Phân phối ứng dụng Android cho người kiểm thử bằng bảng điều khiển của Firebase

Hướng dẫn này mô tả cách tải Android App Bundle (AAB) lên tính năng Phân phối ứng dụng và phân phối các tệp APK đã tạo bằng bảng điều khiển của Firebase.

Tính năng Phân phối ứng dụng tích hợp với dịch vụ chia sẻ ứng dụng nội bộ của Google Play để xử lý các tệp AAB mà bạn tải lên và phân phát tệp APK được tối ưu hoá cho cấu hình thiết bị của người kiểm thử. Khi phân phối tệp AAB, bạn có thể làm những việc sau:

 • Chạy các tệp APK được tối ưu hoá (do Google Play phân phát) được tối ưu hoá cho thiết bị của người kiểm thử.

 • Phát hiện và gỡ lỗi các vấn đề cụ thể theo thiết bị.

 • Kiểm thử các tính năng của gói ứng dụng như Play Feature DeliveryPlay Asset Delivery.

 • Giảm kích thước tệp tải xuống cho người kiểm thử.

Các quyền bắt buộc

Để tải tệp AAB lên tính năng Phân phối ứng dụng, bạn phải liên kết ứng dụng Firebase của mình với một ứng dụng trong Google Play. Bạn phải có cấp truy cập cần thiết để thực hiện những thao tác này.

Nếu không có quyền truy cập cần thiết vào Firebase, bạn có thể yêu cầu Chủ sở hữu dự án Firebase chỉ định cho bạn vai trò phù hợp thông qua chế độ cài đặt nguyên tắc quản lý danh tính và quyền truy cập (IAM) trên bảng điều khiển của Firebase. Nếu bạn có thắc mắc về việc truy cập vào dự án Firebase của mình, bao gồm cả việc tìm hoặc chỉ định Chủ sở hữu, hãy xem Câu hỏi thường gặp về"Quyền và quyền truy cập vào dự án Firebase".

Bảng sau đây áp dụng cho việc liên kết ứng dụng Firebase với ứng dụng trong Google Play, cũng như việc tải tệp AAB lên.

Thao tác trong bảng điều khiển của Firebase Quyền quản lý danh tính và quyền truy cập (IAM) bắt buộc (Các) vai trò IAM bao gồm các quyền cần thiết theo mặc định (Các) vai trò bắt buộc khác
Liên kết ứng dụng Firebase với một ứng dụng trong Google Play firebase.playLinks.update Một trong những vai trò sau: Quyền truy cập vào tài khoản nhà phát triển trên Google Play trong vai trò là Quản trị viên
Tải tệp AAB lên tính năng phân phối ứng dụng firebaseappdistro.releases.update Một trong những vai trò sau: ––

Trước khi bắt đầu

 1. Thêm Firebase vào dự án Android của bạn nếu bạn chưa thực hiện. Khi kết thúc quy trình công việc này, bạn sẽ có một Ứng dụng Android của Firebase trong dự án Firebase.

  Nếu không sử dụng bất cứ sản phẩm Firebase nào khác, bạn chỉ cần tạo một dự án và đăng ký ứng dụng của mình. Nếu bạn quyết định sử dụng sản phẩm bổ sung, hãy nhớ hoàn thành tất cả các bước trong bài viết Thêm Firebase vào dự án Android.

 2. Để tạo đường liên kết đến Firebase với Google Play và tải tệp AAB lên, hãy đảm bảo ứng dụng của bạn đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Cả ứng dụng trong Google Play và ứng dụng Firebase dành cho Android đều được đăng ký bằng cùng một tên gói.

  • Ứng dụng trong Google Play được thiết lập trên trang tổng quan của ứng dụng và được phân phối đến một trong các kênh Google Play (Kiểm thử nội bộ, Kiểm thử khép kín, Kiểm thử công khai hoặc Phát hành công khai).

  • Quá trình xem xét ứng dụng trên Google Play đã hoàn tất và ứng dụng đã được xuất bản. Ứng dụng được phát hành nếu cột Trạng thái ứng dụng hiển thị một trong các trạng thái sau: Kiểm thử nội bộ (không phải Kiểm thử nội bộ Bản nháp), Kiểm thử khép kín, Kiểm thử công khai hoặc Phát hành công khai.

 3. Liên kết ứng dụng Android trên Firebase với tài khoản nhà phát triển trên Google Play:

  1. Trong bảng điều khiển của Firebase, hãy chuyển đến phần Cài đặt dự án, sau đó chọn thẻ Tích hợp.

  2. Trên thẻ Google Play, hãy nhấp vào Liên kết.
   Nếu bạn đã có đường liên kết đến Google Play, hãy nhấp vào Quản lý.

  3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để bật tính năng tích hợp Phân phối ứng dụng và chọn Ứng dụng Android trên Firebase để liên kết với Google Play.

  Tìm hiểu thêm về cách liên kết với Google Play.

Bước 1. Xây dựng ứng dụng

Khi bạn đã sẵn sàng phân phối phiên bản phát hành trước của ứng dụng cho người kiểm thử, hãy tạo bản dựng AAB (truy cập tài liệu về Android Studio để xem hướng dẫn).

Bước 2. Phân phối ứng dụng cho người kiểm thử

Để phân phối ứng dụng cho người kiểm thử, hãy tải tệp AAB lên bằng bảng điều khiển của Firebase:

 1. Mở trang Phân phối ứng dụng của bảng điều khiển của Firebase. Chọn dự án Firebase của bạn khi được nhắc.

 2. Trên trang Bản phát hành, hãy chọn ứng dụng bạn muốn phân phối trong trình đơn thả xuống.

 3. Kéo tệp AAB của ứng dụng vào bảng điều khiển để tải tệp đó lên.

 4. Khi quá trình tải lên hoàn tất, hãy chỉ định nhóm người kiểm thử và từng người kiểm thử mà bạn muốn nhận bản dựng. Sau đó, hãy thêm ghi chú phát hành cho bản dựng.

  Xem phần Quản lý người kiểm thử để biết thêm thông tin về cách tạo nhóm người kiểm thử.

 5. Nhấp vào Phân phối để cung cấp bản dựng cho người kiểm thử. Trình kiểm thử sẽ tự động nhận được lời mời qua email để kiểm thử ứng dụng.

 6. (Không bắt buộc) Để chia sẻ đường liên kết đến các bản phát hành cụ thể với những người kiểm thử có quyền truy cập vào các bản phát hành đó, hãy nhấp vào biểu tượng Liên kết để sao chép đường liên kết phát hành vào bảng nhớ tạm.

Sau khi bạn phân phối bản dựng, bản dựng đó sẽ xuất hiện trên trang tổng quan Phân phối ứng dụng trên bảng điều khiển của Firebase trong 150 ngày (5 tháng). Khi bản dựng hết hạn 30 ngày, một thông báo hết hạn sẽ xuất hiện trong cả bảng điều khiển và danh sách bản dựng trên thiết bị kiểm thử của người kiểm thử.

Những người kiểm thử chưa được mời kiểm thử ứng dụng sẽ nhận được lời mời qua email để bắt đầu, còn những người kiểm thử hiện tại sẽ nhận được thông báo qua email cho biết bản dựng mới đã sẵn sàng để kiểm thử. Để biết hướng dẫn về cách cài đặt ứng dụng kiểm thử, hãy xem phần Thiết lập hoạt động kiểm thử bằng tính năng Phân phối ứng dụng. Bạn có thể theo dõi trạng thái của từng người kiểm thử, xem họ có chấp nhận lời mời và liệu họ có tải ứng dụng xuống trong bảng điều khiển của Firebase hay không.

Người kiểm thử có 30 ngày để chấp nhận lời mời kiểm thử ứng dụng trước khi ứng dụng hết hạn. Khi lời mời hết hạn sau 5 ngày, một thông báo hết hạn sẽ xuất hiện trong bảng điều khiển của Firebase bên cạnh người kiểm thử trong bản phát hành. Bạn có thể gia hạn lời mời bằng cách gửi lại lời mời thông qua trình đơn thả xuống trên hàng người kiểm thử.

Các bước tiếp theo