Cloud Functions cho Firebase

Chức năng đám mây cho Firebase là một khung không máy chủ cho phép bạn tự động chạy mã phụ trợ để phản hồi những sự kiện được kích hoạt bởi sự kiện trong nền, yêu cầu HTTPS, SDK dành cho quản trị viên hoặc công việc Trình lập lịch biểu đám mây. Mã JavaScript, TypeScript hoặc Python của bạn được lưu trữ trên cơ sở hạ tầng của Google Cloud và chạy trong một môi trường được quản lý. Bạn không cần phải quản lý và mở rộng quy mô máy chủ của riêng mình.

Bạn đang sử dụng Chức năng đám mây trong Google Cloud? Tìm hiểu thêm về cách Firebase khớp với hình ảnh.

Bắt đầu Các trường hợp sử dụng

Các khả năng chính

Tích hợp các tính năng của Firebase và kết nối Firebase với Google Cloud

Các hàm bạn viết có thể phản hồi những sự kiện do nhiều tính năng của Firebase và Google Cloud tạo ra, từ điều kiện kích hoạt Xác thực Firebase đến Điều kiện kích hoạt Cloud Storage.

Tích hợp trên các tính năng của Firebase bằng cách sử dụng SDK quản trị cùng với Chức năng đám mây và tích hợp với các dịch vụ của bên thứ ba bằng cách viết webhook của riêng bạn. Chức năng Cloud giảm thiểu mã nguyên mẫu, giúp bạn sử dụng Firebase và Google Cloud trong chức năng của mình dễ dàng hơn.
Không cần bảo trì Triển khai mã JavaScript, TypeScript hoặc Python cho máy chủ của chúng tôi bằng một lệnh từ dòng lệnh. Sau đó, Firebase sẽ tự động mở rộng tài nguyên điện toán cho phù hợp với thói quen sử dụng của người dùng. Bạn không bao giờ phải lo lắng về thông tin đăng nhập, cấu hình máy chủ, việc cấp phép máy chủ mới hoặc gỡ bỏ các máy chủ cũ.
Đảm bảo logic của bạn được riêng tư và bảo mật Trong nhiều trường hợp, nhà phát triển muốn kiểm soát logic ứng dụng trên máy chủ để tránh can thiệp ở phía máy khách. Ngoài ra, đôi khi bạn không nên cho phép kỹ thuật đảo ngược mã đó. Chức năng đám mây được tách biệt hoàn toàn với ứng dụng khách, vì vậy, bạn có thể đảm bảo rằng chức năng này là riêng tư và luôn thực hiện chính xác những gì bạn muốn.

Tính năng này hoạt động như thế nào?

Sau khi bạn viết và triển khai một hàm, các máy chủ của Google sẽ bắt đầu quản lý hàm đó ngay lập tức. Bạn có thể kích hoạt hàm trực tiếp bằng yêu cầu HTTP, SDK dành cho quản trị viên hoặc một công việc đã lên lịch, hoặc trong trường hợp sử dụng hàm ở chế độ nền, máy chủ của Google sẽ theo dõi sự kiện và chạy hàm khi hàm được kích hoạt.

Khi tải tăng hoặc giảm, Google sẽ phản hồi bằng cách nhanh chóng mở rộng số lượng thực thể máy chủ ảo cần thiết để chạy hàm của bạn. Mỗi hàm chạy riêng biệt, trong môi trường riêng có cấu hình riêng.

Vòng đời của một hàm ở chế độ nền

 1. Bạn viết mã cho một hàm mới, chọn một nhà cung cấp sự kiện (chẳng hạn như Cloud Firestore) và xác định các điều kiện mà hàm sẽ thực thi.
 2. Khi bạn triển khai hàm:
  1. Firebase CLI tạo một tệp lưu trữ .zip của mã hàm, sau đó được tải lên bộ chứa Cloud Storage (có tiền tố gcf-sources) trước khi Cloud Functions tạo kho lưu trữ Artifact Registry (có tên là gcf-artifacts) trong dự án của bạn.
  2. Cloud Build truy xuất mã hàm và tạo nguồn hàm. Bạn có thể xem nhật ký Cloud Build trong bảng điều khiển Google Cloud.
  3. Hình ảnh vùng chứa cho mã hàm đã tạo sẽ được tải lên kho lưu trữ Artifact Registry riêng tư trong dự án (có tên là gcf-artifacts) và hàm mới của bạn sẽ được phát hành.
 3. Khi trình cung cấp sự kiện tạo một sự kiện phù hợp với các điều kiện của hàm, mã sẽ được gọi.
 4. Nếu hàm đang bận xử lý nhiều sự kiện, Google sẽ tạo nhiều thực thể hơn để xử lý công việc nhanh hơn. Nếu hàm ở trạng thái rảnh, các thực thể sẽ được dọn dẹp.
 5. Khi bạn cập nhật hàm bằng cách triển khai mã cập nhật, các thực thể của phiên bản cũ sẽ được dọn dẹp cùng với cấu phần phần mềm bản dựng trong Artifact Registry và thay thế bằng các thực thể mới.
 6. Khi bạn xoá hàm, tất cả thực thể và tệp lưu trữ zip đều được dọn dẹp, cùng với các cấu phần phần mềm bản dựng có liên quan trong Artifact Registry. Kết nối giữa hàm và trình cung cấp sự kiện bị xoá.

Ngoài việc theo dõi các sự kiện có hàm nền, bạn có thể gọi các hàm trực tiếp bằng yêu cầu HTTP hoặc lệnh gọi từ ứng dụng khách. Bạn cũng có thể kích hoạt các hàm theo lịch biểu cố định hoặc thêm các hàm tác vụ vào hàng đợi thông qua SDK quản trị.

Lộ trình triển khai

Thiết lập Chức năng đám mây Cài đặt Giao diện dòng lệnh (CLI) của Firebase và khởi chạy Chức năng đám mây trong dự án Firebase của bạn.
Viết hàm Viết mã JavaScript, mã TypeScript hoặc mã Python để xử lý các sự kiện từ các dịch vụ Firebase, dịch vụ Google Cloud hoặc các nhà cung cấp sự kiện khác.
Hàm kiểm thử Sử dụng trình mô phỏng cục bộ để kiểm thử các hàm của bạn.
Triển khai và giám sát Bật tính năng thanh toán cho dự án và triển khai các chức năng bằng cách sử dụng Giao diện dòng lệnh (CLI) của Firebase. Bạn có thể sử dụng Google Cloud Console để xem và tìm kiếm trong nhật ký của mình.

Các bước tiếp theo