Genel bakış

Firebase Extensions, uygulamanızın geliştirilmesi, bakımı ve büyümesi için harcanan zamanı azaltmanıza yardımcı olur.

Uygulamanız veya projeniz için ihtiyacınızı karşılayan bir Firebase uzantısı bulduğunuzda tek yapmanız gereken uzantıyı yükleyip yapılandırmaktır. Uzantının birden fazla yapılandırmasına ihtiyacınız varsa uzantıyı, yüklediğiniz her örnek için farklı bir yapılandırmayla birden fazla kez yükleyebilirsiniz.

Uzantılar sayesinde, uygulamanız veya projeniz için işlevi uygulayan ya da bir görevi otomatikleştiren kodu araştırmaya, yazmaya ve hata ayıklamaya zaman harcamazsınız.

Uzantıları yüklemek veya yönetmek için şu rollerden birine sahip olmanız gerekir: Sahip veya Düzenleyici ya da Firebase Yöneticisi.

Uzantı yüklemek için projenizin Blaze (kullandıkça öde) planında olması gerekir. Uzantı yüklemek için ücretsiz olsa da kullanımınız hizmetlerin ücretsiz katmanını aşarsa Firebase hizmetlerini veya Cloud Secret Manager gibi Cloud hizmetlerini kullanımınız için ücretlendirilebilirsiniz.

Firebase Local Emulator Suite'in bir bileşeni olan Extensions emülatörünü kullanarak uzantıları bir projeye yüklemeden önce de değerlendirebilirsiniz.

Resmi Firebase uzantıları

Resmi Firebase uzantıları, Firebase ve Firebase Extensions iş ortağı hizmetleri tarafından geliştirilip test edilir. Bu uzantılar güvenilir ve güvenlidir.

Resmi Firebase uzantılarına göz atın

Uzantı Merkezi'nde resmi Firebase uzantılarına göz atın.

Erken erişim iş ortağı uzantıları

Erken erişim iş ortağı uzantıları, uzantı yayıncılarının erken erişim programındaki katılımcılar tarafından geliştirilir. Bunlar Google tarafından geliştirilmemiş veya test edilmemiştir. Erken erişim iş ortağı uzantıları, Google tarafından açık veya zımni bir garanti verilmeden "OLDUĞU GİBİ" sunulur. Google, bu uzantının kullanımından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlara ilişkin tüm sorumlulukları reddeder.

Kendi uzantınızı yayınlama hakkında daha fazla bilgi edinmek için uzantı yayıncıları erken erişim programına kaydolun.

Bir uzantının kaynak kodunu görüntüleme

Resmi Firebase uzantılarından birinin kaynak kodunun bağlantısını bulmak için Extensions Hub'daki uzantı kartında Daha fazla bilgi'yi tıklayın.

Erken erişim iş ortağı uzantısının kaynak kodu bağlantısını bulmak için yükleme akışını, uzantının konsol yükleme bağlantısını veya KSA'nın ext:install komutunu kullanarak başlatın. Kaynak kodun bağlantısı, uzantıyla ilgili diğer bilgilerle birlikte görüntülenir. Yalnızca kaynağı incelemek istiyorsanız yüklemeyi iptal edebilirsiniz.

Bir uzantının kaynak kodunun içeriği

Bir uzantının kaynak dizini şunları içerir:

  • extension.yaml dosyası - Uzantının meta verilerini içerir ve oluşturulan kaynakları, işlem için gerekli olan Google API'lerini ve erişim rollerini ve uzantı için kullanıcı tarafından yapılandırılmış parametreleri (ortam değişkenleri) tanımlar

  • İşlevler dizini — Uzantının kaynak koduna ait dosyaları içerir

  • BENİOKU dosyası: Uzantının meta verilerini (ancak kullanıcılar tarafından daha okunabilecek bir biçimde) ve PREINSTALL dosyasındaki içerikleri listeler

  • PREINSTALL dosyası: Uzantının nasıl çalıştığını, gerekli yükleme öncesi görevleri, yapılandırma gereksinimlerini ve uzantıyla ilgili ayrıntıları açıklar

  • POSTINSTALL dosyası: Özel kullanım talimatlarını ve diğer entegrasyon gereksinimlerini açıklar

Uzantı kaynakları

Her Firebase projesi birkaç tür "kaynak" içerir. Proje kaynakları arasında dağıtılan Cloud Functions, veritabanı örnekleri, Cloud Storage paketleri, Cloud Scheduler işleri ve Cloud Secret Manager verileri gibi şeyler bulunabilir.

Bir uzantı yüklediğinizde Firebase, projenizde uzantı örneğine özgü yeni kaynaklar oluşturur. Bu kaynakların çalışması için uzantı gerekir.

Bir uzantının örneğini kaldırırsanız Firebase'in, uzantının çalışması için özel olarak oluşturduğu tüm kaynakların (ör. bir dizi işlev) silineceğini unutmayın. Ancak aşağıdakiler silinmez:

  • Uzantı tarafından oluşturulan yapılar (depolanan görüntüler gibi).

  • Veritabanı örneği veya Cloud Storage paketi gibi projenizdeki diğer kaynaklar. Uzantı, bu diğer kaynaklarla etkileşimde bulunmuş olsa bile uzantıya özel değildir. Bu nedenle, uzantı kaldırılırsa silinmez.

Firebase konsolunu veya Firebase CLI'ı kullanma

Firebase konsolunu veya Firebase CLI'yı kullanarak resmi Firebase uzantılarından herhangi birini yükleyip yönetebilirsiniz.

İşlem Firebase konsolu Firebase KSA
Ayrıntılı bilgileri görüntüleyin (kurulum öncesi)
Yükle
Yapılandırmayı görüntüle (yükleme sonrası)
Yapılandırmayı düzenle
Sürümü güncelle
Kaldır

Sonraki adımlar