Unity'de bir hesaba birden fazla kimlik doğrulama sağlayıcı bağlama

Kimlik doğrulama sağlayıcı kimlik bilgilerini mevcut bir kullanıcı hesabına bağlayarak kullanıcıların, birden fazla kimlik doğrulama sağlayıcı kullanarak uygulamanızda oturum açmasına izin verebilirsiniz. Kullanıcılar, oturum açmak için kullandıkları kimlik doğrulama sağlayıcısından bağımsız olarak aynı Firebase kullanıcı kimliğiyle tanımlanabilir. Örneğin, şifreyle oturum açan bir kullanıcı, bir Google hesabını bağlayabilir ve gelecekte her iki yöntemle de oturum açabilir. Alternatif olarak, anonim bir kullanıcı bir Facebook hesabını bağlayabilir ve daha sonra, uygulamanızı kullanmaya devam etmek için Facebook ile oturum açabilir.

Başlamadan önce

Uygulamanıza iki veya daha fazla kimlik doğrulama sağlayıcı (muhtemelen anonim kimlik doğrulama dahil) desteği ekleyin.

FirebaseAuth sınıfı, tüm API çağrılarına yönelik ağ geçididir. FirebaseAuth.DefaultInstance üzerinden erişilebilir.
Firebase.Auth.FirebaseAuth auth = Firebase.Auth.FirebaseAuth.DefaultInstance;

Kimlik doğrulama sağlayıcı kimlik bilgilerini mevcut bir kullanıcı hesabına bağlamak için:

 1. Herhangi bir kimlik doğrulama sağlayıcısı veya yöntemi kullanarak kullanıcının oturumunu açın.
 2. Yeni kimlik doğrulama sağlayıcı için, Firebase.Auth.FirebaseAuth.SignInAndRetrieveDataWithCredentialAsync yöntemlerinden birini çağırarak en fazla (dahil değil) oturum açma akışını tamamlayın. Örneğin, kullanıcının Google kimliği jetonunu, Facebook erişim jetonunu veya e-posta adresini ve şifresini alabilirsiniz.
 3. Yeni kimlik doğrulama sağlayıcı için bir Firebase.Auth.Credential alın:

  Google ile Oturum Açma
  Firebase.Auth.Credential credential =
    Firebase.Auth.GoogleAuthProvider.GetCredential(googleIdToken, googleAccessToken);
  
  Facebook'ta Giriş
  Firebase.Auth.Credential credential =
    Firebase.Auth.FacebookAuthProvider.GetCredential(accessToken);
  
  E-posta şifresiyle oturum açma
  Firebase.Auth.Credential credential =
    Firebase.Auth.EmailAuthProvider.GetCredential(email, password);
  
 4. Firebase.Auth.Credential nesnesini, oturum açmış kullanıcının LinkWithCredentialAsync yöntemine iletin:

  auth.CurrentUser.LinkWithCredentialAsync(credential).ContinueWith(task => {
   if (task.IsCanceled) {
    Debug.LogError("LinkWithCredentialAsync was canceled.");
    return;
   }
   if (task.IsFaulted) {
    Debug.LogError("LinkWithCredentialAsync encountered an error: " + task.Exception);
    return;
   }
  
   Firebase.Auth.AuthResult result = task.Result;
   Debug.LogFormat("Credentials successfully linked to Firebase user: {0} ({1})",
     result.User.DisplayName, result.User.UserId);
  });
  

  Kimlik bilgileri zaten başka bir kullanıcı hesabına bağlıysa LinkWithCredentialAsync çağrısı başarısız olur. Bu durumda, hesapları ve ilişkili verileri birleştirme işlemini uygulamanız için uygun şekilde yapmanız gerekir:

  // Gather data for the currently signed in User.
  string currentUserId = auth.CurrentUser.UserId;
  string currentEmail = auth.CurrentUser.Email;
  string currentDisplayName = auth.CurrentUser.DisplayName;
  System.Uri currentPhotoUrl = auth.CurrentUser.PhotoUrl;
  
  // Sign in with the new credentials.
  auth.SignInAndRetrieveDataWithCredentialAsync(credential).ContinueWith(task => {
   if (task.IsCanceled) {
    Debug.LogError("SignInAndRetrieveDataWithCredentialAsync was canceled.");
    return;
   }
   if (task.IsFaulted) {
    Debug.LogError("SignInAndRetrieveDataWithCredentialAsync encountered an error: " + task.Exception);
    return;
   }
  
   Firebase.Auth.AuthResult result = task.Result;
   Debug.LogFormat("User signed in successfully: {0} ({1})",
     result.User.DisplayName, result.User.UserId);
  
   // TODO: Merge app specific details using the newUser and values from the
   // previous user, saved above.
  });
  

LinkWithCredentialAsync çağrısı başarılı olursa kullanıcı artık bağlı herhangi bir kimlik doğrulama sağlayıcıyı kullanarak oturum açabilir ve aynı Firebase verilerine erişebilir.

Kimlik doğrulama sağlayıcının bir hesapla bağlantısını kaldırabilirsiniz. Böylece, kullanıcı artık bu sağlayıcıda oturum açamaz.

Bir kimlik doğrulama sağlayıcının kullanıcı hesabıyla olan bağlantısını kaldırmak için sağlayıcı kimliğini UnlinkAsync yöntemine iletin. Bir kullanıcıya bağlanan kimlik doğrulama sağlayıcılarının sağlayıcı kimliklerini ProviderData çağrısı yaparak alabilirsiniz.

// Unlink the sign-in provider from the currently active user.
// providerIdString is a string identifying a provider,
// retrieved via FirebaseAuth.FetchProvidersForEmail().
auth.CurrentUser.UnlinkAsync(providerIdString).ContinueWith(task => {
 if (task.IsCanceled) {
  Debug.LogError("UnlinkAsync was canceled.");
  return;
 }
 if (task.IsFaulted) {
  Debug.LogError("UnlinkAsync encountered an error: " + task.Exception);
  return;
 }

 // The user has been unlinked from the provider.
 Firebase.Auth.AuthResult result = task.Result;
 Debug.LogFormat("Credentials successfully unlinked from user: {0} ({1})",
   result.User.DisplayName, result.User.UserId);
});