Tùy chỉnh cảnh báo vận tốc

Sử dụng cảnh báo vận tốc để thông báo cho nhóm của bạn khi có bất kỳ vấn đề riêng lẻ nào gây ra sự cố khẩn cấp trong ứng dụng của bạn. Đối với Crashlytics, vấn đề là một nhóm các sự cố tương tự.

Điều gì kích hoạt cảnh báo?

Cảnh báo vận tốc được kích hoạt khi sự cố trong ứng dụng của bạn vượt qua ngưỡng mà bạn xác định trong bảng điều khiển Firebase .

Bạn xác định ngưỡng cho cảnh báo vận tốc theo tỷ lệ phần trăm phiên của người dùng bị ảnh hưởng bởi sự cố . Để tìm hiểu thêm về phiên, hãy xem Giới thiệu về phiên Analytics . Bạn có thể đặt giá trị ngưỡng trong khoảng từ 0,1% đến 1% số phiên. Theo mặc định, ngưỡng cảnh báo vận tốc được đặt ở mức 1% số phiên.

Cụ thể, cảnh báo sẽ được kích hoạt nếu trong khoảng thời gian một giờ, những điều sau đây là đúng:

 • Sự cố trong ứng dụng vượt quá ngưỡng xác định cho ứng dụng đó.
 • Ứng dụng có 250 phiên trong khoảng thời gian đó.
 • Trước đây không có cảnh báo nào được đưa ra về vấn đề trong ứng dụng.

Cập nhật ngưỡng cảnh báo

Để cập nhật cảnh báo vận tốc, bạn phải có quyền firebasecrashlytics.config.update . Theo mặc định, các vai trò sau bao gồm quyền bắt buộc này: Quản trị viên Firebase Crashlytics , Quản trị viên chất lượng Firebase , Quản trị viên Firebase hoặc Chủ sở hữu hoặc Người chỉnh sửa dự án.

Định cấu hình ngưỡng cảnh báo vận tốc cho từng ứng dụng đã đăng ký của bạn. Mỗi ứng dụng có thể có ngưỡng cảnh báo khác nhau.

 1. Trong bảng điều khiển Firebase , hãy chuyển tới trang tổng quan Crashlytics của bạn.
 2. Ở đầu trang, chọn một ứng dụng từ danh sách thả xuống ứng dụng.
 3. Ở thanh trên cùng của ngăn Sự cố , hãy mở menu mục bổ sung ( ), sau đó chọn Cài đặt cảnh báo vận tốc .
 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để định cấu hình ngưỡng cảnh báo cho ứng dụng.

Nhận thông báo

Nhận thông báo mặc định

Theo mặc định, Firebase có thể gửi thông báo Crashlytics qua email. Đối với cảnh báo vận tốc và hồi quy, Firebase cũng có thể hiển thị các cảnh báo này trong bảng điều khiển Firebase.

Để nhận thông báo Crashlytics bằng cơ chế mặc định này, bạn phải có quyền firebase.projects.update . Theo mặc định, các vai trò sau bao gồm quyền bắt buộc này: Quản trị viên Firebase hoặc Chủ sở hữu dự án hoặc Người chỉnh sửa .

Theo mặc định, mọi thành viên dự án (những người có quyền cần thiết để nhận thông báo) sẽ nhận được email khi cảnh báo từ Crashlytics được kích hoạt.

Bật/tắt cảnh báo cho tài khoản của chính bạn

Đối với tài khoản của riêng bạn, bạn có thể bật/tắt cảnh báo Crashlytics mà không ảnh hưởng đến các thành viên khác trong dự án. Lưu ý rằng bạn vẫn cần có các quyền cần thiết để nhận thông báo.

Để bật hoặc tắt cảnh báo Crashlytics, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong bảng điều khiển Firebase, ở góc trên cùng bên phải, hãy truy cập Cảnh báo Firebase .
 2. Sau đó đi đến Cài đặt và đặt tùy chọn tài khoản của bạn cho cảnh báo Crashlytics.

Thiết lập cảnh báo cơ bản cho các dịch vụ của bên thứ ba

Đối với cảnh báo Crashlytics, Firebase cung cấp cơ chế gửi cảnh báo đến các dịch vụ bên thứ ba sau: Slack , Jira hoặc PagerDuty . Thiết lập các tùy chọn cảnh báo cơ bản này bằng cách sử dụng quy trình làm việc được nhắc trong tab Tích hợp trong Cài đặt dự án .

Lưu ý rằng nếu bạn muốn có thêm quyền kiểm soát và tùy chỉnh để gửi cảnh báo đến bất kỳ dịch vụ bên thứ ba nào (không chỉ giới hạn ở Slack, Jira hoặc PagerDuty), hãy xem phần Thiết lập cảnh báo nâng cao cho dịch vụ bên thứ ba mô tả các tùy chọn cảnh báo nâng cao.

Thiết lập cảnh báo nâng cao cho các dịch vụ của bên thứ ba

Bạn có thể gửi thông báo Crashlytics đến kênh thông báo ưa thích của nhóm mình bằng cách sử dụng Chức năng đám mây cho Firebase. Ví dụ: bạn có thể viết một hàm ghi lại sự kiện cảnh báo để cảnh báo vận tốc và đăng thông tin cảnh báo lên dịch vụ của bên thứ ba, như Discord, Slack hoặc Jira. Với cơ chế cảnh báo nâng cao này, bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh thông tin gửi đến dịch vụ bên thứ ba; ví dụ: bạn có thể đưa các liên kết sâu hữu ích vào bảng điều khiển Firebase hoặc thêm thông tin khắc phục sự cố dành riêng cho công ty.

Để thiết lập khả năng cảnh báo nâng cao bằng Cloud Functions cho Firebase, hãy làm theo các bước sau:

 1. Thiết lập Chức năng đám mây cho Firebase , bao gồm các tác vụ sau:

  1. Thiết lập môi trường phát triển cho Node.js hoặc Python.
  2. Cài đặt và đăng nhập vào Firebase CLI.
  3. Khởi tạo các chức năng đám mây cho Firebase bằng Firebase CLI.
 2. Viết và triển khai chức năng ghi lại sự kiện cảnh báo từ Crashlytics và xử lý tải trọng sự kiện (ví dụ: đăng thông tin cảnh báo trong tin nhắn trên Discord).

Để tìm hiểu về tất cả các sự kiện cảnh báo Crashlytics mà bạn có thể nắm bắt, hãy truy cập tài liệu tham khảo về cảnh báo Crashlytics .