Google 致力于为黑人社区推动种族平等。查看具体举措
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Komunikacja w chmurze Firebase

Firebase Cloud Messaging (FCM) to wieloplatformowe rozwiązanie do obsługi wiadomości, które umożliwia niezawodne wysyłanie wiadomości bez żadnych kosztów.

Korzystając z FCM, możesz powiadomić aplikację kliencką, że nowa poczta e-mail lub inne dane są dostępne do synchronizacji. Możesz wysyłać powiadomienia, aby zwiększyć ponowne zaangażowanie i utrzymanie użytkowników. W przypadkach użycia, takich jak wiadomości błyskawiczne, wiadomość może przesłać ładunek o wielkości do 4 KB do aplikacji klienckiej.

Korzystasz z wycofanych interfejsów API Google Cloud Messaging? Dowiedz się więcej o migracji do FCM.

Konfiguracja iOS Konfiguracja Androida Konfiguracja sieci Web Konfiguracja C ++ Konfiguracja Unity

Kluczowe możliwości

Wysyłaj powiadomienia lub wiadomości z danymi Wysyłaj powiadomienia, które są wyświetlane Twojemu użytkownikowi. Lub wysyłaj wiadomości z danymi i całkowicie określ, co dzieje się w kodzie aplikacji. Zobacz typy wiadomości .
Wszechstronne kierowanie wiadomości Rozpowszechniaj wiadomości do aplikacji klienckiej na dowolny z trzech sposobów - na pojedyncze urządzenia, do grup urządzeń lub na urządzenia subskrybowane w tematach.
Wysyłaj wiadomości z aplikacji klienckich Wysyłaj potwierdzenia, czaty i inne wiadomości z urządzeń z powrotem na swój serwer przez niezawodny i energooszczędny kanał połączenia FCM.

Jak to działa?

Implementacja FCM obejmuje dwa główne komponenty do wysyłania i odbierania:

  1. Zaufane środowisko, takie jak Cloud Functions for Firebase lub serwer aplikacji, na którym można tworzyć, kierować i wysyłać wiadomości.
  2. Aplikacja kliencka dla systemu iOS, Android lub internetowa (JavaScript), która odbiera komunikaty za pośrednictwem odpowiedniej usługi transportowej specyficznej dla platformy.

Możesz wysyłać wiadomości przy użyciu Firebase Admin SDK lub protokołów serwera FCM . Możesz użyć kompozytora powiadomień do testowania i wysyłania wiadomości marketingowych lub zaangażowania za pomocą potężnych wbudowanych funkcji targetowania i analiz lub niestandardowych importowanych segmentów .

Zobacz przegląd architektury, aby uzyskać więcej szczegółów i ważnych informacji o składnikach FCM.

Ścieżka realizacji

Skonfiguruj zestaw SDK FCM Skonfiguruj Firebase i FCM w swojej aplikacji zgodnie z instrukcjami konfiguracji dla Twojej platformy.
Opracuj aplikację kliencką Dodaj obsługę wiadomości, logikę subskrypcji tematów lub inne opcjonalne funkcje do aplikacji klienckiej. Podczas opracowywania możesz łatwo wysyłać wiadomości testowe z kompozytora powiadomień .
Opracuj serwer aplikacji Zdecyduj, czy chcesz używać pakietu Firebase Admin SDK, czy jednego z protokołów serwera do tworzenia logiki wysyłania - logiki do uwierzytelniania, tworzenia żądań wysyłania, obsługi odpowiedzi i tak dalej. Następnie opracuj logikę w zaufanym środowisku. Zwróć uwagę, że jeśli chcesz korzystać z przesyłania komunikatów z aplikacji klienckich, musisz użyć XMPP, a Cloud Functions nie obsługuje trwałego połączenia wymaganego przez XMPP.

Następne kroki

  • Uruchom przykład Szybki start dla systemu Android lub iOS . Te przykłady pozwalają uruchomić i przejrzeć kod w celu wysłania wiadomości testowej na jedno urządzenie za pomocą konsoli Firebase.

  • Wypróbuj samouczki na Androida lub iOS .

  • Dodaj komunikację w chmurze Firebase do aplikacji na Androida , iOS lub sieci Web .

  • Skonfiguruj zaufane środowisko, w którym będziesz budować i wysyłać żądania wiadomości. Możesz napisać logikę wysyłania za pomocą pakietu Admin SDK i łatwo wdrożyć ten kod w Cloud Functions dla Firebase lub innych środowiskach chmurowych zarządzanych przez Google. Alternatywnie można wykonać programowanie serwera przy użyciu protokołów serwera FCM .

  • Dowiedz się więcej o wysyłaniu ładunków danych, ustawianiu priorytetów wiadomości i innych opcjach przesyłania wiadomości dostępnych w FCM.

  • Przeprowadź migrację istniejącej implementacji GCM na Androida lub iOS, aby korzystać z Firebase Cloud Messaging.