Bắt đầu sử dụng Firebase Crashlytics

Hướng dẫn bắt đầu nhanh này mô tả cách thiết lập Firebase Crashlytics trong ứng dụng của bạn bằng Firebase Crashlytics SDK để bạn có thể nhận được báo cáo sự cố toàn diện trong bảng điều khiển của Firebase. Với Crashlytics cho Android, bạn sẽ nhận được báo cáo về sự cố, lỗi không nghiêm trọng và lỗi "Ứng dụng không phản hồi" (ANR).

Để thiết lập Crashlytics, bạn cần thực hiện các thao tác trong cả bảng điều khiển của Firebase và IDE (chẳng hạn như thêm tệp cấu hình Firebase và SDK Crashlytics). Để hoàn tất việc thiết lập, bạn cần xác định sự cố thử nghiệm để gửi báo cáo sự cố đầu tiên cho Firebase.

Trước khi bắt đầu

 1. Thêm Firebase vào dự án Android của bạn nếu bạn chưa thực hiện. Nếu chưa có ứng dụng Android, bạn có thể tải một ứng dụng mẫu xuống.

 2. Đề xuất: Để tự động lấy nhật ký breadcrumb để hiểu những hành động của người dùng dẫn đến sự cố, sự kiện không nghiêm trọng hoặc sự kiện ANR, bạn cần bật Google Analytics trong dự án Firebase của mình.

  • Nếu dự án Firebase hiện tại của bạn chưa bật Google Analytics, bạn có thể bật Google Analytics từ thẻ Tích hợp của > Cài đặt dự án trong bảng điều khiển của Firebase.

  • Nếu bạn đang tạo một dự án Firebase mới, hãy bật Google Analytics trong quy trình tạo dự án.

 3. Đảm bảo ứng dụng của bạn có các phiên bản được yêu cầu tối thiểu sau đây:

  • Gradle 8.0
  • Trình bổ trợ Android cho Gradle 8.1.0
  • Trình bổ trợ Gradle cho các dịch vụ của Google 4.4.1

Bước 1: Thêm Crashlytics SDK vào ứng dụng của bạn

<project>/<app-module>/build.gradle.kts<project>/<app-module>/build.gradle Bạn nên sử dụng Firebase Android BoM để kiểm soát việc tạo phiên bản thư viện.

Để tận dụng nhật ký đường dẫn, hãy thêm cả Firebase SDK cho Google Analytics vào ứng dụng của bạn. Hãy nhớ bật Google Analytics trong dự án Firebase của bạn.

dependencies {
  // Import the BoM for the Firebase platform
  implementation(platform("com.google.firebase:firebase-bom:33.1.2"))

  // Add the dependencies for the Crashlytics and Analytics libraries
  // When using the BoM, you don't specify versions in Firebase library dependencies
  implementation("com.google.firebase:firebase-crashlytics")
  implementation("com.google.firebase:firebase-analytics")
}

Bằng cách sử dụng Firebase Android BoM, ứng dụng của bạn sẽ luôn sử dụng các phiên bản tương thích của thư viện Android trên Firebase.

(Thay thế) Thêm các phần phụ thuộc của thư viện Firebase mà không sử dụng BoM

Nếu chọn không sử dụng BoM của Firebase, bạn phải chỉ định từng phiên bản thư viện Firebase trong dòng phần phụ thuộc.

Xin lưu ý rằng nếu sử dụng nhiều thư viện Firebase trong ứng dụng, thì bạn nên sử dụng BoM để quản lý các phiên bản thư viện, qua đó đảm bảo tất cả các phiên bản đều tương thích.

dependencies {
  // Add the dependencies for the Crashlytics and Analytics libraries
  // When NOT using the BoM, you must specify versions in Firebase library dependencies
  implementation("com.google.firebase:firebase-crashlytics:19.0.3")
  implementation("com.google.firebase:firebase-analytics:22.0.2")
}
Bạn đang tìm một mô-đun thư viện dành riêng cho Kotlin? Kể từ tháng 10 năm 2023 (Firebase BoM 32.5.0), cả nhà phát triển Kotlin và Java đều có thể phụ thuộc vào mô-đun thư viện chính (để biết thông tin chi tiết, vui lòng xem Câu hỏi thường gặp về sáng kiến này).

Bước 2: Thêm trình bổ trợ Crashlytics Gradle vào ứng dụng của bạn

 1. Trong tệp Gradle cấp gốc (cấp dự án) (<project>/build.gradle.kts hoặc <project>/build.gradle), hãy thêm trình bổ trợ Crashlytics Gradle vào khối plugins:

  Kotlin

  plugins {
    // Make sure that you have the AGP plugin 8.1+ dependency
    id("com.android.application") version "8.1.4" apply false
    // ...
  
    // Make sure that you have the Google services Gradle plugin 4.4.1+ dependency
    id("com.google.gms.google-services") version "4.4.2" apply false
  
    // Add the dependency for the Crashlytics Gradle plugin
    id("com.google.firebase.crashlytics") version "3.0.2" apply false
  }
  

  Groovy

  plugins {
    // Make sure that you have the AGP plugin 8.1+ dependency
    id 'com.android.application' version '8.1.4' apply false
    // ...
  
