Samouczek: Optymalizacja częstotliwości reklam AdMob

Krok 1: Użyj AdMob, aby utworzyć nowe warianty jednostek reklamowych do testów


Wprowadzenie: zoptymalizuj częstotliwość reklam AdMob za pomocą Firebase

Krok 1: Użyj AdMob, aby utworzyć nowe warianty jednostek reklamowych do testów

Krok 2: Skonfiguruj test A/B w konsoli Firebase
Krok 3: Obsługuj wartości parametrów Remote Config w kodzie aplikacji
Krok 4: Rozpocznij test A/B i przejrzyj wyniki testu w konsoli Firebase
Krok 5: Zdecyduj, czy wdrożyć nowy format reklamy


Aby rozpocząć, musisz najpierw utworzyć nowe jednostki reklamowe, a następnie zaimplementować reklamy w kodzie aplikacji.

W tym samouczku jako przykładowy przypadek testowy wykorzystano format reklamy pełnoekranowej . Czytając ten samouczek, pamiętaj jednak, że możesz wykonać podobne kroki, aby wdrożyć i przetestować ograniczenie liczby wyświetleń w przypadku innych formatów reklam.

Utwórz jednostkę reklamową

Interfejs AdMob pokazujący, jak utworzyć nową pełnoekranową jednostkę reklamową

 1. Na koncie AdMob utwórz nową pełnoekranową jednostkę reklamową.

 2. Ustaw ograniczenie liczby wyświetleń:

  1. Rozwiń ustawienia zaawansowane w interfejsie AdMob, a następnie włącz opcję Ograniczenie liczby wyświetleń .

  2. Określ częstotliwość reklam, którą chcesz przetestować. Wybierz częstotliwość wyższą niż częstotliwość używana w istniejącej jednostce reklamowej.

  Załóżmy na przykład, że Twoja istniejąca pełnoekranowa jednostka reklamowa generuje 4 wyświetlenia na użytkownika na 10 minut, ale chcesz sprawdzić, czy możesz zwiększyć limit do 6 wyświetleń na użytkownika na 10 minut.

  Zalecamy zachowanie spójnego czasu trwania (tj. „na 10 minut”) w porównywanych jednostkach reklamowych. Pozostałe ustawienia jednostek reklamowych nie są jednak ważne w tym konkretnym samouczku, dlatego wybierz ustawienia odpowiednie dla Twojej aplikacji.

  Interfejs AdMob pokazujący, jak ustawić ograniczenie liczby wyświetleń dla nowej jednostki reklamowej
 3. Powtórz powyższe kroki, jeśli chcesz dodać kolejną jednostkę pełnoekranową, aby przetestować jeszcze wyższy limit wyświetleń. Na potrzeby tego samouczka utworzyliśmy kolejną jednostkę reklamową z 8 wyświetleniami na użytkownika w ciągu 10 minut.

Zaimplementuj jednostkę reklamową

Interfejs AdMob wyświetlający nowy identyfikator jednostki reklamowej i instrukcje dotyczące integracji pakietu SDK

Po utworzeniu każdej jednostki reklamowej AdMob podaje unikalny identyfikator jednostki reklamowej . Pamiętaj, gdzie znaleźć ten identyfikator jednostki reklamowej na koncie AdMob, ponieważ będziesz go potrzebować do zaimplementowania reklamy w swojej aplikacji.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zintegrować pakiet SDK do reklam mobilnych Google (AdMob) i zaimplementować nową jednostkę reklamową w swojej aplikacji.

Po utworzeniu dwóch nowych pełnoekranowych jednostek reklamowych na koncie AdMob powinny znajdować się teraz trzy jednostki reklamowe dla tej konkretnej aplikacji. W kolejnych krokach tego samouczka skonfigurujesz Firebase tak, aby używał każdej z tych jednostek reklamowych w teście A/B przy użyciu tego samego miejsca docelowego reklamy .

Interfejs AdMob wyświetlający wszystkie jednostki reklamowe aplikacji
Wprowadzenie Krok 2 : Skonfiguruj test A/B w konsoli Firebase