Thiết lập làm người thử nghiệm với Phân phối ứng dụng

Khi bạn phân phối ứng dụng lần đầu tiên bằng bảng điều khiển Firebase hoặc công cụ CLI ( Firebase CLI , fastlanehoặc Gradle), Phân phối ứng dụng sẽ gửi lời mời qua email cho người thử nghiệm cùng với hướng dẫn về cách cài đặt và kiểm tra bản dựng.

Hướng dẫn này mô tả cách cài đặt và thử nghiệm một ứng dụng mới được phân phối thông qua Phân phối ứng dụng theo quan điểm của người thử nghiệm. Để có câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp hoặc trợ giúp khắc phục sự cố, hãy đọc hướng dẫn khắc phục sự cố .

Bước 1 : Đăng nhập bằng Google để chấp nhận lời mời

  1. Trên thiết bị Android, hãy mở lời mời trong email của bạn.

  2. Khi được nhắc, hãy đăng nhập bằng Google và chấp nhận lời mời dùng thử ứng dụng.

Sau khi chấp nhận lời mời, bạn sẽ được cấp quyền truy cập để cài đặt ứng dụng thử nghiệm. Bạn cũng nhận được email thông báo về bản dựng từ Firebase khi nhà phát triển ứng dụng phân phối bản dựng mới và mời bạn làm người thử nghiệm.

Bước 2 : (Tùy chọn, khuyến nghị) Tải xuống Trình kiểm tra ứng dụng Firebase

Nếu bạn chưa có, hãy tải xuống ứng dụng Trình kiểm tra ứng dụng Firebase . Ứng dụng này cho phép bạn cài đặt và truy cập tất cả các ứng dụng thử nghiệm của mình ở cùng một nơi. Bạn có thể tải xuống Trình kiểm tra ứng dụng Firebase từ lời nhắc trong trình duyệt xuất hiện sau khi bạn chấp nhận lời mời hoặc bằng cách điều hướng đến appdistribution.firebase.google.com trên thiết bị Android của bạn.

Nếu đây là lần đầu tiên bạn cài đặt Trình kiểm tra ứng dụng Firebase, bạn sẽ cần đăng nhập vào ứng dụng bằng chính tài khoản Google mà bạn đã sử dụng để chấp nhận lời mời.

Nếu bạn cần cài đặt các ứng dụng không xác định, hãy xem Ứng dụng không cho biết ứng dụng đã được cài đặt .

Bước 3 : Tải xuống bản dựng trong Trình kiểm tra ứng dụng Firebase

Trong Trình kiểm tra ứng dụng Firebase , chọn ứng dụng bạn muốn cài đặt và nhấn Tải xuống . Các ứng dụng bạn cài đặt thông qua Trình kiểm tra ứng dụng sẽ tự động được thêm vào màn hình chính của thiết bị.

Tải xuống bản phát hành AAB

Để tải xuống bản phát hành Android App Bundle (AAB), hãy hoàn thành các bước một lần sau đây trên thiết bị thử nghiệm của bạn (các hướng dẫn này cũng được hiển thị khi bạn bắt đầu tải xuống bản phát hành):

  1. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play.

  2. Nhấn vào Menu > Cài đặt

  3. Trong phần Giới thiệu , hãy nhấn vào phiên bản Cửa hàng Play bảy lần.

  4. Khi cài đặt xuất hiện, hãy chạm vào công tắc Chia sẻ ứng dụng nội bộ để bật.

Xóa tài khoản người thử nghiệm của bạn

Để xóa tài khoản người thử nghiệm Phân phối ứng dụng của bạn và dữ liệu của tài khoản đó, hãy xem Câu hỏi thường gặp và khắc phục sự cố Phân phối ứng dụng .