مدیریت قوانین امنیتی پایگاه داده بیدرنگ Firebase از طریق REST

این سند توضیح می دهد که چگونه می توانید قوانین امنیتی پایگاه داده بیدرنگ Firebase را از طریق REST API مدیریت کنید.

به روز رسانی قوانین امنیتی پایگاه داده بیدرنگ Firebase

با استفاده از REST API، می‌توانید قوانین امنیتی Firebase Realtime Database را برای برنامه Firebase خود با درخواست PUT در مسیر /.settings/rules.json بنویسید و به‌روزرسانی کنید. برای انجام این کار، به یک نشانه دسترسی برای احراز هویت درخواست REST نیاز داریم

در این مثال، ما دسترسی خواندن را برای همه داده های پایگاه داده Firebase خود فعال می کنیم:

curl -X PUT -d '{ "rules": { ".read": true } }' 'https://docs-examples.firebaseio.com/.settings/rules.json?access_token=<ACCESS_TOKEN>'

بازیابی قوانین امنیتی پایگاه داده بیدرنگ Firebase

به طور مشابه، می‌توانیم یک درخواست GET به مسیر /.settings/rules.json نشانی اینترنتی برنامه‌مان برای بازیابی قوانین امنیتی پایگاه داده بیدرنگ Firebase خود ارسال کنیم:

curl 'https://docs-examples.firebaseio.com/.settings/rules.json?access_token=<ACCESS_TOKEN>'

پاسخ شامل تمام قوانین برنامه ما خواهد بود.