Tworzenie linków z zaproszeniami

Linki z zaproszeniem to opcjonalny i łatwy sposób na zwiększenie liczby wewnętrznych testów umożliwiając użytkownikom dodanie się do listy testerów aplikacji. Link z zaproszeniem to unikalny URL, za pomocą którego testerzy mogą wpisać adres e-mail. adresów, pod którymi można się zarejestrować w celu przetestowania aplikacji.

Są 2 rodzaje linków z zaproszeniami:

  • Link z zaproszeniem do aplikacji bez wybranej grupy
  • Link z zaproszeniem do grupy

Jeśli używasz linku z zaproszeniem z dołączoną grupą, testerzy są dodawani do wszystkich wersji we wszystkich aplikacjach, do których grupa ma dostęp do. Jeśli użyjesz linku z zaproszeniem bez grupy, testerzy zostaną dodani tylko do grupy najnowszą dystrybuowaną wersję aplikacji, którą mają przetestować. Do Więcej informacji o grupach znajdziesz w artykule Dodawanie testerów do grupy i usuwanie ich z niej.

Link z zaproszeniem tworzy się na karcie Linki z zaproszeniem w sekcji Strona Rozpowszechnianie aplikacji w konsoli Firebase. Zalecamy dodanie domeny i grupę. Ograniczenie do domeny dopuszcza tylko testerów z adres e-mail pasujący do domeny, na przykład mycompany.com, aby się zarejestrować. aby przetestować aplikację.

Dalsze kroki