Bắt đầu sử dụng Firebase Crashlytics

Hướng dẫn nhanh này mô tả cách thiết lập Firebase Crashlytics trong ứng dụng bằng SDK Firebase Crashlytics để bạn có thể nhận được báo cáo sự cố toàn diện trong bảng điều khiển của Firebase.

Để thiết lập Crashlytics, bạn cần thực hiện các thao tác trong cả bảng điều khiển của Firebase và IDE (chẳng hạn như thêm tệp cấu hình Firebase và SDK Crashlytics). Để hoàn tất việc thiết lập, bạn cần buộc một sự cố thử nghiệm gửi báo cáo sự cố đầu tiên cho Firebase.

Trước khi bắt đầu

 1. Thêm Firebase vào dự án Apple của bạn nếu bạn chưa thực hiện. Nếu không có ứng dụng Apple, bạn có thể tải một ứng dụng mẫu xuống.

 2. Đề xuất: Để tự động nhận nhật ký đường dẫn nhằm tìm hiểu các hành động của người dùng dẫn đến sự cố, sự kiện không nghiêm trọng hoặc lỗi ANR, bạn cần bật Google Analytics trong dự án Firebase của mình.

  • Nếu dự án Firebase hiện tại của bạn chưa bật Google Analytics, bạn có thể bật Google Analytics từ thẻ Tích hợp trong > Cài đặt dự án trong bảng điều khiển của Firebase.

  • Nếu bạn đang tạo một dự án Firebase mới, hãy bật Google Analytics trong quy trình tạo dự án.

Bước 1: Thêm SDK Crashlytics vào ứng dụng của bạn

Sử dụng Trình quản lý gói Swift để cài đặt và quản lý các phần phụ thuộc Firebase.

 1. Trong Xcode, khi dự án ứng dụng của bạn đang mở, hãy chuyển đến Tệp > Thêm gói.
 2. Khi được nhắc, hãy thêm kho lưu trữ SDK cho các nền tảng Firebase của Apple:
 3.  https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk.git
 4. Chọn thư viện Crashlytics.
 5. Để tận dụng nhật ký đường dẫn, hãy thêm Firebase SDK cho Google Analytics vào ứng dụng của bạn. Hãy nhớ bật Google Analytics trong dự án Firebase của bạn.
 6. Thêm cờ -ObjC vào mục Cờ trình liên kết khác trong chế độ cài đặt bản dựng của mục tiêu.
 7. (chỉ dành cho MacOS) Trong Info.plist, hãy thêm khoá NSApplicationCrashOnExceptions và đặt thành YES.
 8. Khi hoàn tất, Xcode sẽ tự động bắt đầu phân giải và tải các phần phụ thuộc xuống ở chế độ nền.

Tiếp theo, hãy định cấu hình mô-đun Firebase:

 1. Nhập mô-đun Firebase trong cấu trúc App hoặc UIApplicationDelegate:

  Swift

  import Firebase

  Objective-C

  @import Firebase;
 2. Định cấu hình một bản sao được chia sẻ FirebaseApp, thường là trong phương thức application(_:didFinishLaunchingWithOptions:) của uỷ quyền ứng dụng:

  Swift

  // Use the Firebase library to configure APIs.
  FirebaseApp.configure()
  

  Objective-C

  // Use the Firebase library to configure APIs.
  [FIRApp configure];
  

Bước 3: Buộc một sự cố thử nghiệm hoàn tất quá trình thiết lập

Để hoàn tất việc thiết lập Crashlytics và xem dữ liệu ban đầu trong trang tổng quan Crashlytics của bảng điều khiển của Firebase, bạn cần buộc xảy ra sự cố thử nghiệm.


Chỉ vậy thôi! Crashlytics hiện đang theo dõi ứng dụng của bạn để phát hiện sự cố. Truy cập vào trang tổng quan Crashlytics để xem và tìm hiểu tất cả các báo cáo và số liệu thống kê của bạn.

Các bước tiếp theo

 • Tích hợp với Google Play để bạn có thể lọc báo cáo sự cố của ứng dụng Android theo kênh trên Google Play ngay trong trang tổng quan của Crashlytics. Nhờ đó, bạn có thể tập trung hiệu quả hơn vào trang tổng quan vào các bản dựng cụ thể.