AdMob uygulamalarıyla daha fazla Google Analytics ve Firebase özelliğini kullanma

Temel AdMob kurulumunu tamamladıktan sonra, Google Analytics ve Firebase'deki diğer özelliklerden yararlanmak amacıyla Google Analytics için Firebase SDK'sını da ekleyebilirsiniz. Google Analytics'i kullanmaya nasıl başlayacağınızı bu sayfanın ilerleyen kısımlarında öğrenebilirsiniz.

Bu artan yapılandırma desteği özellikleri, uygulamanızın kullanıcı deneyimini ve reklam gelirinizi optimize etmenize yardımcı olabilir. Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki özellikler tablosuna ve tabloların bağlantılarına göz atın.

Özellik Mobile Ads SDK'sını ekleyin +
kullanıcı metriklerini etkinleştirin
Mobile Ads SDK'sını ekleyin +
kullanıcı metriklerini etkinleştirin ve
AdMob'u Firebase'e bağlayın
Mobile Ads SDK'sını ekleyin +
kullanıcı metriklerini etkinleştirin ve
AdMob'u Firebase'e bağlayın ve
Analytics için Firebase SDK'sını ekleyin
AdMob hesabınızdaki kullanıcı metriklerini görüntüleme
Analiz etkinliklerini ve kullanıcı özelliklerini uygulamanızdan otomatik olarak toplama
AdMob'da seçilen kullanıcı metriklerini görüntüleme
Firebase ile analiz verilerinizi keşfetme ve bunlarla çalışma
Temel metrikleri Firebase konsolunda görüntüleme
Reklam kampanyaları için dönüşümleri işaretleme
Özel kitleler oluşturma
BigQuery'deki verileri dışa aktarma ve analiz etme
Analiz verileriniz için daha fazla özelleştirme özelliğine erişme
Analizler ve modeller için özel etkinlikleri günlüğe kaydedin (ör. ARPU ve ARPPU metrikleri için ecommerce_purchase etkinlikleri kaydetme)
Reklam kampanyaları için özel dönüşümleri yapılandırma
Diğer Firebase ürünlerini kullanın
(ör. Remote Config ve A/B Testi)

Google Analytics'i kullanmaya başlama

Firebase'in analiz motoru olan Google Analytics, verilerinizle ilgili güçlü analizlere erişmenizi sağlar. Google Analytics için Firebase SDK'sını ekleyerek uygulamanızda Google Analytics'i kullanmaya başlayın.

Aşağıdaki adımlarda, uygulamanızda Google Analytics için Firebase SDK'sını kullanmaya nasıl başlayacağınız açıklanmaktadır. SDK'yı başlattıktan sonra, uygulamanızda etkinlikleri günlüğe kaydetmeye nasıl başlayacağınızı öğrenmek için Analytics belgelerini inceleyin.

1. Adım: Uygulamanıza bir yapılandırma dosyası ekleyin

AdMob bağlantısı oluşturmadan önce uygulamanızı Firebase'e kaydettiyseniz uygulamanıza zaten bir Firebase yapılandırma dosyası eklemişsinizdir. Xcode projenizin kökünde GoogleService-Info.plist dosyası olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca, yapılandırma dosyasının tüm hedeflere eklendiğinden emin olun.

2. Adım: Analytics için Firebase SDK'sını uygulamanıza ekleyin

 1. Google Analytics için Firebase SDK'sının bağımlılığını Podfile dosyanıza ekleyin:

  pod 'FirebaseAnalytics'
  
 2. pod install komutunu çalıştırın ve oluşturulan .xcworkspace dosyasını açın.

 3. FirebaseCore modülünü UIApplicationDelegate uygulamanıza ve yetki verdiğiniz kullanıcının kullandığı diğer tüm Firebase modüllerini içe aktarın. Örneğin, Cloud Firestore ve Authentication'ı kullanmak için:

  Hızlı Kullanıcı Arayüzü

  import SwiftUI
  import FirebaseCore
  import FirebaseFirestore
  import FirebaseAuth
  // ...
     

  Swift

  import FirebaseCore
  import FirebaseFirestore
  import FirebaseAuth
  // ...
     

  Objective-C

  @import FirebaseCore;
  @import FirebaseFirestore;
  @import FirebaseAuth;
  // ...
     
