Wyświetl problemy z wydajnością

Monitorowanie wydajności automatycznie sygnalizuje możliwe problemy z wydajnością w aplikacji, gdy znaczna liczba śladów lub żądań sieciowych przekracza wstępnie określony próg w okresie miesięcznym.

Przejrzyj listę problemów

  1. Przejdź do sekcji Monitorowanie wydajności konsoli Firebase, a następnie kliknij kartę problemy.

  2. Przejrzyj listę potencjalnych problemów z wydajnością. Najnowsze problemy są wymienione jako pierwsze.

Wycisz lub zamknij problemy

Możesz zamykać, wyciszać i ponownie otwierać problemy.

Wyciszenie ukrywa problem niezależnie od obecnego lub przyszłego stanu. Zamknięcie oznacza problem jako naprawiony, a funkcja monitorowania wydajności może ponownie otworzyć problem, jeśli się cofnie.

  1. Przejdź do sekcji Monitorowanie wydajności konsoli Firebase, a następnie kliknij kartę problemy.

  2. W kwestii chcesz ukryć, kliknij , a następnie wybierz Wycisz lub zamknąć.

    Można wrócić do zamkniętych lub wyciszony zagadnień i wybierz Otwórz ponownie z menu, aby otworzyć je ponownie.