با Firebase با استفاده از Email Link در پلتفرم‌های Apple احراز هویت

می‌توانید از Firebase Authentication برای ورود به سیستم استفاده کنید و با ارسال یک ایمیل حاوی یک پیوند به او، کاربر می‌تواند روی آن کلیک کند تا وارد شود. در این فرآیند، آدرس ایمیل کاربر نیز تأیید می‌شود.

ورود از طریق ایمیل مزایای زیادی دارد:

 • ثبت نام و ورود به سیستم با اصطکاک کم.
 • خطر کمتر استفاده مجدد از رمز عبور در بین برنامه‌ها، که می‌تواند امنیت رمزهای عبور انتخاب شده را نیز تضعیف کند.
 • امکان احراز هویت یک کاربر و همچنین تأیید اینکه کاربر مالک قانونی آدرس ایمیل است.
 • یک کاربر برای ورود فقط به یک حساب ایمیل قابل دسترسی نیاز دارد. مالکیت شماره تلفن یا حساب رسانه اجتماعی مورد نیاز نیست.
 • یک کاربر می تواند بدون نیاز به ارائه (یا به خاطر سپردن) رمز عبور، به طور ایمن وارد سیستم شود، که ممکن است در یک دستگاه تلفن همراه دست و پا گیر باشد.
 • کاربر موجودی که قبلاً با یک شناسه ایمیل (رمز عبور یا فدرال) وارد شده است را می توان ارتقا داد تا فقط با ایمیل وارد شود. به عنوان مثال، کاربری که رمز عبور خود را فراموش کرده است همچنان می تواند بدون نیاز به بازنشانی رمز عبور خود وارد سیستم شود.

قبل از اینکه شروع کنی

برای نصب و مدیریت وابستگی های Firebase از Swift Package Manager استفاده کنید.

 1. در Xcode، با باز بودن پروژه برنامه، به File > Add Packages بروید.
 2. هنگامی که از شما خواسته شد، مخزن SDK پلتفرم های Apple Firebase را اضافه کنید:
 3.  https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk.git
 4. کتابخانه Firebase Authentication را انتخاب کنید.
 5. پرچم -ObjC را به بخش Other Linker Flags تنظیمات ساخت هدف خود اضافه کنید.
 6. پس از اتمام، Xcode به طور خودکار شروع به حل و دانلود وابستگی های شما در پس زمینه می کند.

برای ورود کاربران از طریق پیوند ایمیل، ابتدا باید روش ورود ارائه دهنده ایمیل و پیوند ایمیل را برای پروژه Firebase خود فعال کنید:

 1. در کنسول Firebase ، بخش Auth را باز کنید.
 2. در برگه روش ورود به سیستم ، ارائه دهنده ایمیل/گذرواژه را فعال کنید. توجه داشته باشید که ورود ایمیل/رمز عبور برای استفاده از ورود به سیستم پیوند ایمیل باید فعال باشد.
 3. در همان بخش، روش ورود به سیستم پیوند ایمیل (ورود بدون رمز عبور) را فعال کنید.
 4. روی ذخیره کلیک کنید.

برای شروع جریان احراز هویت، رابطی را به کاربر ارائه دهید که از کاربر می خواهد آدرس ایمیل خود را ارائه دهد و سپس sendSignInLink را فراخوانی می کند تا از Firebase درخواست کند که پیوند احراز هویت را به ایمیل کاربر ارسال کند.

 1. شی ActionCodeSettings را بسازید، که دستورالعمل‌هایی را در مورد نحوه ساخت پیوند ایمیل به Firebase ارائه می‌دهد. فیلدهای زیر را تنظیم کنید:

  • url: پیوند عمیق برای جاسازی و هر حالت اضافی که باید همراه آن منتقل شود. دامنه پیوند باید در لیست دامنه های مجاز Firebase Console قرار گیرد که با رفتن به برگه روش ورود (Authentication -> Sign-in) می توانید آن را پیدا کنید.
  • iOSBundleID و androidPackageName: برنامه‌هایی که هنگام باز شدن پیوند ورود به سیستم در دستگاه Android یا Apple استفاده می‌شوند. درباره نحوه پیکربندی Firebase Dynamic Links برای باز کردن پیوندهای اقدام ایمیل از طریق برنامه های تلفن همراه بیشتر بیاموزید.
  • handleCodeInApp: روی true تنظیم کنید. عملیات ورود به سیستم برخلاف سایر اقدامات ایمیل خارج از باند (بازنشانی رمز عبور و تأیید ایمیل) باید همیشه در برنامه تکمیل شود. این به این دلیل است که در پایان جریان، انتظار می رود کاربر وارد سیستم شود و وضعیت Auth او در برنامه باقی بماند.
  • dynamicLinkDomain: هنگامی که چندین دامنه پیوند پویا سفارشی برای یک پروژه تعریف می شود، مشخص کنید که زمانی که پیوند از طریق برنامه تلفن همراه مشخص شده باز می شود (به عنوان مثال، example.page.link ) از کدام یک استفاده شود. در غیر این صورت اولین دامنه به طور خودکار انتخاب می شود.

  سریع

  let actionCodeSettings = ActionCodeSettings()
  actionCodeSettings.url = URL(string: "https://www.example.com")
  // The sign-in operation has to always be completed in the app.
  actionCodeSettings.handleCodeInApp = true
  actionCodeSettings.setIOSBundleID(Bundle.main.bundleIdentifier!)
  actionCodeSettings.setAndroidPackageName("com.example.android",
                       installIfNotAvailable: false, minimumVersion: "12")
  

  هدف-C

  FIRActionCodeSettings *actionCodeSettings = [[FIRActionCodeSettings alloc] init];
  [actionCodeSettings setURL:[NSURL URLWithString:@"https://www.example.com"]];
  // The sign-in operation has to always be completed in the app.
  actionCodeSettings.handleCodeInApp = YES;
  [actionCodeSettings setIOSBundleID:[[NSBundle mainBundle] bundleIdentifier]];
  [actionCodeSettings setAndroidPackageName:@"com.example.android"
            installIfNotAvailable:NO
                minimumVersion:@"12"];
  

  برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ActionCodeSettings، به بخش Passing State in Email Actions مراجعه کنید.

 2. از کاربر ایمیل خود را بخواهید.

 3. پیوند احراز هویت را به ایمیل کاربر ارسال کنید و ایمیل کاربر را در صورتی که کاربر ورود به ایمیل را در همان دستگاه کامل کند، ذخیره کنید.

  سریع

  Auth.auth().sendSignInLink(toEmail: email,
                actionCodeSettings: actionCodeSettings) { error in
   // ...
    if let error = error {
     self.showMessagePrompt(error.localizedDescription)
     return
    }
    // The link was successfully sent. Inform the user.
    // Save the email locally so you don't need to ask the user for it again
    // if they open the link on the same device.
    UserDefaults.standard.set(email, forKey: "Email")
    self.showMessagePrompt("Check your email for link")
    // ...
  }
  

  هدف-C

  [[FIRAuth auth] sendSignInLinkToEmail:email
            actionCodeSettings:actionCodeSettings
                completion:^(NSError *_Nullable error) {
   // ...
    if (error) {
     [self showMessagePrompt:error.localizedDescription];
      return;
    }
    // The link was successfully sent. Inform the user.
    // Save the email locally so you don't need to ask the user for it again
    // if they open the link on the same device.
    [NSUserDefaults.standardUserDefaults setObject:email forKey:@"Email"];
    [self showMessagePrompt:@"Check your email for link"];
    // ...
  }];
  

نگرانی های امنیتی

برای جلوگیری از استفاده از پیوند ورود به سیستم برای ورود به سیستم به عنوان یک کاربر ناخواسته یا در یک دستگاه ناخواسته، Firebase Auth نیاز دارد که آدرس ایمیل کاربر هنگام تکمیل جریان ورود به سیستم ارائه شود. برای موفقیت در ورود به سیستم، این آدرس ایمیل باید با آدرسی که پیوند ورود به سیستم در ابتدا به آن ارسال شده است مطابقت داشته باشد.

می‌توانید این جریان را برای کاربرانی که پیوند ورود به سیستم را در همان دستگاهی که پیوند را درخواست می‌کنند باز می‌کنند، با ذخیره آدرس ایمیل آنها به صورت محلی هنگام ارسال ایمیل ورود به سیستم، ساده کنید. سپس، از این آدرس برای تکمیل جریان استفاده کنید.

پس از تکمیل ورود به سیستم، هر مکانیسم تایید نشده قبلی ورود به سیستم از کاربر حذف خواهد شد و هر جلسه موجود باطل خواهد شد. به عنوان مثال، اگر شخصی قبلاً یک حساب تأیید نشده با همان ایمیل و رمز عبور ایجاد کرده باشد، گذرواژه کاربر حذف می‌شود تا از ورود مجدد فردی که ادعای مالکیت و ایجاد آن حساب تأیید نشده با همان حساب را داشته است جلوگیری شود.

تکمیل ورود به سیستم در یک برنامه تلفن همراه اپل

احراز هویت Firebase از پیوندهای دینامیک Firebase برای ارسال پیوند ایمیل به دستگاه تلفن همراه استفاده می کند. برای تکمیل ورود به سیستم از طریق برنامه تلفن همراه، برنامه باید پیکربندی شود تا پیوند برنامه ورودی را شناسایی کند، پیوند عمیق زیرین را تجزیه کند و سپس ورود به سیستم را کامل کند.

Firebase Auth هنگام ارسال پیوندی که قرار است در یک برنامه تلفن همراه باز شود، از Firebase Dynamic Links استفاده می کند. برای استفاده از این ویژگی، پیوندهای پویا باید در کنسول Firebase پیکربندی شوند.

 1. فعال کردن Firebase Dynamic Links:

  1. در کنسول Firebase ، بخش Dynamic Links را باز کنید.
  2. اگر هنوز شرایط Dynamic Links را نپذیرفته اید و دامنه Dynamic Links ایجاد نکرده اید، اکنون این کار را انجام دهید.

   اگر قبلاً یک دامنه پیوندهای پویا ایجاد کرده‌اید، به آن توجه داشته باشید. یک دامنه Dynamic Links معمولاً مانند مثال زیر است:

   example.page.link

   هنگامی که برنامه Apple یا Android خود را برای رهگیری پیوند ورودی پیکربندی می کنید، به این مقدار نیاز خواهید داشت.

 2. پیکربندی برنامه های اپل:

  1. اگر قصد دارید این پیوندها را از برنامه خود مدیریت کنید، شناسه بسته باید در تنظیمات پروژه Firebase Console مشخص شود. علاوه بر این، شناسه App Store و Apple Developer Team ID نیز باید مشخص شود.
  2. همچنین باید دامنه کنترل کننده اقدام ایمیل خود را به عنوان یک دامنه مرتبط در قابلیت های برنامه خود پیکربندی کنید. به طور پیش‌فرض، کنترل‌کننده اقدام ایمیل روی دامنه‌ای مانند مثال زیر میزبانی می‌شود:
   APP_ID.firebaseapp.com
  3. اگر قصد دارید برنامه خود را در نسخه های iOS 8 و پایین تر توزیع کنید، باید ID بسته خود را به عنوان یک طرح سفارشی برای URL های ورودی تنظیم کنید.
  4. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه، به دریافت دستورالعمل های پیوندهای پویا پلت فرم اپل مراجعه کنید.

پس از دریافت پیوند همانطور که در بالا توضیح داده شد، بررسی کنید که برای احراز هویت پیوند ایمیل است و ورود به سیستم را کامل کنید.

سریع

if Auth.auth().isSignIn(withEmailLink: link) {
    Auth.auth().signIn(withEmail: email, link: self.link) { user, error in
     // ...
    }
}

هدف-C

if ([[FIRAuth auth] isSignInWithEmailLink:link]) {
  [[FIRAuth auth] signInWithEmail:email
                link:link
             completion:^(FIRAuthDataResult * _Nullable authResult, NSError * _Nullable error) {
   // ...
  }];
}

برای آشنایی با نحوه مدیریت ورود به سیستم با پیوند ایمیل در یک برنامه Android، به راهنمای Android مراجعه کنید.

برای آشنایی با نحوه مدیریت ورود به سیستم با پیوند ایمیل در یک برنامه وب، به راهنمای وب مراجعه کنید.

همچنین می توانید این روش احراز هویت را به یک کاربر موجود پیوند دهید. برای مثال، کاربری که قبلاً با ارائه‌دهنده دیگری مانند شماره تلفن احراز هویت شده است، می‌تواند این روش ورود به سیستم را به حساب موجود خود اضافه کند.

تفاوت در نیمه دوم عملیات خواهد بود:

سریع

 let credential = EmailAuthCredential.credential(withEmail:email
                            link:link)
 Auth.auth().currentUser?.link(with: credential) { authData, error in
  if (error) {
   // And error occurred during linking.
   return
  }
  // The provider was successfully linked.
  // The phone user can now sign in with their phone number or email.
 }

هدف-C

 FIRAuthCredential *credential =
   [FIREmailAuthProvider credentialWithEmail:email link:link];
 [FIRAuth auth].currentUser
   linkWithCredential:credential
       completion:^(FIRAuthDataResult *_Nullable result,
              NSError *_Nullable error) {
  if (error) {
   // And error occurred during linking.
   return;
  }
  // The provider was successfully linked.
  // The phone user can now sign in with their phone number or email.
 }];

این همچنین می تواند برای احراز هویت مجدد کاربر پیوند ایمیل قبل از اجرای عملیات حساس استفاده شود.

سریع

 let credential = EmailAuthProvider.credential(withEmail:email
                            link:link)
 Auth.auth().currentUser?.reauthenticate(with: credential) { authData, error in
  if (error) {
   // And error occurred during re-authentication.
   return
  }
  // The user was successfully re-authenticated.
 }

هدف-C

 FIRAuthCredential *credential =
   [FIREmailAuthCredential credentialWithEmail:email link:link];
 [FIRAuth auth].currentUser
   reauthenticateWithCredential:credential
            completion:^(FIRAuthDataResult *_Nullable result,
                   NSError *_Nullable error) {
  if (error) {
   // And error occurred during re-authentication
   return;
  }
  // The user was successfully re-authenticated.
 }];

با این حال، از آنجایی که جریان ممکن است به دستگاه دیگری ختم شود که کاربر اصلی در آن وارد نشده است، این جریان ممکن است تکمیل نشود. در این صورت می توان خطایی به کاربر نشان داد تا مجبور شود لینک را در همان دستگاه باز کند. برخی از حالت ها را می توان در پیوند ارسال کرد تا اطلاعاتی در مورد نوع عملیات و uid کاربر ارائه شود.

اگر پروژه خود را در تاریخ 15 سپتامبر 2023 یا پس از آن ایجاد کرده اید، حفاظت از شمارش ایمیل به طور پیش فرض فعال است. این ویژگی امنیت حساب‌های کاربری پروژه شما را بهبود می‌بخشد، اما متد fetchSignInMethodsForEmail() را غیرفعال می‌کند، که قبلاً برای پیاده‌سازی جریان‌های شناسه اول توصیه می‌کردیم.

اگرچه می توانید حفاظت از شمارش ایمیل را برای پروژه خود غیرفعال کنید، توصیه می کنیم این کار را نکنید.

برای جزئیات بیشتر به مستندات مربوط به حفاظت از شمارش ایمیل مراجعه کنید.

مراحل بعدی

پس از اینکه کاربر برای اولین بار وارد سیستم شد، یک حساب کاربری جدید ایجاد می‌شود و به اعتبارنامه‌ها (یعنی نام کاربری و رمز عبور، شماره تلفن یا اطلاعات ارائه‌دهنده تاییدیه) مرتبط می‌شود که کاربر با آن وارد شده است. این حساب جدید به‌عنوان بخشی از پروژه Firebase شما ذخیره می‌شود و می‌توان از آن برای شناسایی کاربر در همه برنامه‌های پروژه شما، صرف نظر از نحوه ورود کاربر به سیستم استفاده کرد.

 • در برنامه های خود، می توانید اطلاعات اولیه نمایه کاربر را از شی User دریافت کنید. به مدیریت کاربران مراجعه کنید.

 • در قوانین امنیتی Firebase Realtime Database و Cloud Storage خود، می‌توانید شناسه کاربری منحصر به فرد کاربر واردشده به سیستم را از متغیر auth دریافت کنید و از آن برای کنترل داده‌هایی که کاربر می‌تواند به آن دسترسی داشته باشد استفاده کنید.

می‌توانید به کاربران اجازه دهید با استفاده از چندین ارائه‌دهنده احراز هویت، با پیوند دادن اعتبار ارائه‌دهنده تأیید اعتبار به یک حساب کاربری موجود، به برنامه شما وارد شوند.

برای خروج از سیستم یک کاربر، با signOut: .

سریع

let firebaseAuth = Auth.auth()
do {
 try firebaseAuth.signOut()
} catch let signOutError as NSError {
 print("Error signing out: %@", signOutError)
}

هدف-C

NSError *signOutError;
BOOL status = [[FIRAuth auth] signOut:&signOutError];
if (!status) {
 NSLog(@"Error signing out: %@", signOutError);
 return;
}

همچنین ممکن است بخواهید کد رسیدگی به خطا را برای طیف کامل خطاهای احراز هویت اضافه کنید. به رسیدگی به خطاها مراجعه کنید.