Samouczek: Testowanie wdrożenia nowych formatów reklam AdMob

Krok 5: Zdecyduj, czy wprowadzić nowy format reklamy


Wprowadzenie: przetestuj nowy format reklam AdMob za pomocą Firebase
Krok 1: za pomocą AdMob utwórz nowy wariant jednostki reklamowej do testowania
Krok 2. Skonfiguruj test A/B w konsoli Firebase
Krok 3: Obsługuj wartości parametrów Zdalnej konfiguracji w kodzie aplikacji
Krok 4: Rozpocznij test A/B i przejrzyj wyniki testu w konsoli Firebase

Krok 5: Zdecyduj, czy wprowadzić nowy format reklamy


Po kilku dniach lub tygodniach uruchomienia testu aplikacja prawdopodobnie dostarczyła wystarczającej ilości danych, aby Firebase mógł opracować rekomendacje.

Jeśli Test A/B Firebase wykaże, że odmiana wyświetlająca nowy format reklamy jest zwycięzcą, możesz zacząć wyświetlać ten format reklamy wszystkim użytkownikom biorącym udział w eksperymencie – wystarczy kliknąć przycisk Wdróż wariant na stronie Testy A/B.

Interfejs konsoli Firebase wyświetlający przycisk do wdrożenia wariantu dla wybranych użytkowników

Alternatywnie, jeśli Firebase wyłoni zwycięzcę, możesz zakończyć eksperyment, a następnie ustawić wartość parametru Zdalna konfiguracja na wartość zwycięskiego wariantu. Możesz ustawić to ustawienie dla wszystkich użytkowników lub nawet tylko podzbioru użytkowników.

Jeśli jednak Firebase nie określiło jeszcze jednoznacznego zwycięzcy, możesz kontynuować eksperyment, aby zebrać więcej danych, lub zakończyć eksperyment, jeśli trwa już od dłuższego czasu z niejednoznacznymi wynikami.


I to wszystko! Udało Ci się ukończyć samouczek testowania wdrażania nowych formatów reklam za pomocą Firebase.
Krok 4 : Rozpocznij test A/B i przejrzyj wyniki testu