    // Make sure that you have the Google services Gradle plugin 4.4.1+ dependency
    id 'com.google.gms.google-services' version '4.4.2' apply false
  
    // Add the dependency for the Crashlytics Gradle plugin
    id 'com.google.firebase.crashlytics' version '3.0.2' apply false
  }
  
 2. Trong tệp Gradle mô-đun (cấp ứng dụng) (thường là <project>/<app-module>/build.gradle.kts hoặc <project>/<app-module>/build.gradle), hãy thêm trình bổ trợ Crashlytics Gradle:

  Kotlin

  plugins {
   id("com.android.application")
   // ...
  
   // Make sure that you have the Google services Gradle plugin
   id("com.google.gms.google-services")
  
   // Add the Crashlytics Gradle plugin
   id("com.google.firebase.crashlytics")
  }

  Groovy

  plugins {
   id 'com.android.application'
   // ...
  
   // Make sure that you have the Google services Gradle plugin
   id 'com.google.gms.google-services'
  
   // Add the Crashlytics Gradle plugin
   id 'com.google.firebase.crashlytics'
  }

Bước 3: Xác định sự cố thử nghiệm để hoàn tất quá trình thiết lập

Để hoàn tất việc thiết lập Crashlytics và xem dữ liệu ban đầu trên trang tổng quan Crashlytics trong bảng điều khiển của Firebase, bạn cần xác định sự cố thử nghiệm.

 1. Thêm mã vào ứng dụng mà bạn có thể sử dụng để xác định sự cố kiểm thử.

  Bạn có thể dùng mã sau trong MainActivity của ứng dụng để thêm một nút vào ứng dụng. Nút này sẽ gây ra sự cố khi được nhấn. Nút này có nhãn "Test Crash" (Sự cố kiểm thử).

  Kotlin+KTX

  val crashButton = Button(this)
  crashButton.text = "Test Crash"
  crashButton.setOnClickListener {
    throw RuntimeException("Test Crash") // Force a crash
  }
  
  addContentView(crashButton, ViewGroup.LayoutParams(
      ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT,
      ViewGroup.LayoutParams.WRAP_CONTENT))
  

  Java

  Button crashButton = new Button(this);
  crashButton.setText("Test Crash");
  crashButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    public void onClick(View view) {
      throw new RuntimeException("Test Crash"); // Force a crash
    }
  });
  
  addContentView(crashButton, new ViewGroup.LayoutParams(
      ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT,
      ViewGroup.LayoutParams.WRAP_CONTENT));
  
 2. Tạo bản dựng và chạy ứng dụng của bạn.

 3. Buộc kiểm thử sự cố để gửi báo cáo sự cố đầu tiên cho ứng dụng của bạn:

  1. Mở ứng dụng của bạn từ thiết bị thử nghiệm hoặc trình mô phỏng.

  2. Trong ứng dụng, hãy nhấn nút "Test Crash" (Kiểm thử sự cố) mà bạn đã thêm vào bằng mã ở trên.

  3. Sau khi ứng dụng của bạn gặp sự cố, hãy khởi động lại ứng dụng để ứng dụng đó có thể gửi báo cáo sự cố đến Firebase.

 4. Truy cập vào trang tổng quan Crashlytics trong bảng điều khiển của Firebase để xem sự cố kiểm thử của bạn.

  Nếu bạn đã làm mới bảng điều khiển mà vẫn không thấy sự cố kiểm thử sau 5 phút, hãy bật tính năng ghi nhật ký gỡ lỗi để xem ứng dụng của bạn có đang gửi báo cáo sự cố hay không.


Chỉ vậy thôi! Crashlytics hiện đang theo dõi ứng dụng của bạn để tìm các sự cố, lỗi không nghiêm trọng và lỗi ANR. Hãy truy cập vào trang tổng quan Crashlytics để xem và tìm hiểu tất cả các báo cáo và số liệu thống kê của bạn.

Các bước tiếp theo

 • Tích hợp với Google Play để bạn có thể lọc báo cáo sự cố của ứng dụng Android theo cách của Google Play ngay trên trang tổng quan Crashlytics. Điều này cho phép bạn tập trung tốt hơn vào trang tổng quan của mình vào các bản dựng cụ thể.
 • Trong Android Studio, hãy xem và lọc dữ liệu Crashlytics.
  • Sử dụng cửa sổ App Quality Insights (AQI) trong Android Studio để xem dữ liệu Crashlytics cùng với mã của bạn – không cần chuyển đổi qua lại giữa trang tổng quan Crashlytics và IDE để bắt đầu gỡ lỗi các vấn đề hàng đầu.
  • Truy cập vào cửa sổ AQI trong bản phát hành Electric Eel (chính thức) của Android Studio hoặc dùng thử các tính năng AQI mới trong Flamingo (bản thử nghiệm). Tải phiên bản Android Studio mà bạn muốn xuống.
  • Tìm hiểu cách sử dụng cửa sổ AQI trong tài liệu về Android Studio.
  • Chúng tôi muốn nghe ý kiến của bạn! Gửi ý kiến phản hồi cho chúng tôi về khoảng thời gian AQI bằng cách gửi báo cáo lỗi.