获取我们在 Firebase 峰会上发布的所有信息,了解 Firebase 可如何帮助您加快应用开发速度并满怀信心地运行应用。了解详情

Tích hợp Crashlytics với Google Play

Bằng cách liên kết Firebase và Google Play, bạn sẽ có cái nhìn phong phú hơn về tình trạng ứng dụng Android của mình. Ví dụ: trong trang tổng quan Crashlytics, bạn có thể lọc báo cáo sự cố của ứng dụng theo đường dẫn Google Play, điều này cho phép bạn tập trung tốt hơn trang tổng quan của mình vào các bản dựng cụ thể.

Điều kiện tiên quyết

Thiết lập ứng dụng của bạn trong Google Play

Để tận dụng lợi thế của tích hợp Crashlytics với Google Play, hãy đảm bảo rằng ứng dụng của bạn đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Ứng dụng của bạn trong Google Play và Ứng dụng Android Firebase của bạn đều được đăng ký bằng cùng một tên gói.

  • Ứng dụng của bạn trong Google Play được thiết lập trên trang tổng quan ứng dụng và được phân phối cho một trong các chương trình của Google Play (Thử nghiệm nội bộ, Thử nghiệm kín, Thử nghiệm mở hoặc Sản xuất).

Liên kết Ứng dụng Android Firebase với tài khoản nhà phát triển Google Play của bạn:

  1. Trong bảng điều khiển Firebase, đi tới > Cài đặt dự án , sau đó chọn tab Tích hợp .

  2. Trên thẻ Google Play , nhấp vào Liên kết .
    Nếu bạn đã có liên kết đến Google Play, hãy nhấp vào Quản lý thay thế.

  3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để bật tích hợp Crashlytics và chọn Ứng dụng Android Firebase để liên kết với Google Play.

Tìm hiểu thêm về cách tạo và quản lý các liên kết giữa Firebase và Google Play .

Lọc sự kiện theo bản nhạc trên Google Play

Bạn có thể lọc báo cáo sự cố của ứng dụng của mình theo Google Play trực tiếp trong trang tổng quan Crashlytics. Điều này cho phép bạn tập trung tốt hơn trang tổng quan của mình vào các bản dựng cụ thể.

Dưới đây là cách lọc theo Play track:

  1. Ở đầu trang tổng quan Crashlytics trong bảng điều khiển Firebase, hãy chọn Ứng dụng Android Firebase mong muốn của bạn.

  2. Trong menu Bộ lọc cấp cao nhất, hãy nhấp vào Phiên bản , sau đó chọn bản nhạc trên Google Play mà bạn muốn xem các sự kiện Crashlytics. Bạn có thể chọn nhiều hơn một bản nhạc.

  3. Nhấp vào Áp dụng .

Tất cả dữ liệu trong trang tổng quan Crashlytics (thống kê không có sự cố, xu hướng và sự cố) giờ đây sẽ dành riêng cho (các) bản nhạc và phiên bản Play đã chọn.

Các chủ đề quan tâm khác