Firebase Crashlytics

Nhận thông tin chi tiết rõ ràng và hữu ích về các vấn đề của ứng dụng qua giải pháp báo cáo lỗi mạnh mẽ này dành cho Apple, Android, Flutter và Unity.

Firebase Crashlytics là một trình báo cáo sự cố gọn nhẹ, theo thời gian thực, giúp bạn theo dõi, ưu tiên và khắc phục các vấn đề về độ ổn định làm giảm chất lượng ứng dụng. Crashlytics giúp bạn tiết kiệm thời gian khắc phục sự cố bằng cách nhóm các sự cố một cách thông minh và nêu bật những tình huống dẫn đến kết quả đó.

Tìm hiểu xem một sự cố cụ thể có ảnh hưởng đến nhiều người dùng hay không. Nhận cảnh báo khi mức độ nghiêm trọng tăng đột ngột. Xác định dòng mã nào gây ra sự cố.

Cài đặt Crashlytics

Các chức năng chính

Báo cáo sự cố được chọn Crashlytics tổng hợp hàng loạt sự cố thành một danh sách có thể quản lý của vấn đề, cung cấp thông tin theo ngữ cảnh và làm nổi bật mức độ nghiêm trọng cũng như mức độ phổ biến của sự cố, nhờ đó bạn có thể xác định nguyên nhân gốc nhanh hơn.
Cách khắc phục sự cố thường gặp Crashlytics cung cấp Thông tin chi tiết về sự cố, những mẹo hữu ích nêu bật các điểm chung các vấn đề về độ ổn định và cung cấp tài nguyên giúp chúng tôi khắc phục sự cố, phân loại theo thứ tự ưu tiên và giải quyết.
Tích hợp với Analytics Crashlytics có thể ghi lại lỗi của ứng dụng dưới dạng app_exception sự kiện trong Analytics. Các sự kiện này giúp đơn giản hoá việc gỡ lỗi bằng cách cấp cho bạn quyền truy cập vào danh sách các sự kiện khác dẫn đến từng sự cố, đồng thời cung cấp thông tin chi tiết về đối tượng bằng cách cho phép bạn kéo báo cáo Analytics cho những người dùng gặp sự cố.
Cảnh báo theo thời gian thực Nhận cảnh báo theo thời gian thực về các vấn đề mới, vấn đề hồi quy và vấn đề ngày càng gia tăng có thể cần chú ý ngay lập tức.

Lộ trình triển khai

Kết nối ứng dụng Bắt đầu bằng cách thêm Firebase vào ứng dụng của bạn trong bảng điều khiển của Firebase.
Tích hợp SDK Thêm Crashlytics SDK qua CocoaPods, Gradle hoặc Pub và Crashlytics bắt đầu thu thập báo cáo.
Kiểm tra báo cáo trong bảng điều khiển của Firebase Truy cập vào bảng điều khiển của Firebase để theo dõi, ưu tiên và khắc phục các vấn đề trong ứng dụng của bạn.

Crashlytics phân tích sự cố của bạn như thế nào để gỡ lỗi dễ dàng hơn?

Để cung cấp các chỉ số và báo cáo về ứng dụng của bạn, Crashlytics thu thập và phân tích các sự cố, ngoại lệ không nghiêm trọng và các loại sự kiện khác từ ứng dụng của bạn. T4 sử dụng thông tin ánh xạ cho bản dựng của ứng dụng để tạo ra sự cố mà con người có thể đọc được để giúp bạn hiểu các sự kiện (ví dụ: chúng tôi sử dụng tệp biểu tượng gỡ lỗi (dSYM) cho các ứng dụng nền tảng của Apple).

Khi nhận được sự kiện, Crashlytics sẽ sử dụng một công cụ phân tích để nhóm sự kiện liên quan thành vấn đề. Công cụ phân tích xem xét các khung trong dấu vết ngăn xếp, thông báo ngoại lệ, mã lỗi và nền tảng khác hoặc đặc điểm loại lỗi để nhóm các sự kiện thành vấn đề. Trong một vấn đề, tất cả sự kiện đều có một điểm chung là thất bại. Khi có nhiều sự kiện sắp tới trùng khớp với một vấn đề, vấn đề sẽ tăng lên đầu bảng Vấn đề của ứng dụng trong Crashlytics bảng điều khiển. Việc nhóm và xếp hạng này giúp bạn xác định và khắc phục nhiều vấn đề nhất các vấn đề quan trọng nhanh hơn.

Tuy nhiên, ngay cả trong nhóm sự kiện này, dấu vết ngăn xếp dẫn đến điểm thất bại có thể khác nhau. Và một dấu vết ngăn xếp khác có thể đồng nghĩa với việc căn nguyên khác nhau. Để thể hiện sự khác biệt có thể xảy ra này trong một vấn đề, Crashlytics tạo biến thể trong các vấn đề – mỗi biến thể là một nhóm con các sự kiện trong một vấn đề có cùng điểm lỗi dấu vết ngăn xếp tương tự. Với biến thể, bạn có thể gỡ lỗi các dấu vết ngăn xếp phổ biến nhất trong một vấn đề và xác định xem có nhiều nguyên nhân gốc dẫn đến lỗi.

Các bước tiếp theo