Tích hợp Crashlytics với Google Play

Bằng cách liên kết Firebase và Google Play, bạn sẽ có cái nhìn phong phú hơn về tình trạng ứng dụng Android của mình. Ví dụ: trong bảng điều khiển Crashlytics, bạn có thể lọc các báo cáo sự cố của ứng dụng theo bản nhạc Google Play, điều này cho phép bạn tập trung tốt hơn vào bảng điều khiển của mình trên các bản dựng cụ thể.

điều kiện tiên quyết

Thiết lập ứng dụng của bạn trong Google Play

Để tận dụng lợi thế của việc tích hợp Crashlytics với Google Play, hãy đảm bảo rằng ứng dụng của bạn đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Ứng dụng của bạn trong Google Play và ứng dụng Firebase Android của bạn đều được đăng ký bằng cùng một tên gói.

  • Ứng dụng của bạn trong Google Play được thiết lập trên trang tổng quan của ứng dụng và được phân phối tới một trong các kênh Google Play (Thử nghiệm nội bộ, Thử nghiệm kín, Thử nghiệm mở hoặc Sản xuất).

Liên kết Ứng dụng Android Firebase với tài khoản nhà phát triển Google Play của bạn:

  1. Trong bảng điều khiển Firebase, đi tới > Cài đặt dự án rồi chọn tab Tích hợp .

  2. Trên thẻ Google Play , nhấp vào Liên kết .
    Nếu bạn đã có liên kết tới Google Play, hãy nhấp vào Quản lý .

  3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để bật tích hợp Crashlytics và chọn Ứng dụng Android Firebase nào để liên kết với Google Play.

Tìm hiểu thêm về cách tạo và quản lý liên kết giữa Firebase và Google Play .

Lọc sự kiện theo bản nhạc trên Google Play

Bạn có thể lọc các báo cáo sự cố của ứng dụng theo bản nhạc Google Play trực tiếp trong bảng điều khiển Crashlytics. Điều này cho phép bạn tập trung tốt hơn vào bảng điều khiển của mình trên các bản dựng cụ thể.

Dưới đây là cách lọc theo Bản nhạc phát:

  1. Ở đầu bảng điều khiển Crashlytics trong bảng điều khiển Firebase, chọn Ứng dụng Android Firebase mong muốn của bạn.

  2. Trong menu lọc cấp cao nhất, hãy nhấp vào Phiên bản rồi chọn bản nhạc Google Play mà bạn muốn xem các sự kiện Crashlytics. Bạn có thể chọn nhiều hơn một bản nhạc.

  3. Nhấp vào Áp dụng .

Giờ đây, tất cả dữ liệu trong bảng điều khiển Crashlytics (số liệu thống kê, xu hướng và sự cố không xảy ra sự cố) sẽ dành riêng cho (các) bản nhạc và (các) phiên bản Play đã chọn.

Các chủ đề quan tâm khác