خواندن و نوشتن داده ها در اندروید

این سند اصول خواندن و نوشتن داده های Firebase را پوشش می دهد.

داده های Firebase در یک مرجع FirebaseDatabase نوشته می شود و با پیوست کردن یک شنونده ناهمزمان به مرجع بازیابی می شود. شنونده یک بار برای وضعیت اولیه داده ها و بار دیگر هر زمان که داده ها تغییر کند فعال می شود.

(اختیاری) نمونه اولیه و آزمایش با Firebase Local Emulator Suite

قبل از صحبت در مورد نحوه خواندن و نوشتن برنامه شما از پایگاه داده Realtime و نوشتن آن، بیایید مجموعه ای از ابزارها را معرفی کنیم که می توانید از آنها برای نمونه سازی و آزمایش عملکرد پایگاه داده Realtime استفاده کنید: Firebase Local Emulator Suite. اگر در حال آزمایش مدل های مختلف داده، بهینه سازی قوانین امنیتی خود هستید یا برای یافتن مقرون به صرفه ترین راه برای تعامل با back-end تلاش می کنید، اینکه بتوانید به صورت محلی بدون استقرار سرویس های زنده کار کنید می تواند ایده خوبی باشد.

شبیه ساز پایگاه داده بیدرنگ بخشی از مجموعه شبیه ساز محلی است که به برنامه شما امکان می دهد با محتوای پایگاه داده شبیه سازی شده و پیکربندی شما و همچنین به صورت اختیاری منابع پروژه شبیه سازی شده شما (توابع، سایر پایگاه های داده و قوانین امنیتی) تعامل داشته باشد.

استفاده از شبیه ساز Realtime Database فقط شامل چند مرحله است:

 1. افزودن یک خط کد به پیکربندی آزمایشی برنامه برای اتصال به شبیه ساز.
 2. از ریشه دایرکتوری پروژه محلی خود، firebase emulators:start اجرا کنید.
 3. برقراری تماس از کد نمونه اولیه برنامه خود با استفاده از یک SDK پلتفرم پایگاه داده بیدرنگ به طور معمول، یا با استفاده از Realtime Database REST API.

یک بررسی دقیق شامل پایگاه داده بیدرنگ و توابع ابری در دسترس است. همچنین باید نگاهی به معرفی Local Emulator Suite داشته باشید.

یک مرجع پایگاه داده دریافت کنید

برای خواندن یا نوشتن داده ها از پایگاه داده، به یک نمونه از DatabaseReference نیاز دارید:

Kotlin+KTX

private lateinit var database: DatabaseReference
// ...
database = Firebase.database.reference

Java

private DatabaseReference mDatabase;
// ...
mDatabase = FirebaseDatabase.getInstance().getReference();

داده ها را بنویسید

عملیات نوشتن اولیه

برای عملیات نوشتن اولیه، می‌توانید از setValue() برای ذخیره داده‌ها در یک مرجع مشخص استفاده کنید و هر داده موجود در آن مسیر را جایگزین کنید. شما می توانید از این روش برای موارد زیر استفاده کنید:

 • انواع پاس که با انواع JSON موجود مطابقت دارند به شرح زیر:
  • String
  • Long
  • Double
  • Boolean
  • Map<String, Object>
  • List<Object>
 • یک شی جاوا سفارشی را ارسال کنید، اگر کلاسی که آن را تعریف می‌کند سازنده پیش‌فرضی داشته باشد که هیچ آرگومان نمی‌گیرد و دارای گیرنده‌های عمومی برای ویژگی‌هایی است که باید تخصیص داده شوند.

اگر از یک شی جاوا استفاده می کنید، محتویات شی شما به طور خودکار به مکان های فرزند به صورت تو در تو نگاشت می شود. استفاده از یک شی جاوا نیز معمولاً کد شما را خواناتر و نگهداری آسان تر می کند. به عنوان مثال، اگر یک برنامه با نمایه کاربری اصلی دارید، شیء User شما ممکن است به شکل زیر باشد:

Kotlin+KTX

@IgnoreExtraProperties
data class User(val username: String? = null, val email: String? = null) {
  // Null default values create a no-argument default constructor, which is needed
  // for deserialization from a DataSnapshot.
}

Java

@IgnoreExtraProperties
public class User {

  public String username;
  public String email;

  public User() {
    // Default constructor required for calls to DataSnapshot.getValue(User.class)
  }

  public User(String username, String email) {
    this.username = username;
    this.email = email;
  }

}

می توانید یک کاربر با setValue() به صورت زیر اضافه کنید:

Kotlin+KTX

fun writeNewUser(userId: String, name: String, email: String) {
  val user = User(name, email)

  database.child("users").child(userId).setValue(user)
}

Java

public void writeNewUser(String userId, String name, String email) {
  User user = new User(name, email);

  mDatabase.child("users").child(userId).setValue(user);
}

استفاده از setValue() در این روش داده ها را در مکان مشخص شده، از جمله گره های فرزند، بازنویسی می کند. با این حال، همچنان می‌توانید یک فرزند را بدون بازنویسی کل شی به‌روزرسانی کنید. اگر می خواهید به کاربران اجازه دهید پروفایل های خود را به روز کنند، می توانید نام کاربری را به صورت زیر به روز کنید:

Kotlin+KTX

database.child("users").child(userId).child("username").setValue(name)

Java

mDatabase.child("users").child(userId).child("username").setValue(name);

داده ها را بخوانید

خواندن داده ها با شنوندگان مداوم

برای خواندن داده ها در یک مسیر و گوش دادن به تغییرات، از متد addValueEventListener() برای افزودن یک ValueEventListener به DatabaseReference استفاده کنید.

شنونده پاسخ تماس رویداد استفاده معمولی
ValueEventListener onDataChange() برای تغییرات در کل محتوای یک مسیر بخوانید و گوش دهید.

می‌توانید از متد onDataChange() برای خواندن یک عکس فوری از محتویات در یک مسیر مشخص استفاده کنید، همانطور که در زمان رویداد وجود داشتند. این روش یک بار در زمانی که شنونده متصل می شود و دوباره هر بار که داده ها، از جمله کودکان، تغییر می کنند، فعال می شود. پاسخ تماس رویداد یک عکس فوری حاوی تمام داده‌ها در آن مکان، از جمله داده‌های فرزند ارسال می‌شود. اگر داده ای وجود نداشته باشد، عکس فوری با فراخوانی exists() false و زمانی که getValue() بر روی آن فراخوانی می کنید، null خواهد شد.

مثال زیر یک برنامه وبلاگ نویسی اجتماعی را نشان می دهد که جزئیات یک پست را از پایگاه داده بازیابی می کند:

Kotlin+KTX

val postListener = object : ValueEventListener {
  override fun onDataChange(dataSnapshot: DataSnapshot) {
    // Get Post object and use the values to update the UI
    val post = dataSnapshot.getValue<Post>()
    // ...
  }

  override fun onCancelled(databaseError: DatabaseError) {
    // Getting Post failed, log a message
    Log.w(TAG, "loadPost:onCancelled", databaseError.toException())
  }
}
postReference.addValueEventListener(postListener)

Java

ValueEventListener postListener = new ValueEventListener() {
  @Override
  public void onDataChange(DataSnapshot dataSnapshot) {
    // Get Post object and use the values to update the UI
    Post post = dataSnapshot.getValue(Post.class);
    // ..
  }

  @Override
  public void onCancelled(DatabaseError databaseError) {
    // Getting Post failed, log a message
    Log.w(TAG, "loadPost:onCancelled", databaseError.toException());
  }
};
mPostReference.addValueEventListener(postListener);

شنونده یک DataSnapshot دریافت می کند که حاوی داده ها در مکان مشخص شده در پایگاه داده در زمان رویداد است. فراخوانی getValue() در یک عکس فوری، نمایش شی جاوا از داده ها را برمی گرداند. اگر هیچ داده ای در مکان وجود نداشته باشد، فراخوانی getValue() null را برمی گرداند.

در این مثال، ValueEventListener متد onCancelled() را نیز تعریف می کند که در صورت لغو خواندن فراخوانی می شود. برای مثال، اگر کلاینت مجوز خواندن از محل پایگاه داده Firebase را نداشته باشد، می‌توان یک خواندن را لغو کرد. به این روش یک شی DatabaseError ارسال می شود که نشان می دهد چرا خرابی رخ داده است.

