Check out what’s new from Firebase at Google I/O 2022. Learn more

Wyłącz monitorowanie wydajności Firebase

na

Rejestrowaniem danych dotyczących wydajności można sterować przed zainicjowaniem zestawu SDK lub po jego zainicjowaniu.

  • Przed inicjalizacją — możesz ustawić warunkową inicjalizację zestawu SDK.

  • Po zainicjowaniu — możesz użyć następujących flag logicznych, aby kontrolować, czy aplikacja wysyła dane dotyczące wydajności:

    • performance.instrumentationEnabled — kontroluje rejestrowanie wszystkich automatycznych (gotowych do użycia) monitorowania

    • performance.dataCollectionEnabled — kontroluje rejestrowanie niestandardowych śladów kodu