Yönetici Veritabanı API'sine Giriş

Admin SDK ile Gerçek Zamanlı Veritabanı verilerini tam yönetici ayrıcalıklarıyla veya daha ayrıntılı sınırlı ayrıcalıklarla okuyabilir ve yazabilirsiniz. Bu belgede, Firebase Gerçek Zamanlı Veritabanına erişim için Firebase Yönetici SDK'sını projenize ekleme konusunda size yol göstereceğiz.

Yönetici SDK Kurulumu

Sunucunuzda Firebase Gerçek Zamanlı Veritabanını kullanmaya başlamak için öncelikle Firebase Admin SDK'yı tercih ettiğiniz dilde kurmanız gerekir.

Yönetici SDK'sı Kimlik Doğrulaması

Firebase Gerçek Zamanlı Veritabanına Firebase Admin SDK'yı kullanan bir sunucudan erişmeden önce sunucunuzun kimliğini Firebase ile doğrulamanız gerekir. Bir sunucunun kimliğini doğruladığınızda, istemci uygulamasında olduğu gibi kullanıcı hesabının kimlik bilgileriyle oturum açmak yerine sunucunuzu Firebase'e tanımlayan bir hizmet hesabıyla kimlik doğrulaması yaparsınız.

Firebase Yönetici SDK'sını kullanarak kimlik doğrulaması yaptığınızda iki farklı düzeyde erişim elde edebilirsiniz:

Firebase Yönetici SDK'sı Kimlik Doğrulama Erişim Düzeyleri
Yönetici ayrıcalıkları Bir projenin Gerçek Zamanlı Veritabanına okuma ve yazma erişimini tamamlayın. Projenizin kaynaklarına sınırsız erişim gerektiren veri taşıma veya yeniden yapılandırma gibi yönetim görevlerini tamamlarken dikkatli kullanın.
Sınırlı ayrıcalıklar Bir projenin Gerçek Zamanlı Veritabanına erişim, yalnızca sunucunuzun ihtiyaç duyduğu kaynaklarla sınırlıdır. İyi tanımlanmış erişim gereksinimlerine sahip yönetim görevlerini tamamlamak için bu düzeyi kullanın. Örneğin, veritabanının tamamındaki verileri okuyan bir özetleme işi çalıştırırken, salt okunur bir güvenlik kuralı ayarlayıp ardından Yönetici SDK'sını bu kuralla sınırlı ayrıcalıklarla başlatarak yanlışlıkla yapılan yazmalara karşı koruma sağlayabilirsiniz.

Yönetici ayrıcalıklarıyla kimlik doğrulama

Firebase projenizde Düzenleyici rolüne sahip bir hizmet hesabının kimlik bilgileriyle Firebase Yönetici SDK'sını başlattığınızda, söz konusu örnek, projenizin Gerçek Zamanlı Veritabanına tam okuma ve yazma erişimine sahip olur.

Java
// Fetch the service account key JSON file contents
FileInputStream serviceAccount = new FileInputStream("path/to/serviceAccount.json");

// Initialize the app with a service account, granting admin privileges
FirebaseOptions options = FirebaseOptions.builder()
  .setCredentials(GoogleCredentials.fromStream(serviceAccount))
  // The database URL depends on the location of the database
  .setDatabaseUrl("https://DATABASE_NAME.firebaseio.com")
  .build();
FirebaseApp.initializeApp(options);

// As an admin, the app has access to read and write all data, regardless of Security Rules
DatabaseReference ref = FirebaseDatabase.getInstance()
  .getReference("restricted_access/secret_document");
ref.addListenerForSingleValueEvent(new ValueEventListener() {
 @Override
 public void onDataChange(DataSnapshot dataSnapshot) {
  Object document = dataSnapshot.getValue();
  System.out.println(document);
 }

 @Override
 public void onCancelled(DatabaseError error) {
 }
});
Node.js
var admin = require("firebase-admin");

// Fetch the service account key JSON file contents
var serviceAccount = require("path/to/serviceAccountKey.json");

// Initialize the app with a service account, granting admin privileges
admin.initializeApp({
 credential: admin.credential.cert(serviceAccount),
 // The database URL depends on the location of the database
 databaseURL: "https://DATABASE_NAME.firebaseio.com"
});

// As an admin, the app has access to read and write all data, regardless of Security Rules
var db = admin.database();
var ref = db.ref("restricted_access/secret_document");
ref.once("value", function(snapshot) {
 console.log(snapshot.val());
});
Python
import firebase_admin
from firebase_admin import credentials
from firebase_admin import db

# Fetch the service account key JSON file contents
cred = credentials.Certificate('path/to/serviceAccountKey.json')

# Initialize the app with a service account, granting admin privileges
firebase_admin.initialize_app(cred, {
  'databaseURL': 'https://databaseName.firebaseio.com'
})

# As an admin, the app has access to read and write all data, regradless of Security Rules
ref = db.reference('restricted_access/secret_document')
print(ref.get())
Gitmek
ctx := context.Background()
conf := &firebase.Config{
	DatabaseURL: "https://databaseName.firebaseio.com",
}
// Fetch the service account key JSON file contents
opt := option.WithCredentialsFile("path/to/serviceAccountKey.json")

// Initialize the app with a service account, granting admin privileges
app, err := firebase.NewApp(ctx, conf, opt)
if err != nil {
	log.Fatalln("Error initializing app:", err)
}

client, err := app.Database(ctx)
if err != nil {
	log.Fatalln("Error initializing database client:", err)
}

// As an admin, the app has access to read and write all data, regradless of Security Rules
ref := client.NewRef("restricted_access/secret_document")
var data map[string]interface{}
if err := ref.Get(ctx, &data); err != nil {
	log.Fatalln("Error reading from database:", err)
}
fmt.Println(data)

Sınırlı ayrıcalıklarla kimlik doğrulama

En iyi uygulama olarak bir hizmetin yalnızca ihtiyaç duyduğu kaynaklara erişimi olmalıdır. Firebase uygulama örneğinin erişebileceği kaynaklar üzerinde daha ayrıntılı kontrole sahip olmak için Güvenlik Kurallarınızda hizmetinizi temsil edecek benzersiz bir tanımlayıcı kullanın. Ardından hizmetinizin ihtiyaç duyduğu kaynaklara erişmesini sağlayan uygun kuralları ayarlayın. Örneğin:

{
 "rules": {
  "public_resource": {
   ".read": true,
   ".write": true
  },
  "some_resource": {
   ".read": "auth.uid === 'my-service-worker'",
   ".write": false
  },
  "another_resource": {
   ".read": "auth.uid === 'my-service-worker'",
   ".write": "auth.uid === 'my-service-worker'"
  }
 }
}

Ardından, sunucunuzda Firebase uygulamasını başlattığınızda, veritabanı kurallarınız tarafından kullanılan auth nesnesini geçersiz kılmak için databaseAuthVariableOverride seçeneğini kullanın. Bu özel auth nesnesinde uid alanını, Güvenlik Kurallarınızda hizmetinizi temsil etmek için kullandığınız tanımlayıcıya ayarlayın.

Java
// Fetch the service account key JSON file contents
FileInputStream serviceAccount = new FileInputStream("path/to/serviceAccountCredentials.json");

// Initialize the app with a custom auth variable, limiting the server's access
Map<String, Object> auth = new HashMap<String, Object>();
auth.put("uid", "my-service-worker");

FirebaseOptions options = new FirebaseOptions.Builder()
  .setCredential(FirebaseCredentials.fromCertificate(serviceAccount))
  // The database URL depends on the location of the database
  .setDatabaseUrl("https://DATABASE_NAME.firebaseio.com")
  .setDatabaseAuthVariableOverride(auth)
  .build();
FirebaseApp.initializeApp(options);

// The app only has access as defined in the Security Rules
DatabaseReference ref = FirebaseDatabase
  .getInstance()
  .getReference("/some_resource");
ref.addListenerForSingleValueEvent(new ValueEventListener() {
  @Override
  public void onDataChange(DataSnapshot dataSnapshot) {
    String res = dataSnapshot.getValue();
    System.out.println(res);
  }
});
Node.js
var admin = require("firebase-admin");

// Fetch the service account key JSON file contents
var serviceAccount = require("path/to/serviceAccountKey.json");

// Initialize the app with a custom auth variable, limiting the server's access
admin.initializeApp({
 credential: admin.credential.cert(serviceAccount),
 // The database URL depends on the location of the database
 databaseURL: "https://DATABASE_NAME.firebaseio.com",
 databaseAuthVariableOverride: {
  uid: "my-service-worker"
 }
});

// The app only has access as defined in the Security Rules
var db = admin.database();
var ref = db.ref("/some_resource");
ref.once("value", function(snapshot) {
 console.log(snapshot.val());
});
Python
import firebase_admin
from firebase_admin import credentials
from firebase_admin import db

# Fetch the service account key JSON file contents
cred = credentials.Certificate('path/to/serviceAccountKey.json')

# Initialize the app with a custom auth variable, limiting the server's access
firebase_admin.initialize_app(cred, {
  'databaseURL': 'https://databaseName.firebaseio.com',
  'databaseAuthVariableOverride': {
    'uid': 'my-service-worker'
  }
})

# The app only has access as defined in the Security Rules
ref = db.reference('/some_resource')
print(ref.get())
Gitmek
ctx := context.Background()
// Initialize the app with a custom auth variable, limiting the server's access
ao := map[string]interface{}{"uid": "my-service-worker"}
conf := &firebase.Config{
	DatabaseURL: "https://databaseName.firebaseio.com",
	AuthOverride: &ao,
}

// Fetch the service account key JSON file contents
opt := option.WithCredentialsFile("path/to/serviceAccountKey.json")

app, err := firebase.NewApp(ctx, conf, opt)
if err != nil {
	log.Fatalln("Error initializing app:", err)
}

client, err := app.Database(ctx)
if err != nil {
	log.Fatalln("Error initializing database client:", err)
}

// The app only has access as defined in the Security Rules
ref := client.NewRef("/some_resource")
var data map[string]interface{}
if err := ref.Get(ctx, &data); err != nil {
	log.Fatalln("Error reading from database:", err)
}
fmt.Println(data)

Bazı durumlarda, Yönetici SDK'larının kapsamını, kimliği doğrulanmamış bir istemci gibi davranacak şekilde daraltmak isteyebilirsiniz. Bunu, veritabanı kimlik doğrulama değişkeni geçersiz kılma için bir null değeri sağlayarak yapabilirsiniz.

Java
// Fetch the service account key JSON file contents
FileInputStream serviceAccount = new FileInputStream("path/to/serviceAccountCredentials.json");

FirebaseOptions options = new FirebaseOptions.Builder()
  .setCredential(FirebaseCredentials.fromCertificate(serviceAccount))
  // The database URL depends on the location of the database
  .setDatabaseUrl("https://DATABASE_NAME.firebaseio.com")
  .setDatabaseAuthVariableOverride(null)
  .build();
FirebaseApp.initializeApp(options);

// The app only has access to public data as defined in the Security Rules
DatabaseReference ref = FirebaseDatabase
  .getInstance()
  .getReference("/public_resource");
ref.addListenerForSingleValueEvent(new ValueEventListener() {
  @Override
  public void onDataChange(DataSnapshot dataSnapshot) {
    String res = dataSnapshot.getValue();
    System.out.println(res);
  }
});
Node.js
var admin = require("firebase-admin");

// Fetch the service account key JSON file contents
var serviceAccount = require("path/to/serviceAccountKey.json");

// Initialize the app with a null auth variable, limiting the server's access
admin.initializeApp({
 credential: admin.credential.cert(serviceAccount),
 // The database URL depends on the location of the database
 databaseURL: "https://DATABASE_NAME.firebaseio.com",
 databaseAuthVariableOverride: null
});

// The app only has access to public data as defined in the Security Rules
var db = admin.database();
var ref = db.ref("/public_resource");
ref.once("value", function(snapshot) {
 console.log(snapshot.val());
});
Python
import firebase_admin
from firebase_admin import credentials
from firebase_admin import db

# Fetch the service account key JSON file contents
cred = credentials.Certificate('path/to/serviceAccountKey.json')

# Initialize the app with a None auth variable, limiting the server's access
firebase_admin.initialize_app(cred, {
  'databaseURL': 'https://databaseName.firebaseio.com',
  'databaseAuthVariableOverride': None
})

# The app only has access to public data as defined in the Security Rules
ref = db.reference('/public_resource')
print(ref.get())
Gitmek
ctx := context.Background()
// Initialize the app with a nil auth variable, limiting the server's access
var nilMap map[string]interface{}
conf := &firebase.Config{
	DatabaseURL: "https://databaseName.firebaseio.com",
	AuthOverride: &nilMap,
}

// Fetch the service account key JSON file contents
opt := option.WithCredentialsFile("path/to/serviceAccountKey.json")

app, err := firebase.NewApp(ctx, conf, opt)
if err != nil {
	log.Fatalln("Error initializing app:", err)
}

client, err := app.Database(ctx)
if err != nil {
	log.Fatalln("Error initializing database client:", err)
}

// The app only has access to public data as defined in the Security Rules
ref := client.NewRef("/some_resource")
var data map[string]interface{}
if err := ref.Get(ctx, &data); err != nil {
	log.Fatalln("Error reading from database:", err)
}
fmt.Println(data)

Sonraki adımlar