یک بار داده ها را بخوانید

یکبار با استفاده از get() بخوانید

SDK برای مدیریت تعاملات با سرورهای پایگاه داده، چه برنامه شما آنلاین یا آفلاین باشد، طراحی شده است.

به طور کلی، شما باید از تکنیک‌های ValueEventListener که در بالا توضیح داده شد برای خواندن داده‌ها استفاده کنید تا از به‌روزرسانی‌های داده‌ها از باطن مطلع شوید. تکنیک‌های شنونده استفاده و صورت‌حساب شما را کاهش می‌دهند، و بهینه‌سازی شده‌اند تا بهترین تجربه را هنگام آنلاین شدن و آفلاین شدن کاربرانتان ارائه دهند.

اگر فقط یک بار به داده ها نیاز دارید، می توانید از get() برای گرفتن عکس فوری از داده ها از پایگاه داده استفاده کنید. اگر به هر دلیلی get() نتواند مقدار سرور را برگرداند، کلاینت حافظه نهان محلی ذخیره‌سازی را بررسی می‌کند و در صورتی که مقدار هنوز پیدا نشد، خطایی را برمی‌گرداند.

استفاده غیرضروری از get() می تواند استفاده از پهنای باند را افزایش دهد و منجر به از دست دادن عملکرد شود، که می توان با استفاده از یک شنونده بلادرنگ همانطور که در بالا نشان داده شده است، جلوگیری کرد.

Kotlin+KTX

mDatabase.child("users").child(userId).get().addOnSuccessListener {
  Log.i("firebase", "Got value ${it.value}")
}.addOnFailureListener{
  Log.e("firebase", "Error getting data", it)
}

Java

mDatabase.child("users").child(userId).get().addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<DataSnapshot>() {
  @Override
  public void onComplete(@NonNull Task<DataSnapshot> task) {
    if (!task.isSuccessful()) {
      Log.e("firebase", "Error getting data", task.getException());
    }
    else {
      Log.d("firebase", String.valueOf(task.getResult().getValue()));
    }
  }
});

یک بار با استفاده از شنونده بخوانید

در برخی موارد ممکن است بخواهید به جای بررسی مقدار به روز شده در سرور، مقدار از حافظه نهان محلی بلافاصله برگردانده شود. در این موارد می‌توانید از addListenerForSingleValueEvent برای دریافت فوری داده‌ها از حافظه پنهان دیسک محلی استفاده کنید.

این برای داده‌هایی مفید است که فقط یک بار باید بارگیری شوند و انتظار نمی‌رود مرتباً تغییر کنند یا به گوش دادن فعال نیاز داشته باشند. به عنوان مثال، برنامه وبلاگ نویسی در مثال های قبلی از این روش برای بارگیری نمایه کاربر هنگام شروع نوشتن یک پست جدید استفاده می کند.

به روز رسانی یا حذف داده ها

فیلدهای خاص را به روز کنید

برای نوشتن همزمان روی فرزندان خاص یک گره بدون بازنویسی نودهای فرزند دیگر، از متد updateChildren() استفاده کنید.

هنگام فراخوانی updateChildren() می توانید مقادیر فرزند سطح پایین تر را با تعیین مسیری برای کلید به روز کنید. اگر داده‌ها در مکان‌های مختلف ذخیره می‌شوند تا مقیاس بهتری داشته باشند، می‌توانید تمام نمونه‌های آن داده‌ها را با استفاده از خروجی فن‌آوری داده به‌روزرسانی کنید. به عنوان مثال، یک برنامه وبلاگ نویسی اجتماعی ممکن است یک کلاس Post مانند این داشته باشد:

Kotlin+KTX

@IgnoreExtraProperties
data class Post(
  var uid: String? = "",
  var author: String? = "",
  var title: String? = "",
  var body: String? = "",
  var starCount: Int = 0,
  var stars: MutableMap<String, Boolean> = HashMap(),
) {

  @Exclude
  fun toMap(): Map<String, Any?> {
    return mapOf(
      "uid" to uid,
      "author" to author,
      "title" to title,
      "body" to body,
      "starCount" to starCount,
      "stars" to stars,
    )
  }
}

Java

@IgnoreExtraProperties
public class Post {

  public String uid;
  public String author;
  public String title;
  public String body;
  public int starCount = 0;
  public Map<String, Boolean> stars = new HashMap<>();

  public Post() {
    // Default constructor required for calls to DataSnapshot.getValue(Post.class)
  }

  public Post(String uid, String author, String title, String body) {
    this.uid = uid;
    this.author = author;
    this.title = title;
    this.body = body;
  }

  @Exclude
  public Map<String, Object> toMap() {
    HashMap<String, Object> result = new HashMap<>();
    result.put("uid", uid);
    result.put("author", author);
    result.put("title", title);
    result.put("body", body);
    result.put("starCount", starCount);
    result.put("stars", stars);

    return result;
  }
}

برای ایجاد یک پست و به‌روزرسانی همزمان آن به فید فعالیت اخیر و فید فعالیت کاربر پست کننده، برنامه وبلاگ نویسی از کدی مانند زیر استفاده می‌کند:

Kotlin+KTX

private fun writeNewPost(userId: String, username: String, title: String, body: String) {
  // Create new post at /user-posts/$userid/$postid and at
  // /posts/$postid simultaneously
  val key = database.child("posts").push().key
  if (key == null) {
    Log.w(TAG, "Couldn't get push key for posts")
    return
  }

  val post = Post(userId, username, title, body)
  val postValues = post.toMap()

  val childUpdates = hashMapOf<String, Any>(
    "/posts/$key" to postValues,
    "/user-posts/$userId/$key" to postValues,
  )

  database.updateChildren(childUpdates)
}

Java

private void writeNewPost(String userId, String username, String title, String body) {
  // Create new post at /user-posts/$userid/$postid and at
  // /posts/$postid simultaneously
  String key = mDatabase.child("posts").push().getKey();
  Post post = new Post(userId, username, title, body);
  Map<String, Object> postValues = post.toMap();

  Map<String, Object> childUpdates = new HashMap<>();
  childUpdates.put("/posts/" + key, postValues);
  childUpdates.put("/user-posts/" + userId + "/" + key, postValues);

  mDatabase.updateChildren(childUpdates);
}

این مثال از push() برای ایجاد یک پست در گره حاوی پست برای همه کاربران در /posts/$postid استفاده می کند و همزمان کلید را با getKey() بازیابی می کند. سپس می‌توان از کلید برای ایجاد ورودی دوم در پست‌های کاربر در /user-posts/$userid/$postid استفاده کرد.

با استفاده از این مسیرها، می‌توانید به‌روزرسانی‌های همزمان چندین مکان در درخت JSON را با یک فراخوانی برای updateChildren() انجام دهید، مانند اینکه چگونه این مثال پست جدید را در هر دو مکان ایجاد می‌کند. به‌روزرسانی‌های همزمان ساخته شده به این روش اتمی هستند: یا همه به‌روزرسانی‌ها موفق می‌شوند یا همه به‌روزرسانی‌ها با شکست مواجه می‌شوند.

یک پاسخ به تماس تکمیلی اضافه کنید

اگر می‌خواهید بدانید چه زمانی داده‌های شما تعهد شده است، می‌توانید یک شنونده تکمیلی اضافه کنید. هم setValue() و هم updateChildren() یک شنونده تکمیل اختیاری می گیرند که زمانی فراخوانی می شود که نوشتن با موفقیت به پایگاه داده متعهد شود. اگر تماس ناموفق بود، یک شی خطا به شنونده ارسال می‌شود که نشان می‌دهد چرا شکست رخ داده است.

Kotlin+KTX

database.child("users").child(userId).setValue(user)
  .addOnSuccessListener {
    // Write was successful!
    // ...
  }
  .addOnFailureListener {
    // Write failed
    // ...
  }

Java

mDatabase.child("users").child(userId).setValue(user)
    .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<Void>() {
      @Override
      public void onSuccess(Void aVoid) {
        // Write was successful!
        // ...
      }
    })
    .addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
      @Override
      public void onFailure(@NonNull Exception e) {
        // Write failed
        // ...
      }
    });

داده ها را حذف کنید

ساده ترین راه برای حذف داده ها فراخوانی removeValue() بر روی مرجعی به محل آن داده است.

همچنین می توانید با تعیین null به عنوان مقدار برای عملیات نوشتن دیگری مانند setValue() یا updateChildren() حذف کنید. می‌توانید از این تکنیک با updateChildren() برای حذف چند فرزند در یک تماس API استفاده کنید.

شنوندگان را جدا کنید

با فراخوانی متد removeEventListener() در مرجع پایگاه داده Firebase، تماس‌های برگشتی حذف می‌شوند.

اگر شنونده ای چندین بار به یک مکان داده اضافه شده باشد، برای هر رویداد چندین بار فراخوانی می شود و برای حذف کامل باید آن را به همان تعداد دفعه جدا کنید.

فراخوانی removeEventListener() در شنونده والد به طور خودکار شنوندگان ثبت شده در گره های فرزند خود را حذف نمی کند. removeEventListener() همچنین باید در هر شنونده کودک فراخوانی شود تا پاسخ تماس را حذف کند.

ذخیره داده ها به عنوان تراکنش

هنگام کار با داده هایی که ممکن است توسط تغییرات همزمان خراب شوند، مانند شمارنده های افزایشی، می توانید از عملیات تراکنش استفاده کنید. شما به این عملیات دو آرگومان می دهید: یک تابع به روز رسانی و یک فراخوان تکمیل اختیاری. تابع به روز رسانی وضعیت فعلی داده ها را به عنوان آرگومان می گیرد و حالت دلخواه جدیدی را که می خواهید بنویسید برمی گرداند. اگر مشتری دیگری قبل از اینکه مقدار جدید با موفقیت نوشته شود، در مکان بنویسد، تابع به روز رسانی شما دوباره با مقدار فعلی جدید فراخوانی می شود و نوشتن مجدداً امتحان می شود.

به عنوان مثال، در مثال برنامه وبلاگ نویسی اجتماعی، می‌توانید به کاربران اجازه دهید پست‌ها را ستاره‌دار و از بین ببرند و تعداد ستاره‌هایی که یک پست دریافت کرده را به شرح زیر پیگیری کنند:

Kotlin+KTX

private fun onStarClicked(postRef: DatabaseReference) {
  // ...
  postRef.runTransaction(object : Transaction.Handler {
    override fun doTransaction(mutableData: MutableData): Transaction.Result {
      val p = mutableData.getValue(Post::class.java)
        ?: return Transaction.success(mutableData)

      if (p.stars.containsKey(uid)) {
        // Unstar the post and remove self from stars
        p.starCount = p.starCount - 1
        p.stars.remove(uid)
      } else {
        // Star the post and add self to stars
        p.starCount = p.starCount + 1
        p.stars[uid] = true
      }

      // Set value and report transaction success
      mutableData.value = p
      return Transaction.success(mutableData)
    }

    override fun onComplete(
      databaseError: DatabaseError?,
      committed: Boolean,
      currentData: DataSnapshot?,
    ) {
      // Transaction completed
      Log.d(TAG, "postTransaction:onComplete:" + databaseError!!)
    }
  })
}

Java

private void onStarClicked(DatabaseReference postRef) {
  postRef.runTransaction(new Transaction.Handler() {
    @NonNull
    @Override
    public Transaction.Result doTransaction(@NonNull MutableData mutableData) {
      Post p = mutableData.getValue(Post.class);
      if (p == null) {
        return Transaction.success(mutableData);
      }

      if (p.stars.containsKey(getUid())) {
        // Unstar the post and remove self from stars
        p.starCount = p.starCount - 1;
        p.stars.remove(getUid());
      } else {
        // Star the post and add self to stars
        p.starCount = p.starCount + 1;
        p.stars.put(getUid(), true);
      }

      // Set value and report transaction success
      mutableData.setValue(p);
      return Transaction.success(mutableData);
    }

