Predefiniowane role w kategorii produktów Firebase

Te role zapewniają pełny dostęp do grup produktów z możliwością odczytu/zapisu lub tylko do odczytu. Są one zorganizowane wokół Google Analytics i ogólnych kategorii produktów.

Przypisz te role kategorii produktów członkom projektu za pomocą konsoli Firebase lub Google Cloud Console .

Role Firebase Analytics

Rola Opis Uprawnienia
Administrator Firebase Analytics
roles/firebase.analyticsAdmin
Pełny dostęp do odczytu/zapisu do:
Przeglądarka Analytics Firebase
roles/firebase.analyticsViewer
Dostęp tylko do odczytu do:

Firebase Rozwijaj role

Rola Opis Uprawnienia
Administrator programistów Firebase
roles/firebase.developAdmin
Pełny dostęp do odczytu/zapisu do:
Przeglądarka programistów Firebase
roles/firebase.developViewer
Dostęp tylko do odczytu do:

Role jakości w Firebase

Rola Opis Uprawnienia
Administrator jakości Firebase
roles/firebase.qualityAdmin
Pełny dostęp do odczytu/zapisu do:
Przeglądarka jakości Firebase
roles/firebase.qualityViewer
Dostęp tylko do odczytu do:

Role Firebase Grow

Rola Opis Uprawnienia
Administrator rozwoju Firebase
roles/firebase.growthAdmin
Pełny dostęp do odczytu/zapisu do:
Przeglądarka Grow Firebase
roles/firebase.growthViewer
Dostęp tylko do odczytu do: