Hướng dẫn: Thử nghiệm việc áp dụng các định dạng quảng cáo AdMob mới

Bước 5: Quyết định có triển khai định dạng quảng cáo mới hay không


Giới thiệu: Thử nghiệm việc áp dụng định dạng quảng cáo AdMob mới bằng Firebase
Bước 1: Sử dụng AdMob để tạo một biến thể đơn vị quảng cáo mới để thử nghiệm
Bước 2: Thiết lập thử nghiệm A / B trong bảng điều khiển Firebase
Bước 3: Xử lý các giá trị thông số Cấu hình từ xa trong mã ứng dụng của bạn
Bước 4: Bắt đầu kiểm tra A / B và xem lại kết quả kiểm tra trong bảng điều khiển Firebase

Bước 5: Quyết định có triển khai định dạng quảng cáo mới hay không


Sau khi để thử nghiệm chạy trong vài ngày hoặc vài tuần, ứng dụng của bạn có thể đã cung cấp đủ dữ liệu để Firebase đưa ra các đề xuất.

Nếu Thử nghiệm A / B của Firebase xác định rằng biến thể hiển thị định dạng quảng cáo mới là người chiến thắng, bạn có thể bắt đầu hiển thị định dạng quảng cáo cho tất cả người dùng đã tiếp xúc với thử nghiệm - chỉ cần nhấp vào nút Triển khai biến thể trong trang Thử nghiệm A / B.

Nút hiển thị giao diện người dùng bảng điều khiển Firebase để triển khai một biến thể cho những người dùng được chọn

Ngoài ra, nếu Firebase xác định người chiến thắng, bạn có thể kết thúc thử nghiệm, sau đó đặt giá trị thông số Cấu hình từ xa thành giá trị của biến thể chiến thắng. Bạn có thể đặt đây là cài đặt cho tất cả người dùng của mình hoặc thậm chí chỉ một tập hợp con người dùng của bạn.

Tuy nhiên, nếu Firebase vẫn chưa xác định người chiến thắng rõ ràng, bạn có thể tiếp tục chạy thử nghiệm để thu thập thêm dữ liệu hoặc kết thúc thử nghiệm nếu thử nghiệm đã chạy trong một thời gian dài với kết quả không thuyết phục.


Và đó là nó! Bạn đã hoàn thành hướng dẫn thử nghiệm áp dụng các định dạng quảng cáo mới bằng Firebase.
Bước 4 : Bắt đầu kiểm tra A / B và xem xét kết quả kiểm tra