Importuj testerów z plików CSV, Importuj testerów z plików CSV

Importowanie testerów z plików CSV jest przydatne, gdy chcesz przyznać dostęp do wersji wielu testerom. Ta funkcja pozwala zaoszczędzić wysiłku związanego z ręcznym wprowadzaniem adresów e-mail poszczególnych testerów. Możesz używać grup, aby udostępniać przyszłe wydania utworzonej grupie.

Po utworzeniu grupy przesyłasz plik CSV zawierający e-maile testerów na karcie Testerzy i grupy na stronie Dystrybucja aplikacji w konsoli Firebase. Następnie importujesz e-maile testerów z pliku CSV do grupy. Plik CSV musi zawierać w pierwszej kolumnie adresy e-mail testerów. Wszystkie dodatkowe kolumny są ignorowane. Na przykład:

ali@example.com
bri@example.com,This is Ignored,This also
cal@example.com,Cal Nguyen (ignored)

Następne kroki