获取我们在 Firebase 峰会上发布的所有信息,了解 Firebase 可如何帮助您加快应用开发速度并满怀信心地运行应用。了解详情

Wyłącz monitorowanie wydajności Firebase

na

Rejestrowaniem danych dotyczących wydajności można sterować przed zainicjowaniem zestawu SDK lub po jego zainicjowaniu.

  • Przed inicjalizacją — możesz ustawić warunkową inicjalizację zestawu SDK.

  • Po zainicjowaniu — możesz użyć następujących flag logicznych, aby kontrolować, czy aplikacja wysyła dane dotyczące wydajności:

    • performance.instrumentationEnabled — kontroluje rejestrowanie wszystkich automatycznych (gotowych do użycia) monitorowania

    • performance.dataCollectionEnabled — kontroluje rejestrowanie niestandardowych śladów kodu