla tüm paketlerdeki işlevleri dağıtır:

$ firebase deploy --only functions
i deploying functions
i functions: preparing codebase team-a for deployment
i functions: preparing codebase team-b for deployment
i functions: creating Node.js 16 function team-a:helloATeam(us-central1)...
i functions: creating Node.js 16 function team-b:helloBTeam(us-central1)...
...

Belirli bir kod tabanını da dağıtabilirsiniz:

$ firebase deploy --only functions:team-b
i deploying functions
i functions: preparing codebase team-b for deployment
i functions: updating Node.js 16 function team-b:helloBTeam(us-central1)...
...

İşlevleri birden çok dosyaya yazma

Cloud Functions'ı kullanmaya başlarken ilk birkaç işlevinizi tek bir dosyaya yerleştirebilirsiniz:

dizin.js

const functions = require('firebase-functions');
exports.foo = functions.https.onRequest((request, response) => {
 // ...
});
exports.bar = functions.https.onRequest((request, response) => {
 // ...
});

main.py

from firebase_functions import https_fn

@https_fn.on_request()
def foo(req: https_fn.Request) -> https_fn.Response:
  return https_fn.Response("Hello foo!")

@https_fn.on_request()
def bar(req: https_fn.Request) -> https_fn.Response:
  return https_fn.Response("Hello bar!")

Birkaç işlevden daha fazlasının kullanılmasıyla bu işlemin yönetilmesi zor olabilir. Bunun yerine, her işlevle ilgili mantığınızın tamamını kendi dosyasına yerleştirebilir ve kaynak dosyanızı dışa aktarma işlemleri listesi olarak kullanabilirsiniz:

Node.js

foo.js

const functions = require('firebase-functions');
exports.foo = functions.https.onRequest((request, response) => {
 // ...
});

bar.js

const functions = require('firebase-functions');
exports.bar = functions.https.onRequest((request, response) => {
 // ...
});

index.js

const foo = require('./foo');
const bar = require('./bar');
exports.foo = foo.foo;
exports.bar = bar.bar;

Python

foo.py

from firebase_functions import https_fn

@https_fn.on_request()
def foo(req: https_fn.Request) -> https_fn.Response:
  return https_fn.Response("Hello foo!")

bar.py

from firebase_functions import https_fn

@https_fn.on_request()
def bar(req: https_fn.Request) -> https_fn.Response:
  return https_fn.Response("Hello foo!")

main.py

from fn_impl.foo import *
from fn_impl.bar import *

Bu kurulumda, aşağıdaki gibi bir proje dizini yapısı varsayılır:

my-project
├── firebase.json
└── functions
  ├── fn_impl
  │  ├── __init__.py
  │  ├── foo.py
  │  └── bar.py
  ├── main.py
  └── requirements.txt

fn_impl: Herhangi bir ad olabilir

__init__.py: Zorunlu, ancak boş olabilir

Grup işlevleri

Çoğu projede işlevler, dağıtılması ve birlikte korunması gereken mantıksal gruplara ayrılabilir. Örneğin, raporlama metrikleri için kullanılan bir işlev grubunuz olabilir:

metrics.js


const functions = require('firebase-functions');
exports.usageStats = functions.https.onRequest((request, response) => {
 // ...
});
exports.nightlyReport = functions.https.onRequest((request, response) => {
 // ...
});

Bu işlevleri, index.js dosyanıza dışa aktarırken bir gruba yerleştirebilirsiniz:

index.js


// Export both functions from metrics.js in the "metrics" group:
// - metrics-usageStats
// - metrics-nightlyReport
exports.metrics = require('./metrics');

Dağıtıldığında işlevlere kendi gruplarının adı ön ekiyle eklenir. Böylece bu örnekte işlevler metrics-usageStats ve metrics-nightlyReport olarak adlandırılır.

İşlevleri dağıtırken işlemi tek bir grupla sınırlandırabilirsiniz:


firebase deploy --only functions:metrics

Sonraki adımlar

Cloud Functions hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki makaleleri inceleyin: