Etkinlikleri günlüğe kaydetme

Bu kılavuzda, uygulamanızdaki etkinlikleri nasıl günlüğe kaydedeceğiniz gösterilmektedir.

Etkinlikler; kullanıcı işlemleri, sistem etkinlikleri veya hatalar gibi uygulamanızda neler olduğuna dair bilgi verir.

Analytics bazı etkinlikleri sizin için otomatik olarak günlüğe kaydeder. Bunları almak için herhangi bir kod eklemeniz gerekmez. Uygulamanızın ek veri toplaması gerekiyorsa, uygulamanıza 500'e kadar farklı Analytics Etkinliği türünü kaydedebilirsiniz. Uygulamanızın günlüğe kaydettiği toplam etkinlik hacmiyle ilgili bir sınır yoktur. Etkinlik adlarının büyük/küçük harfe duyarlı olduğunu ve adları yalnızca büyük/küçük harf kullanımı bakımından farklı olan iki etkinliğin günlüğe kaydedilmesinin iki farklı etkinlikle sonuçlandığını unutmayın.

Başlamadan önce

Projenizi oluşturduğunuzdan ve Analytics'i Kullanmaya Başlama bölümünde açıklandığı şekilde Analytics'e erişebildiğinizden emin olun.

Etkinlikleri günlüğe kaydetme

firebase.analytics() örneğini yapılandırdıktan sonra, logEvent() yöntemiyle etkinlikleri günlüğe kaydetmeye başlayabilirsiniz. Google Analytics hakkında zaten bilgi sahibiyseniz bu yöntem, gtag.js'de event komutunu kullanmaya eşdeğerdir.

Analytics SDK'sı başlamanıza yardımcı olmak için perakende ve e-ticaret, seyahat ve oyun uygulamaları da dahil olmak üzere farklı uygulama türlerinde yaygın olan bir dizi önerilen etkinliği tanımlar. Bu etkinlikler hakkında ve bunların ne zaman kullanılacağını öğrenmek için Önerilen etkinlikler bölümüne bakın.

Not: Raporlarda en yüksek ayrıntıyı elde etmek amacıyla, uygulamanız için anlamlı olan önerilen etkinlikleri ve belirlenen parametreleri günlüğe kaydedin. Bu sayede, yeni Google Analytics özellikleri kullanıma sunuldukça bunlardan yararlanabilirsiniz.

Çeşitli etkinlik ve parametreleriyle ilgili uygulama ayrıntılarını gtag.js etkinlik referansında bulabilirsiniz.

Aşağıdaki örnekte bir select_content etkinliğinin nasıl günlüğe kaydedileceği gösterilmektedir:

Web

import { getAnalytics, logEvent } from "firebase/analytics";

const analytics = getAnalytics();
logEvent(analytics, 'select_content', {
  content_type: 'image',
  content_id: 'P12453'
});

Web

analytics.logEvent('select_content', {
  content_type: 'image',
  content_id: 'P12453',
  items: [{ name: 'Kittens' }]
});

Öngörülen parametrelere ek olarak, herhangi bir etkinliğe aşağıdaki parametreleri de ekleyebilirsiniz:

  • Özel parametreler: Özel parametreler Analytics raporlarında boyut veya metrik olarak kullanılabilir. Sayısal olmayan etkinlik parametresi verileri için özel boyutları, sayısal olarak daha iyi temsil edilen parametre verileri için özel metrikleri kullanabilirsiniz. SDK'yı kullanarak bir özel parametre kaydettikten sonra, söz konusu özel parametrelerin Analytics raporlarında göründüğünden emin olmak için boyutu veya metriği kaydedin. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz: Analytics > Etkinlikler > Özel Tanımları Yönet > Özel Boyutlar Oluştur

    Özel parametreler, her rapora uygulanabilecek kitle tanımlarında kullanılabilir. Uygulamanız bir BigQuery projesine bağlıysa özel parametreler BigQuery'ye aktarılan verilere de dahil edilir. Google Analytics 4 BigQuery Export'ta örnek sorguları ve çok daha fazlasını bulabilirsiniz.

  • value parametresi: value, bir etkinlikle ilgili temel metrikleri toplamak için faydalı olan, genel amaçlı bir parametredir. Örnekler arasında gelir, mesafe, süre ve puan yer alır.

Uygulamanızın, önerilen bir etkinlik türünün kapsamadığı belirli ihtiyaçları varsa kendi özel etkinliklerinizi günlüğe kaydedebilirsiniz. Örneğin, bir oyun geliştiriyorsanız ve bir oyuncunun belirli bir hedefi tamamladığı zamanı takip etmek istiyorsanız aşağıdaki örneğe benzer bir etkinlik kaydedebilirsiniz:

Web

import { getAnalytics, logEvent } from "firebase/analytics";

const analytics = getAnalytics();
logEvent(analytics, 'goal_completion', { name: 'lever_puzzle'});

Web

analytics.logEvent('goal_completion', { name: 'lever_puzzle'});

Kontrol panelinde etkinlikleri görüntüleme

Etkinliklerinizle ilgili toplu istatistikleri Firebase konsolu kontrol panellerinde görebilirsiniz. Bu kontrol panelleri gün boyunca düzenli aralıklarla güncellenir. Anında test için önceki bölümde açıklandığı şekilde logcat çıkışını kullanın.

Bu verilere Firebase konsolundaki Etkinlikler kontrol panelinden erişebilirsiniz. Bu kontrol panelinde, uygulamanız tarafından günlüğe kaydedilen her farklı etkinlik türü için otomatik olarak oluşturulan etkinlik raporları gösterilir.