Udostępnianie aplikacji na Androida testerom za pomocą interfejsu wiersza poleceń Firebase

Z tego przewodnika dowiesz się, jak udostępniać pakiety Android App Bundle testerom za pomocą interfejsu wiersza poleceń Firebase. Narzędzie interfejsu wiersza poleceń pozwala określić testerów i informacje o wersji kompilacji, a następnie odpowiednio rozpowszechniać kompilację.

Rozpowszechnianie aplikacji integruje się z wewnętrzną usługą udostępniania aplikacji w Google Play, aby przetwarzać przesłane przez Ciebie pakiety aplikacji na Androida i udostępniać pliki APK zoptymalizowane pod kątem konfiguracji urządzeń testerów. Dystrybucja pakietów aplikacji na Androida umożliwia:

 • Uruchamiaj zoptymalizowane pliki APK (udostępniane przez Google Play), które są zoptymalizowane pod kątem urządzeń testerów.

 • Wykrywanie i debugowanie problemów związanych z urządzeniami.

 • Testuj funkcje pakietów aplikacji, takie jak Play Feature Delivery i Play Asset Delivery.

 • Zmniejsz rozmiar pobieranych plików przeznaczonych dla testerów.

Wymagane uprawnienia

Aby przesłać pakiety aplikacji na Androida do usługi Rozpowszechnianie aplikacji, musisz połączyć swoją aplikację Firebase z aplikacją w Google Play. Aby wykonać te działania, musisz mieć wymagany poziom dostępu.

Jeśli nie masz niezbędnego dostępu do Firebase, poproś właściciela projektu Firebase o przypisanie Ci odpowiedniej roli w ustawieniach uprawnień konsoli Firebase. Jeśli masz pytania dotyczące dostępu do projektu Firebase, w tym znajdowania lub przypisywania właściciela, przeczytaj najczęstsze pytania dotyczące uprawnień i dostępu do projektów Firebase.

Tabela poniżej dotyczy łączenia aplikacji Firebase z aplikacją w Google Play oraz przesyłania pakietów aplikacji na Androida.

Działanie w konsoli Firebase Wymagane uprawnienia Role, które domyślnie zawierają wymagane uprawnienia Dodatkowe wymagane role
Łączenie aplikacji Firebase z aplikacją w Google Play firebase.playLinks.update jedną z tych ról: dostępu do konta dewelopera w Google Play jako administratora,
Przesyłanie pakietów aplikacji na Androida do Rozpowszechniania aplikacji firebaseappdistro.releases.update jedną z tych ról: ––

Zanim zaczniesz

 1. Dodaj Firebase do swojego projektu na Androida, chyba że masz to już za sobą. Po zakończeniu tego procesu w projekcie Firebase masz już aplikację Firebase na Androida.

  Jeśli nie korzystasz z żadnych innych usług Firebase, musisz tylko utworzyć projekt i zarejestrować aplikację. Jeśli zdecydujesz się na używanie dodatkowych usług, wykonaj wszystkie czynności opisane w artykule Dodawanie Firebase do projektu na Androida.

 2. Aby utworzyć połączenie Firebase z Google Play i przesyłać pakiety aplikacji na Androida, sprawdź, czy Twoja aplikacja spełnia te wymagania:

  • Aplikacja w Google Play i aplikacja Firebase na Androida są zarejestrowane przy użyciu tej samej nazwy pakietu.

  • Aplikację w Google Play konfiguruje się w panelu aplikacji i jest ona rozpowszechniana na jednej ze ścieżek Google Play (test wewnętrzny, test zamknięty, test otwarty lub wersja produkcyjna).

  • Zakończono sprawdzanie aplikacji w Google Play i aplikacja została opublikowana. Aplikacja jest opublikowana, jeśli w kolumnie Stan aplikacji widoczny jest jeden z tych stanów: Test wewnętrzny (nie wersja robocza testu wewnętrznego), Test zamknięty, Test otwarty lub Produkcyjna.

 3. Połącz aplikację Firebase na Androida z kontem dewelopera w Google Play:

  1. W konsoli Firebase otwórz Ustawienia projektu, a następnie wybierz kartę Integracje.

  2. Na karcie Google Play kliknij Połącz.
   Jeśli masz już połączenia z Google Play, kliknij Zarządzaj.

  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby włączyć integrację usługi Rozpowszechniania aplikacji i wybrać aplikacje Firebase na Androida, które chcesz połączyć z Google Play.

