Monitoruj metryki żądań sprawdzania aplikacji dla Cloud Functions

Po dodaniu pakietu SDK sprawdzania aplikacji do swojej aplikacji, ale przed włączeniem wymuszania sprawdzania aplikacji, upewnij się, że nie zakłóci to działania istniejących legalnych użytkowników.

W przypadku Cloud Functions możesz uzyskać wskaźniki App Check, sprawdzając dzienniki swoich funkcji. Każde wywołanie wywoływalnej funkcji powoduje wygenerowanie uporządkowanego wpisu dziennika, jak w poniższym przykładzie:

{
 "severity": "INFO",  // INFO, WARNING, or ERROR
 "logging.googleapis.com/labels": {"firebase-log-type": "callable-request-verification"},
 "jsonPayload": {
  "message": "Callable header verifications passed.",
  "verifications": {
   // ...
   "app": "MISSING", // VALID, INVALID, or MISSING
  }
 }
}

Możesz analizować te dane w konsoli Google Cloud , tworząc licznik danych oparty na logach z następującym filtrem danych:

resource.type="cloud_function"
resource.labels.function_name="YOUR_CLOUD_FUNCTION"
resource.labels.region="us-central1"
labels.firebase-log-type="callable-request-verification"

Oznacz metrykę za pomocą pola jsonPayload.verifications.appCheck .

Następne kroki

Gdy zrozumiesz, jak Kontrola aplikacji wpłynie na Twoich użytkowników i będziesz gotowy, aby kontynuować, możesz włączyć wymuszanie Sprawdzania aplikacji dla Cloud Functions.