Wstępnie zdefiniowane role na poziomie produktu w Firebase

Role te przyznają pełny dostęp odczytu / zapisu lub tylko do odczytu dostęp do określonych produktów Firebase.

Przypisać te role do użytkowników korzystających z konsoli Google Cloud .

Firebase App role dystrybucyjne (beta)

Rola Opis Uprawnienia
Administrator dystrybucji aplikacji Firebase
roles/firebaseappdistro.admin
(beta)
Pełny dostęp do odczytu/zapisu
Zasoby dotyczące dystrybucji aplikacji
Wyświetlający dystrybucję aplikacji Firebase
roles/firebaseappdistro.viewer
(beta)
Dostęp tylko do odczytu do
Zasoby dotyczące dystrybucji aplikacji

Role uwierzytelniania Firebase

Rola Opis Uprawnienia
Administrator uwierzytelniania Firebase
roles/firebaseauth.admin
Pełny dostęp do odczytu/zapisu
Zasoby uwierzytelniania
Wyświetlający uwierzytelnianie Firebase
roles/firebaseauth.viewer
Dostęp tylko do odczytu do
Zasoby uwierzytelniania

Firebase A / B Testowanie role (beta)

Rola Opis Uprawnienia
Administrator testów A/B Firebase
roles/firebaseabt.admin
(beta)
Pełny dostęp do odczytu/zapisu
Zasoby testowania A/B
Wyświetlający testy A/B Firebase
roles/firebaseabt.viewer
(beta)
Dostęp tylko do odczytu do
Zasoby testowania A/B

Role Cloud Firestore

Znajdź dostępne role Chmura FireStore w dokumentacji Google Cloud .

Aby umożliwić członkowi projektu do edycji i publikowania zasad bezpieczeństwa w konsoli Firebase lub zasad bezpieczeństwa wdrożyć poprzez Firebase CLI, można utworzyć następnie przypisać im rolę niestandardową , która zawiera firebaserules.* Uprawnienia .

Role Cloud Storage

Znajdź dostępne role Chmura przechowywania w dokumentacji Google Cloud .

Aby umożliwić członkowi projektu do edycji i publikowania zasad bezpieczeństwa w konsoli Firebase lub zasad bezpieczeństwa wdrożyć poprzez Firebase CLI, można utworzyć następnie przypisać im rolę niestandardową , która zawiera firebaserules.* Uprawnienia .

Role Cloud Functions dla Firebase

Znajdź dostępne funkcje Chmura Firebase ról w dokumentacji Google Cloud .

Role Firebase Cloud Messaging

Rola Opis Uprawnienia
Administrator wiadomości w chmurze Firebase
roles/firebasenotifications.admin
Pełny dostęp do odczytu/zapisu
Zasoby Komunikacji w chmurze
Wyświetlający wiadomości w chmurze Firebase
roles/firebasenotifications.viewer
Dostęp tylko do odczytu do
Zasoby Komunikacji w chmurze

Role Firebase Crashlytics

Rola Opis Uprawnienia
Administrator Firebase Crashlytics
roles/firebasecrashlytics.admin
Pełny dostęp do odczytu/zapisu
Zasoby Crashlytics
Wyświetlający Firebase Crashlytics
roles/firebasecrashlytics.viewer
Dostęp tylko do odczytu do
Zasoby Crashlytics
Rola Opis Uprawnienia
Administrator Linków dynamicznych Firebase
roles/firebasedynamiclinks.admin
Pełny dostęp do odczytu/zapisu
Zasoby dotyczące linków dynamicznych
Wyświetlający Linki dynamiczne Firebase
roles/firebasedynamiclinks.viewer
Dostęp tylko do odczytu do
Zasoby dotyczące linków dynamicznych

Role w Hostingu Firebase

Rola Opis Uprawnienia
Administrator hostingu Firebase
roles/firebasehosting.admin
Pełny dostęp do odczytu/zapisu
Zasoby hostingowe
Wyświetlający Hosting Firebase
roles/firebasehosting.viewer
Dostęp tylko do odczytu do
Zasoby hostingowe

Firebase In-App ról Messaging (beta)

Rola Opis Uprawnienia
Administrator Firebase Wysyłanie wiadomości w aplikacji
roles/firebaseinappmessaging.admin
(beta)
Pełny dostęp do odczytu/zapisu
Zasoby dotyczące wiadomości w aplikacji
Wyświetlający wiadomości w aplikacji Firebase
roles/firebaseinappmessaging.viewer
(beta)
Dostęp tylko do odczytu do
Zasoby dotyczące wiadomości w aplikacji

Firebase ML ról (beta)

Rola Opis Uprawnienia
Administrator Firebase ML
roles/firebaseml.admin
(beta)
Pełny dostęp do odczytu/zapisu
Zasoby Firebase ML
Przeglądarka Firebase ML
roles/firebaseml.viewer
(beta)
Dostęp tylko do odczytu do
Zasoby Firebase ML

Role monitorowania wydajności Firebase

Rola Opis Uprawnienia
Administrator monitorowania wydajności Firebase
roles/firebaseperformance.admin
Pełny dostęp do odczytu/zapisu
Zasoby dotyczące monitorowania wydajności

Konfiguruj i odbieraj alerty monitorowania wydajności
Wyświetlający monitorowanie wydajności Firebase
roles/firebaseperformance.viewer
Dostęp tylko do odczytu do
Zasoby dotyczące monitorowania wydajności

Role Prognoz Firebase

Rola Opis Uprawnienia
Administrator Prognoz Firebase
roles/firebasepredictions.admin
Pełny dostęp do odczytu/zapisu
Zasoby prognoz
Wyświetlający Prognozy Firebase
roles/firebasepredictions.viewer
Dostęp tylko do odczytu do
Zasoby prognoz

Role bazy danych czasu rzeczywistego Firebase

Rola Opis Uprawnienia
Administrator bazy danych czasu rzeczywistego Firebase
roles/firebasedatabase.admin
Pełny dostęp do odczytu/zapisu
Zasoby bazy danych czasu rzeczywistego
Przeglądarka bazy danych czasu rzeczywistego Firebase
roles/firebasedatabase.viewer
Dostęp tylko do odczytu do
Zasoby bazy danych czasu rzeczywistego

Role Zdalnej konfiguracji Firebase

Rola Opis Uprawnienia
Administrator zdalnej konfiguracji Firebase
roles/cloudconfig.admin
Pełny dostęp do odczytu/zapisu
Zasoby Zdalnej konfiguracji
Wyświetlający Zdalną konfigurację Firebase
roles/cloudconfig.viewer
Dostęp tylko do odczytu do
Zasoby Zdalnej konfiguracji

Role w laboratorium testowym Firebase

Laboratorium Firebase wymaga dostępu do zasobników Cloud Storage, więc wymaga bardzo konkretnego zestawu uprawnień, z których nie wszystkie są zawarte w standardowych wstępnie zdefiniowanych rolach Firebase. W celu zapewnienia dostępu do testu Lab jednym zastosowaniu rozwiązań opisanych w uprawnień Firebase testów laboratoryjnych sekcji.