نمونه های وب برای Firebase

شروع سریع - غذای دوستانه

این برنامه نمونه ساخت یک سرویس ساده توصیه رستوران را با استفاده از Firebase نشان می دهد. این ویژگی هایی مانند پرس و جوهای مرکب، تراکنش های سمت مشتری، مجموعه های فرعی و تداوم آفلاین را نشان می دهد.

برای اطلاعات بیشتر، صفحه نمونه را ببینید.