 4. Uygulama yetkilinizin application(_:didFinishLaunchingWithOptions:) yönteminde FirebaseApp paylaşılan bir örnek yapılandırın:

  Hızlı Kullanıcı Arayüzü

  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()

  Swift

  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()

  Objective-C

  // Use Firebase library to configure APIs
  [FIRApp configure];
 5. SwiftUI kullanıyorsanız bir uygulama temsilcisi oluşturmanız ve UIApplicationDelegateAdaptor veya NSApplicationDelegateAdaptor aracılığıyla App yapınıza eklemeniz gerekir. Uygulama yetkilendirmesi kaydırmayı da devre dışı bırakmanız gerekir. Daha fazla bilgi için SwiftUI talimatlarına bakın.

  Hızlı Kullanıcı Arayüzü

  @main
  struct YourApp: App {
   // register app delegate for Firebase setup
   @UIApplicationDelegateAdaptor(AppDelegate.self) var delegate
  
   var body: some Scene {
    WindowGroup {
     NavigationView {
      ContentView()
     }
    }
   }
  }
     

Özel etkinlik günlük kaydını uygulama

Bu bölümde, uygulamanızda özel etkinlik günlüğünün nasıl uygulanacağına dair bir örnek gösterilmektedir. Bu özel örnek, AdMob bağlantılı uygulamalar için, özellikle ARPU ve ARPPU'yu hesaplamak üzere günlüğe kaydedilmesine yardımcı bir etkinlik olan ecommerce_purchase özel etkinliğine yöneliktir.

Uygulamanızda özel etkinlik günlük kaydını nasıl uygulayacağınız aşağıda açıklanmıştır:

 1. Bu sayfanın Google Analytics'i kullanmaya başlama bölümünü tamamladığınızdan emin olun. Bu bölümde, uygulamanızı Firebase'i kullanacak şekilde yapılandırma, Google Analytics için Firebase SDK'sını ekleme ve SDK'yı başlatma yer alır.

 2. Bir ecommerce_purchase etkinliği kaydedin (Swift | Obj-C). Aşağıda bir örnek verilmiştir:

  Swift

  Analytics.logEvent(AnalyticsEventPurchase, parameters: [
   AnalyticsParameterCoupon: "SummerPromo",
   AnalyticsParameterCurrency: "JPY",
   AnalyticsParameterValue: 10000,
   AnalyticsParameterShipping: 500,
   AnalyticsParameterTransactionID: "192803301",
  ])

  Objective-C

  [FIRAnalytics logEventWithName:kFIREventPurchase
            parameters:@{
   kFIRParameterCoupon: @"SummerPromo",
   kFIRParameterCurrency: @"JPY",
   kFIRParameterValue: @10000,
   kFIRParameterShipping: @500,
   kFIRParameterTransactionID: @"192803301",
  }];

Uygulamanızda özel etkinlikleri günlüğe kaydetme hakkında daha fazla bilgi edinmek için Analytics belgelerini inceleyin.

Uygulamanızda diğer Firebase ürünlerini kullanma

Google Analytics için Firebase SDK'sını ekledikten sonra Firebase Remote Config ve Firebase A/B Testi gibi diğer Firebase ürünlerini de kullanmaya başlayabilirsiniz.

 • Remote Config, uygulama güncellemesi yayınlamadan uygulamanızın davranışını ve görünümünü hiçbir ücret ödemeden sınırsız sayıda günlük etkin kullanıcı için değiştirebilmenizi sağlar.

 • A/B Testi, uygulamanızın kullanıcı arayüzü, özellikleri veya etkileşim kampanyalarındaki değişiklikleri test etmenize ve bu değişikliklerin, değişiklikleri geniş çapta kullanıma sunmadan önce temel metrikleriniz (ör. gelir ve elde tutma) üzerinde bir etkisi olup olmadığını öğrenmenize olanak tanır.

Uygulamanız için reklamlardan para kazanmayı optimize etme

Küçük bir kullanıcı alt kümesiyle farklı reklam biçimlerini veya yapılandırmaları deneyip reklamı tüm kullanıcılarınız için uygulamaya karar verirken veriye dayalı kararlar alın. Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki eğiticilere göz atın: