با Firebase به صورت ناشناس احراز هویت

می‌توانید از Firebase Authentication برای ایجاد و استفاده از حساب‌های ناشناس موقت برای احراز هویت با Firebase استفاده کنید. از این حساب‌های ناشناس موقت می‌توان استفاده کرد تا به کاربرانی که هنوز در برنامه شما ثبت نام نکرده‌اند اجازه دهند تا با داده‌های محافظت شده توسط قوانین امنیتی کار کنند. اگر یک کاربر ناشناس تصمیم گرفت در برنامه شما ثبت نام کند، می توانید اعتبار ورود به سیستم او را به حساب ناشناس پیوند دهید تا بتواند در جلسات بعدی با داده های محافظت شده خود کار کند.

قبل از اینکه شروع کنی

 1. اگر قبلاً این کار را نکرده‌اید، مراحل راهنمای شروع کار را دنبال کنید.

 2. فعال کردن ورود به سیستم ناشناس:

  • در بخش تأیید هویت کنسول Firebase، صفحه روش ورود به سیستم را باز کنید.
  • از صفحه روش ورود به سیستم ، روش ورود به سیستم ناشناس را فعال کنید و روی ذخیره کلیک کنید.

با Firebase به صورت ناشناس احراز هویت

هنگامی که یک کاربر خارج از سیستم از یک ویژگی برنامه استفاده می کند که نیاز به احراز هویت با Firebase دارد، با فراخوانی signInAnonymously() به صورت ناشناس وارد کاربر شوید:

try {
 final userCredential =
   await FirebaseAuth.instance.signInAnonymously();
 print("Signed in with temporary account.");
} on FirebaseAuthException catch (e) {
 switch (e.code) {
  case "operation-not-allowed":
   print("Anonymous auth hasn't been enabled for this project.");
   break;
  default:
   print("Unknown error.");
 }
}

یک حساب کاربری ناشناس را به یک حساب دائمی تبدیل کنید

هنگامی که یک کاربر ناشناس در برنامه شما ثبت نام می کند، ممکن است بخواهید به او اجازه دهید کار خود را با حساب جدید خود ادامه دهد - به عنوان مثال، ممکن است بخواهید مواردی را که کاربر قبل از ثبت نام به سبد خرید خود اضافه کرده است در جدید خود در دسترس قرار دهید. سبد خرید حساب برای این کار مراحل زیر را انجام دهید:

 1. هنگامی که کاربر ثبت نام می کند، جریان ورود به سیستم ارائه دهنده احراز هویت کاربر را تا فراخوانی یکی از روش های signInWith - تکمیل کنید. به عنوان مثال، رمز Google ID کاربر، نشانه دسترسی فیس بوک، یا آدرس ایمیل و رمز عبور را دریافت کنید.

 2. برای ارائه دهنده احراز هویت جدید یک شیء Credential دریافت کنید:

  // Google Sign-in
  final credential = GoogleAuthProvider.credential(idToken: idToken);
  
  // Email and password sign-in
  final credential =
    EmailAuthProvider.credential(email: emailAddress, password: password);
  
  // Etc.
  
 3. شی Credential را به متد linkWithCredential() کاربر ورود به سیستم ارسال کنید:

  try {
   final userCredential = await FirebaseAuth.instance.currentUser
     ?.linkWithCredential(credential);
  } on FirebaseAuthException catch (e) {
   switch (e.code) {
    case "provider-already-linked":
     print("The provider has already been linked to the user.");
     break;
    case "invalid-credential":
     print("The provider's credential is not valid.");
     break;
    case "credential-already-in-use":
     print("The account corresponding to the credential already exists, "
       "or is already linked to a Firebase User.");
     break;
    // See the API reference for the full list of error codes.
    default:
     print("Unknown error.");
   }
   ```
  

اگر تماس با linkWithCredential() موفقیت آمیز باشد، حساب جدید کاربر می تواند به داده های Firebase حساب ناشناس دسترسی پیدا کند.

مراحل بعدی

پس از اینکه کاربر یک حساب جدید ایجاد کرد، این حساب به عنوان بخشی از پروژه Firebase شما ذخیره می‌شود و می‌توان از آن برای شناسایی کاربر در هر برنامه در پروژه‌تان استفاده کرد، صرف نظر از اینکه کاربر از چه روش ورود به سیستم استفاده کرده است.

در برنامه های خود، می توانید اطلاعات اولیه نمایه کاربر را از شی User دریافت کنید. به مدیریت کاربران مراجعه کنید.

در قوانین امنیتی Firebase Realtime Database و Cloud Storage، می‌توانید شناسه کاربری منحصر به فرد کاربر واردشده را از متغیر auth دریافت کنید و از آن برای کنترل داده‌هایی که کاربر می‌تواند به آن دسترسی داشته باشد استفاده کنید.

می‌توانید به کاربران اجازه دهید با استفاده از چندین ارائه‌دهنده احراز هویت، با پیوند دادن اعتبار ارائه‌دهنده تأیید هویت به یک حساب کاربری موجود، به برنامه شما وارد شوند.

برای خروج از سیستم کاربر، signOut() فراخوانی کنید:

await FirebaseAuth.instance.signOut();