    @Override
    public void onComplete(DatabaseError databaseError, boolean committed,
                DataSnapshot currentData) {
      // Transaction completed
      Log.d(TAG, "postTransaction:onComplete:" + databaseError);
    }
  });
}

استفاده از تراکنش از نادرست بودن تعداد ستاره‌ها جلوگیری می‌کند، اگر چندین کاربر به طور همزمان یک پست را ستاره‌دار کنند یا مشتری داده‌های قدیمی داشته باشد. اگر تراکنش رد شود، سرور مقدار فعلی را به کلاینت برمی گرداند، که تراکنش را دوباره با مقدار به روز شده اجرا می کند. این کار تا زمانی که تراکنش پذیرفته شود یا تلاش های زیادی انجام شود تکرار می شود.

افزایش سمت سرور اتمی

در مورد استفاده بالا، ما دو مقدار را برای پایگاه داده می نویسیم: شناسه کاربری که پست را ستاره/برداشته ستاره می کند، و تعداد ستاره افزایش یافته. اگر از قبل می‌دانیم که کاربر پست را ستاره‌دار می‌کند، می‌توانیم به جای تراکنش از عملیات افزایش اتمی استفاده کنیم.

Kotlin+KTX

private fun onStarClicked(uid: String, key: String) {
  val updates: MutableMap<String, Any> = hashMapOf(
    "posts/$key/stars/$uid" to true,
    "posts/$key/starCount" to ServerValue.increment(1),
    "user-posts/$uid/$key/stars/$uid" to true,
    "user-posts/$uid/$key/starCount" to ServerValue.increment(1),
  )
  database.updateChildren(updates)
}

Java

private void onStarClicked(String uid, String key) {
  Map<String, Object> updates = new HashMap<>();
  updates.put("posts/"+key+"/stars/"+uid, true);
  updates.put("posts/"+key+"/starCount", ServerValue.increment(1));
  updates.put("user-posts/"+uid+"/"+key+"/stars/"+uid, true);
  updates.put("user-posts/"+uid+"/"+key+"/starCount", ServerValue.increment(1));
  mDatabase.updateChildren(updates);
}

این کد از عملیات تراکنش استفاده نمی‌کند، بنابراین در صورت بروز تضاد به‌روزرسانی، به‌طور خودکار دوباره اجرا نمی‌شود. با این حال، از آنجایی که عملیات افزایش مستقیماً در سرور پایگاه داده انجام می شود، هیچ احتمالی برای تداخل وجود ندارد.

اگر می‌خواهید تضادهای خاص برنامه را شناسایی و رد کنید، مانند ستاره‌دار شدن پستی که قبلاً توسط کاربر ستاره‌دار شده است، باید قوانین امنیتی سفارشی را برای آن مورد استفاده بنویسید.

با داده ها به صورت آفلاین کار کنید

اگر یک سرویس گیرنده اتصال شبکه خود را از دست بدهد، برنامه شما به درستی به کار خود ادامه می دهد.

هر کلاینت متصل به پایگاه داده Firebase، نسخه داخلی خود را از هر داده ای که شنونده در آن استفاده می شود یا پرچم گذاری شده است تا با سرور همگام شود، حفظ می کند. هنگامی که داده خوانده یا نوشته می شود، ابتدا از این نسخه محلی داده ها استفاده می شود. سپس مشتری Firebase آن داده ها را با سرورهای پایگاه داده راه دور و با سایر مشتریان بر اساس "بهترین تلاش" همگام سازی می کند.

در نتیجه، همه نوشته‌ها در پایگاه داده بلافاصله قبل از هر گونه تعامل با سرور، رویدادهای محلی را راه‌اندازی می‌کنند. این بدان معناست که برنامه شما بدون توجه به تأخیر شبکه یا اتصال، پاسخگو باقی می ماند.

پس از برقراری مجدد اتصال، برنامه شما مجموعه مناسبی از رویدادها را دریافت می کند تا کلاینت بدون نیاز به نوشتن کد سفارشی با وضعیت سرور فعلی همگام شود.

در مورد قابلیت های آنلاین و آفلاین بیشتر بدانید در مورد رفتار آفلاین بیشتر صحبت خواهیم کرد.

مراحل بعدی