Tworzenie linków dynamicznych za pomocą interfejsu API REST

Krótkie linki dynamiczne możesz tworzyć za pomocą interfejsu API typu REST Firebase Dynamic Links. Ten interfejs API akceptuje długi link dynamiczny lub obiekt zawierający parametry linku dynamicznego i zwraca adres URL podobny do tego w tym przykładzie:

https://example.page.link/WXYZ

Krótkie linki dynamiczne utworzone za pomocą interfejsu API i pakietu SDK klienta (Android/Apple) nie wyświetlają się w konsoli Firebase. Takie linki dynamiczne są przeznaczone do udostępniania między użytkownikami. W celach marketingowych możesz nadal tworzyć linki bezpośrednio na stronie Linki dynamiczne w konsoli Firebase.

Zanim zaczniesz

 1. Uzyskaj klucz interfejsu API. Potrzebny będzie klucz interfejsu API, aby uwierzytelniać żądania wysyłane do interfejsu API. Aby znaleźć klucz interfejsu API:
  1. Otwórz stronę Ustawienia konsoli Firebase. Jeśli pojawi się prośba o wybranie projektu, wybierz projekt Firebase z menu.
  2. Zanotuj wartość pola Klucz interfejsu Web API.
 2. W konsoli Firebase otwórz sekcję Linki dynamiczne.
 3. Jeśli nie zaakceptowałeś jeszcze warunków korzystania z usługi i nie masz ustawionej domeny dla swoich Linków dynamicznych, zrób to, gdy pojawi się odpowiedni komunikat.

  Jeśli masz już domenę Linki dynamiczne, zanotuj ją. Podczas automatycznego tworzenia linków dynamicznych musisz podać domenę linków dynamicznych.

Aby skrócić długi link dynamiczny, możesz użyć interfejsu Firebase Dynamic Links API. Aby to zrobić, wyślij żądanie HTTP POST do punktu końcowego shortLinks, podając długi link dynamiczny w parametrze longDynamicLink. Przykład:

POST https://firebasedynamiclinks.googleapis.com/v1/shortLinks?key=api_key
Content-Type: application/json

{
  "longDynamicLink": "https://example.page.link/?link=https://www.example.com/&apn=com.example.android&ibi=com.example.ios"
}

Informacje o tym, jak tworzyć długie linki dynamiczne, znajdziesz w artykule Ręczne tworzenie adresu URL.

Krótki link dynamiczny można też utworzyć, określając bezpośrednio parametry linku dynamicznego. Aby to zrobić, wyślij żądanie HTTP POST do punktu końcowego shortLinks, określając parametry linku dynamicznego w parametrze dynamicLinkInfo. Przykład:

POST https://firebasedynamiclinks.googleapis.com/v1/shortLinks?key=api_key
Content-Type: application/json

{
 "dynamicLinkInfo": {
  "domainUriPrefix": "https://example.page.link",
  "link": "https://www.example.com/",
  "androidInfo": {
   "androidPackageName": "com.example.android"
  },
  "iosInfo": {
   "iosBundleId": "com.example.ios"
  }
 }
}

Pełną specyfikację obiektu dynamicLinkInfo znajdziesz w dokumentacji interfejsu API.

Ustawianie długości krótkiego linku dynamicznego

Możesz też ustawić parametr suffix, aby określić sposób generowania komponentu ścieżki krótkiego linku dynamicznego.

Domyślnie lub jeśli ustawisz parametr na "UNGUESSABLE", komponent ścieżki będzie ciągiem 17 znaków, jak w tym przykładzie:

https://example.page.link/UVWXYZuvwxyz12345

Takie ciągi są tworzone przez kodowanie base62 losowo generowanych 96-bitowych liczb. Użyj tego ustawienia, aby zapobiec odgadnięciu i zindeksowaniu adresów URL linków dynamicznych, co może doprowadzić do ujawnienia informacji poufnych nieupoważnionym odbiorcom.

Jeśli ustawisz parametr na "SHORT", komponent ścieżki będzie ciągiem znaków, który nie może być dłuższy niż 4 znaki, by był niepowtarzalny.

https://example.page.link/WXYZ

Użyj tej metody, jeśli informacje poufne nie zostałyby ujawnione w wyniku odgadnięcia krótkiego adresu URL linku dynamicznego.

Poniższy przykład pokazuje, jak skonfigurować parametr suffix:

POST https://firebasedynamiclinks.googleapis.com/v1/shortLinks?key=api_key
Content-Type: application/json

{
  "longDynamicLink": "https://example.page.link/?link=http://www.example.com/&apn=com.example.android&ibi=com.example.ios",
  "suffix": {
   "option": "UNGUESSABLE"
  }
}

Podana wartość precyzyjnego linku musi zaczynać się od schematów http:// lub https://. Musi on też być zgodny z wszelkimi wzorcami adresów URL dodanymi w konsoli. W przeciwnym razie interfejs API do tworzenia przestanie działać i wystąpi błąd HTTP o kodzie 400.

Dalsze kroki

Po utworzeniu linków dynamicznych musisz skonfigurować aplikację, aby otrzymywać linki dynamiczne i kierować użytkowników po otwarciu ich w odpowiednie miejsce.

Aby dowiedzieć się, jak korzystać z linków dynamicznych w swojej aplikacji, zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą iOS, Androida, C++ i Unity.

Żądania są ograniczone do 5 żądań na adres IP na sekundę i 200 tys. żądań dziennie. Jeśli zostanie przekroczony, odpowiedź zwróci kod błędu HTTP 429. Aby poprosić o zwiększenie limitu, wypełnij ten formularz.