Eğitim: Firebase'i kullanarak AdMob reklam sıklığını optimize etme

Çeşitli reklam sıklıklarını ve bunların gelir ve kullanıcıları elde tutma üzerindeki etkisini test etme

Çözüm eğiticisi

Yüksek kaliteli bir kullanıcı deneyimi sunarken reklam sıklığını optimize etmek zor olabilir. Ancak Firebase, testlerinizi yapıp optimum reklam sıklığı hakkında veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olan araçlar sunar.

 • Firebase'i kullanarak küçük bir kullanıcı alt kümesiyle çeşitli reklam sıklıklarının performansı için A/B testi yapabilirsiniz.

 • Kitleyi elde tutma oranını minimum düzeyde etkileyerek test sonuçlarını gözlemleyebilir ve Firebase'in, hangi reklam sıklığının daha iyi performans gösterdiğine dair önerileri inceleyebilirsiniz.

 • Değişikliklerin olumlu bir etki yaratacağından emin olduktan sonra, değişiklikleri tek bir tıklamayla daha fazla kullanıcıya sunabilirsiniz.

Neler öğreneceksiniz?

Bu çok adımlı eğitimde, uygulamanızdaki Google AdMob reklamlarına yönelik çeşitli sıklık sınırlarını test etmek için Firebase'i nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz. Örnek test durumu olarak geçiş reklamlarını kullanır ancak aynı adımları tahmin ederek diğer reklam biçimleri için sıklık sınırını test etmek amacıyla da kullanabilirsiniz.

Bu eğitimde, uygulamanızda halihazırda AdMob kullandığınız ve bir geçiş reklamı biriminin sıklığını değiştirmenin, uygulamanızın geliri veya diğer metrikleri üzerinde bir etkisi olup olmadığını test etmek istediğiniz varsayılır. Ancak uygulamanızda henüz AdMob'u kullanmıyorsanız sorun değil. Bu eğitimdeki adımlar, uygulamanızda hangi reklam sıklığını kullanmanız gerektiğini anlamanıza da yardımcı olabilir.

AdMob reklam sıklığını optimize etme çözümüne genel bakışı inceleyerek bu çözümün iş gerekçesi ve değeri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Bu eğitimde kullanılan ürünler ve özellikler

Google AdMob

Google AdMob, uygulamanızda sunulacak çeşitli reklam sıklıklarına veya yenileme hızlarına sahip reklam birimleri oluşturmanıza olanak tanır. AdMob'u Firebase'e bağladığınızda AdMob, reklam stratejisi optimizasyonunu iyileştirmek için reklam geliri bilgilerini Firebase'e gönderir.

Google Analytics

Google Analytics; kullanıcı etkileşimi ve elde tutmanın yanı sıra toplam gelir, AdMob geliri, satın alma geliri gibi para kazanma metrikleri hakkında bilgi verir. Ayrıca, kullanıcı kitleleri ve segmentler oluşturmanıza da olanak tanır.

Firebase Remote Config

Firebase Remote Config, uygulamanızın yeni bir sürümünü yayınlamadan uygulamanızın davranışını ve görünümünü istediğiniz kullanıcı segmentlerine göre dinamik olarak değiştirmenizi ve özelleştirmenizi sağlar. Bu eğiticide, kullanıcılarınıza hangi reklam biriminin gösterileceğini kontrol etmek için Remote Config parametrelerini kullanacaksınız.

Firebase A/B Testi

Firebase A/B Testi, uygulamanızda ürün ve pazarlama denemeleri çalıştırmak için gereken arayüz ve altyapıyı sağlar. Deneme varyantları kullanıcılara dağıtmayla ilgilenir ve ardından bir deneme varyantının, seçtiğiniz temel metriğe (ör. gelir veya kullanıcıları elde tutma) göre kontrol grubundan daha iyi performans gösterip göstermediğini belirlemek için istatistiksel analiz gerçekleştirir.


Çözümün ve kullanılan ürünlerin akış şeması


Eğiticiye genel bakış

Doğrudan adım adım açıklamalı eğiticiye gidin

 1. Test etmek üzere yeni reklam birimi varyantları oluşturmak için AdMob'u kullanın

  1. AdMob'da iki yeni geçiş reklamı birimi oluşturun.

  2. Her reklam biriminin Sıklık sınırını test etmek istediğiniz kullanıcı değeri başına bir gösterim olarak ayarlayın.

  3. Reklam birimi yerleşimlerini uygulamanızın koduna uygulayın.

 2. Firebase konsolunda A/B testi oluşturun

  1. Testle ilgili temel bilgileri, hedeflemeyi ve testin gerçekleşeceği hedefleri tanımlayın.

  2. Test varyantlarını tanımlayın ve testte kullanıcılara hangi reklam biriminin gösterileceğini kontrol edecek Remote Config parametresini ayarlayın.

 3. Uygulamanızın kodundaki Remote Config parametre değerlerini işleyin

  1. Uygulamanızdaki Remote Config parametresini kullanın.

  2. Reklam birimini parametre değerine göre görüntüleme mantığını uygulayın.

 4. A/B testini başlatın ve Firebase konsolunda test sonuçlarını inceleyin

  1. Testi başlattıktan ve birkaç gün ya da hafta çalıştırdıktan sonra Firebase konsolunu kontrol ederek A/B testinin birincil hedefine göre kazanan bir varyant olup olmadığını kontrol edin.

  2. Varyantların söz konusu metriklerde istenmeyen olumsuz etkilere neden olmadığından emin olmak için her varyant için ikincil metrikler üzerindeki etkiyi inceleyin.

 5. Yeni reklam biriminin güncellenmiş reklam sıklığıyla sunulup sunulmayacağına karar verin

  1. A/B Testi yeni reklam biçimini gösteren varyantın kazanan olduğunu belirlerse reklam biçimini denemede hedeflenen tüm kullanıcılara, uygulamanızın tüm kullanıcılarına veya kullanıcılarınızın bir alt grubuna göstermeye başlayabilirsiniz.

  2. Net bir kazanan henüz belirlenmemişse daha fazla veri toplamak için denemeyi çalıştırmaya devam edebilir veya zaten uzun süredir çalışıyorsa kesin olmayan sonuçlarla denemeyi sonlandırabilirsiniz.

Gerekenler

 • Kendi uygulamanız (iOS, Android veya Unity projesi)

 • Bir AdMob uygulamasına bağlı Firebase uygulaması olarak kaydedilmiş uygulamanız (daha fazla bilgi)

 • Uygulamanızın yeni reklam birimleri oluşturma izinleriyle ilişkili AdMob hesabına erişim

 • Uygulamanızın ilişkili Firebase projesine erişim. Ayrıca Remote Config ve A/B Testi oluşturma, yönetme ve Google Analytics'i görüntüleme izinlerine sahip

 • Tercih ettiğiniz IDE

Sözlük
1. Adım: Yeni reklam birimi varyantları oluşturmak için AdMob'u kullanın