Samouczek: Testowanie wdrożenia nowych formatów reklam AdMob

Krok 1: za pomocą AdMob utwórz nowy wariant jednostki reklamowej do testowania


Wprowadzenie: przetestuj nowy format reklam AdMob za pomocą Firebase

Krok 1: za pomocą AdMob utwórz nowy wariant jednostki reklamowej do testowania

Krok 2. Skonfiguruj test A/B w konsoli Firebase
Krok 3: Obsługuj wartości parametrów Zdalnej konfiguracji w kodzie aplikacji
Krok 4: Rozpocznij test A/B i przejrzyj wyniki testu w konsoli Firebase
Krok 5: Zdecyduj, czy wprowadzić nowy format reklamy


Aby rozpocząć, musisz najpierw utworzyć nową jednostkę reklamową, a następnie zaimplementować reklamę w kodzie aplikacji.

W tym samouczku wykorzystano format reklam pełnoekranowych z nagrodą jako nowy format testowany pod kątem przyjęcia. Jednak czytając ten samouczek, pamiętaj, że możesz wykonać podobne czynności, aby wdrożyć i przetestować dowolny inny format reklamy.

Utwórz jednostkę reklamową

Na swoim koncie AdMob utwórz jednostkę reklamową, którą chcesz przetestować z użytkownikami.

Na potrzeby tego samouczka utwórz jedną nową pełnoekranową jednostkę reklamową z nagrodą. Pozostałe ustawienia jednostki reklamowej nie są istotne w przypadku tego konkretnego samouczka, więc wybierz ustawienia odpowiednie dla Twojej aplikacji.

Interfejs AdMob pokazujący, jak utworzyć nową pełnoekranową jednostkę reklamową z nagrodąInterfejs AdMob pokazujący, jak ustawić kwotę nagrody dla nowej jednostki reklamowej

Zaimplementuj jednostkę reklamową

Interfejs AdMob wyświetlający nowy identyfikator jednostki reklamowej i instrukcje integracji pakietu SDK

Po utworzeniu jednostki reklamowej AdMob udostępnia unikalny identyfikator jednostki reklamowej . Zapamiętaj, gdzie znaleźć ten identyfikator jednostki reklamowej na koncie AdMob, ponieważ będzie on potrzebny do zaimplementowania reklamy w aplikacji.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zintegrować pakiet SDK do reklam mobilnych Google (AdMob) i wdrożyć nową jednostkę reklamową w swojej aplikacji.

Po utworzeniu nowej jednostki reklamy pełnoekranowej z nagrodą na koncie AdMob powinny znajdować się dwie jednostki reklamowe dla tej konkretnej aplikacji. W kolejnych krokach tego samouczka skonfigurujesz Firebase tak, aby używała każdej z tych jednostek reklamowych w teście A/B przy użyciu tego samego miejsca docelowego reklamy .
Wprowadzenie Krok 2 : Skonfiguruj test A/B w konsoli