  Dowiedz się więcej o łączeniu z Google Play.

Krok 1. Utwórz aplikację

Gdy zechcesz udostępnić testerom przedpremierową wersję aplikacji, utwórz pakiet AAB (instrukcje znajdziesz w dokumentacji Androida Studio).

Krok 2. Udostępnianie aplikacji testerom

Aby udostępnić aplikację testerom, prześlij jej plik za pomocą interfejsu wiersza poleceń Firebase:

 1. Zainstaluj lub zaktualizuj interfejs wiersza poleceń Firebase do najnowszej wersji (zalecamy pobranie samodzielnego pliku binarnego interfejsu wiersza poleceń dostosowanego do Twojego systemu operacyjnego). Zaloguj się i sprawdź, czy masz dostęp do swoich projektów.
 2. Na stronie Rozpowszechnianie aplikacji w konsoli Firebase wybierz aplikację, którą chcesz rozpowszechniać, a potem kliknij Rozpocznij.
 3. Aby przesłać aplikację i udostępnić ją testerom, uruchom polecenie appdistribution:distribute. Aby skonfigurować dystrybucję, użyj tych parametrów:

  appdistribution:opcja dystrybuowania
  --app

  Wymagany: identyfikator aplikacji Firebase. Identyfikator aplikacji znajdziesz w konsoli Firebase na stronie ustawień ogólnych.

  --app 1:1234567890:android:0a1b2c3d4e5f67890
  --token

  Token odświeżania, który jest drukowany podczas uwierzytelniania środowiska CI za pomocą interfejsu wiersza poleceń Firebase (więcej informacji znajdziesz w artykule Używanie interfejsu wiersza poleceń z systemami CI ).

  --token "$FIREBASE_TOKEN"
  --release-notes
  --release-notes-file

  Informacje o wersji tej kompilacji.

  Informacje o wersji możesz podać bezpośrednio:

  --release-notes "Text of release notes"

  Możesz też podać ścieżkę do zwykłego pliku tekstowego:

  --release-notes-file "/path/to/release-notes.txt"
  --testers
  --testers-file

  Adresy e-mail testerów, których chcesz zaprosić.

  Testerów możesz podać w postaci listy oddzielonych przecinkami adresów e-mail:

  --testers "ali@example.com, bri@example.com, cal@example.com"

  Możesz też podać ścieżkę do pliku tekstowego zawierającego listę oddzielonych przecinkami adresów e-mail:

  --testers-file "/path/to/testers.txt"
  --groups
  --groups-file

  Grupy testerów, które chcesz zaprosić (więcej informacji znajdziesz w artykule Zarządzanie testerami). Grupy określa się za pomocą aliasów grup, które możesz wyszukać w konsoli Firebase.

  Grupy możesz podać w postaci listy rozdzielanej przecinkami:

  --groups "qa-team, trusted-testers"

  Możesz też podać ścieżkę do pliku tekstowego zawierającego oddzieloną przecinkami listę nazw grup:

  --groups-file "/path/to/groups.txt"
  --debug

  Flaga, którą możesz dołączyć, aby wyświetlić szczegółowe dane wyjściowe dziennika.

  --test-devices
  --test-devices-file

  Poniższe typy dystrybucji są częścią funkcji automatycznych testerów w wersji beta.

  Urządzenia testowe, na które chcesz rozpowszechniać kompilacje (patrz Testy automatyczne).

  Testerów możesz podać w postaci listy oddzielonych przecinkami adresów e-mail:

  --test-devices: "model=shiba,version=34,locale=en,orientation=portrait;model=b0q,version=33,locale=en,orientation=portrait"

  Możesz też podać ścieżkę do pliku tekstowego zawierającego rozdzielaną średnikami listę urządzeń testowych:

  --test-devices-file: "/path/to/test-devices.txt"
  --test-username

  Nazwa użytkownika do automatycznego logowania się podczas testów automatycznych.

  --test-password
  --test-password-file

  Hasło do automatycznego logowania używane podczas testów automatycznych.

  Możesz też podać ścieżkę do zwykłego pliku tekstowego zawierającego hasło:

  --test-password-file: "/path/to/test-password.txt"
  --test-username-resource

  Nazwa zasobu w polu nazwy użytkownika na potrzeby automatycznego logowania, które jest używane podczas testów automatycznych.

