Samouczek: Testowanie wdrożenia nowych formatów reklam AdMob

Krok 5: Zdecyduj, czy wdrożyć nowy format reklamy


Wprowadzenie: przetestuj przyjęcie nowego formatu reklam AdMob za pomocą Firebase
Krok 1: Użyj AdMob, aby utworzyć nowy wariant jednostki reklamowej do testów
Krok 2: Skonfiguruj test A/B w konsoli Firebase
Krok 3: Obsługuj wartości parametrów Remote Config w kodzie aplikacji
Krok 4: Rozpocznij test A/B i przejrzyj wyniki testu w konsoli Firebase

Krok 5: Zdecyduj, czy wdrożyć nowy format reklamy


Po kilku dniach lub tygodniach Twoja aplikacja prawdopodobnie dostarczyła wystarczającej ilości danych, aby Firebase mógł sformułować rekomendacje.

Jeśli testowanie A/B Firebase wykaże, że zwycięzcą jest wariant wyświetlający nowy format reklamy, możesz zacząć wyświetlać ten format reklamy wszystkim użytkownikom objętym eksperymentem – wystarczy kliknąć przycisk Wdróż wariant na stronie Testowanie A/B.

Interfejs konsoli Firebase pokazujący przycisk umożliwiający wdrożenie wariantu wybranym użytkownikom

Alternatywnie, jeśli Firebase wyłoni zwycięzcę, możesz zakończyć eksperyment, a następnie ustawić wartość parametru Zdalnej konfiguracji na wartość zwycięskiego wariantu. Możesz ustawić to ustawienie dla wszystkich użytkowników lub nawet tylko dla ich podzbioru.

Jeśli jednak Firebase nie wyłoniło jeszcze wyraźnego zwycięzcy, możesz kontynuować eksperyment, aby zebrać więcej danych, lub zakończyć eksperyment, jeśli trwa już od dłuższego czasu i nie daje jednoznacznych wyników.


I to wszystko! Ukończyłeś samouczek dotyczący testowania przyjęcia nowych formatów reklam przy użyciu Firebase.
Krok 4 : Rozpocznij test A/B i przejrzyj wyniki testu