Samouczek: testowanie nowych formatów reklam AdMob

Krok 1. Utwórz w AdMob nowy wariant jednostki reklamowej do przetestowania


Wprowadzenie: przetestowanie wdrożenia nowego formatu reklamy AdMob za pomocą Firebase

Krok 1. Użyj AdMob, aby utworzyć nowy wariant jednostki reklamowej do testowania

Krok 2. Skonfiguruj test A/B w konsoli Firebase
Krok 3. Obsługuj wartości parametrów Zdalnej konfiguracji w kodzie aplikacji
Krok 4. Rozpocznij test A/B i sprawdź jego wyniki w konsoli Firebase
Krok 5. Zdecyduj, czy chcesz wdrożyć nowy format reklamy


Aby rozpocząć, musisz najpierw utworzyć nową jednostkę reklamową, a potem zaimplementować reklamę w kodzie aplikacji.

Jako nowy format testowany w tym samouczku używany jest format reklamy pełnoekranowej z nagrodą. Czytając ten samouczek, pamiętaj jednak, że możesz wykonać podobne czynności, by wdrożyć i przetestować inne formaty reklam.

Tworzenie jednostki reklamowej

Na koncie AdMob utwórz jednostkę reklamową, którą chcesz przetestować z pomocą użytkowników.

Na potrzeby tego samouczka utwórz nową jednostkę reklamową Reklama pełnoekranowa z nagrodą. Inne ustawienia jednostki reklamowej nie mają znaczenia w tym samouczku, więc wybierz ustawienia odpowiednie dla swojej aplikacji.

Interfejs AdMob przedstawiający, jak utworzyć nową pełnoekranową jednostkę reklamową z nagrodą. Interfejs AdMob pokazujący, jak ustawić kwotę nagrody za nową jednostkę reklamową.

Implementowanie jednostki reklamowej

Interfejs AdMob z nowym identyfikatorem jednostki reklamowej i instrukcjami integracji pakietu SDK.

Gdy utworzysz jednostkę reklamową, AdMob udostępni jej unikalny identyfikator. Pamiętaj, gdzie znaleźć ten identyfikator jednostki reklamowej na koncie AdMob, ponieważ będziesz go potrzebować do zaimplementowania reklamy w aplikacji.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zintegrować pakiet SDK do reklam mobilnych Google (AdMob) i zaimplementować nową jednostkę reklamową w aplikacji.

Gdy utworzysz nową jednostkę reklamy pełnoekranowej z nagrodą, na koncie AdMob powinny się już znajdować 2 jednostki reklamowe związane z tą konkretną aplikacją. W kolejnych krokach tego samouczka skonfigurujesz Firebase, aby używać każdej z tych jednostek w teście A/B przy użyciu tego samego miejsca docelowego reklamy.
Wprowadzenie Krok 2. Skonfiguruj test A/B w konsoli Firebase