  --test-password-resource

  Nazwa zasobu w polu hasła na potrzeby automatycznego logowania się podczas testów automatycznych.

  --test-non-blocking

  asynchronicznie uruchamiać testy automatyczne, Otwórz konsolę Firebase, aby wyświetlić wyniki automatycznych testów.

  Przykład:

  firebase appdistribution:distribute test.aab \
    --app 1:1234567890:android:0a1b2c3d4e5f67890 \
    --release-notes "Bug fixes and improvements" --testers-file testers.txt
  

  Po przesłaniu wersji interfejs wiersza poleceń Firebase wyświetla poniższe linki. Te linki pomogą Ci zarządzać plikami binarnymi oraz upewnić się, że testerzy i inni deweloperzy mają odpowiednią wersję:

  • firebase_console_uri – link do konsoli Firebase wyświetlającego pojedynczą wersję. Możesz udostępnić ten link innym deweloperom w swojej organizacji.
  • testing_uri – link do wersji w środowisku testowym (aplikacja natywna na Androida), który umożliwia testerom wyświetlenie informacji o wersji i instalowanie aplikacji na urządzeniach. Tester musi mieć dostęp do wersji, aby użyć linku.
  • binary_download_uri – podpisany link, który bezpośrednio pobiera i instaluje plik binarny aplikacji (plik APK lub AAB). Link wygasa po godzinie.

  Zarządzanie testerami i grupami

  Oprócz rozpowszechniania wersji za pomocą narzędzi appdistribution:testers:add i appdistribution:testers:remove możesz zapraszać nowych testerów lub usuwać istniejących testerów z projektu Firebase.

  Po dodaniu testera do projektu Firebase możesz dodać go do poszczególnych wersji. Gdy usuniesz testera, utraci on dostęp do wersji w projekcie. Pamiętaj, że niedawno usunięci testerzy nadal mogą zachować dostęp do Twoich wersji przez pewien czas.

  Przykład:

  firebase appdistribution:testers:add anothertester@email.com moretesters@email.com
  
  firebase appdistribution:testers:remove anothertester@email.com moretesters@email.com
  

  Adresy e-mail testerów muszą być rozdzielone spacją. Możesz też określić testerów za pomocą właściwości --file /path/to/testers.txt.

  Jeśli masz dużą liczbę testerów, warto rozważyć użycie grup: za pomocą funkcji appdistribution:group:create i appdistribution:group:delete możesz tworzyć lub usuwać grupy w projekcie Firebase.

  Użyj --group-alias, aby określić grupę dla poleceń appdistribution:testers:add i appdistribution:testers:remove.

  Przykład:

  firebase appdistribution:group:create "QA team" qa-team
  
  firebase appdistribution:testers:add --group-alias=qa-team anothertester@email.com moretesters@email.com
  
  firebase appdistribution:testers:remove --group-alias=qa-team anothertester@email.com moretesters@email.com
  
  firebase appdistribution:group:delete qa-team
  

Po rozpowszechnieniu kompilacji będzie ona dostępna w panelu Rozpowszechniania aplikacji w konsoli Firebase przez 150 dni (5 miesięcy). Gdy upłynie 30 dni od wygaśnięcia kompilacji, zarówno w konsoli, jak i na liście kompilacji testera na urządzeniu testowym pojawi się odpowiednie powiadomienie.

Testerzy, którzy nie zostali zaproszeni do testowania aplikacji, otrzymują e-maile z zaproszeniem do rozpoczęcia testowania, a dotychczasowi testerzy otrzymują e-maile z powiadomieniami o tym, że nowa kompilacja jest gotowa do przetestowania (instrukcje instalowania aplikacji testowej znajdziesz w przewodniku po konfiguracji aplikacji dla testerów). Możesz monitorować stan każdego testera – czy zaakceptował zaproszenie i czy pobrał aplikację za pomocą konsoli Firebase.

Testerzy mają 30 dni na zaakceptowanie zaproszenia do testowania aplikacji, zanim wygaśnie. Jeśli zaproszenie wygasa po 5 dniach, w konsoli Firebase obok wersji pojawia się powiadomienie o wygaśnięciu. Zaproszenie można odnowić, wysyłając je ponownie, korzystając z menu w wierszu testera.

Dalsze kroki