Check out what’s new from Firebase at Google I/O 2022. Learn more

Câu hỏi thường gặp và gỡ rối Crashlytics

Trang này cung cấp khắc phục sự giúp đỡ và trả lời cho câu hỏi thường gặp về việc sử dụng Crashlytics. Nếu bạn không thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm hoặc cần thêm sự giúp đỡ, liên hệ hỗ trợ căn cứ hỏa lực .

Xử lý sự cố chung / Hỏi đáp

Tích hợp

hỗ trợ nền tảng

vấn đề thụt lùi