Eğitici: AdMob reklam sıklığını optimize edin

4. Adım: A/B testini başlatın ve test sonuçlarını Firebase konsolunda inceleyin


Giriş: Firebase'i kullanarak AdMob reklam sıklığını optimize edin
1. Adım: Test amaçlı yeni reklam birimi çeşitleri oluşturmak için AdMob'u kullanın
2. Adım: Firebase konsolunda bir A/B testi ayarlayın
3. Adım: Uygulamanızın kodundaki Remote Config parametre değerlerini işleyin

4. Adım: A/B testini başlatın ve test sonuçlarını Firebase konsolunda inceleyin

5. Adım: Yeni reklam biçimini kullanıma sunup sunmayacağınıza karar verin


Artık her şeyi ayarladığınıza göre A/B testinizi başlatmaya ve çalıştırmaya hazırsınız. Test çalışırken sonuçları Firebase konsolunda inceleyebilirsiniz.

Uygulamanızı dağıtın ve testi başlatın

  1. Remote Config parametre değerini işlemek için mantığı ekledikten sonra (önceki adım), uygulamanızın bunları içeren en son sürümlerini dağıtın.

  2. Firebase konsolunda Denemeyi Başlat'ı tıklayarak A/B testini başlatın.

Sonuçları inceleyin

  1. Firebase A/B Testi denemenizi çalıştıracaktır. Kullanıcılara farklı değişkenler sunulduktan sonra Firebase konsolu bir iyileştirme önerisi görüntüleyecektir.

  2. Test kurulumu sırasında seçtiğiniz metriklere göre her bir varyantın nasıl performans gösterdiğini inceleyin.

    Firebase A/B Testi, kararınızı seçtiğiniz birincil metriğe göre verir, ancak A/B Testi ayrıca seçtiğiniz tüm diğer ikincil metriklere ilişkin verileri de sağlar. Bu, bir varyantın performansı hakkında nihai bir karara varırken bu ikincil metrikleri dikkate almanıza olanak tanır.

Aşağıdaki resimde, temel de dahil olmak üzere dört değişkenli bir test çalıştırması örneği gösterilmektedir (bu eğitimde bunu yalnızca üç değişkenle daha basit tuttuğumuzu unutmayın). Aşağıdaki bu örnekte, A/B Testi, Tahmini toplam gelir birincil metriğindeki iyileştirmeler nedeniyle kazanan varyantın A Varyantı olduğunu belirlemiştir.

Örnek A/B testi sonuçlarını gösteren Firebase konsolu kullanıcı arayüzü
3. Adım : Remote Config parametre değerlerini yönetin 5. Adım : Yeni reklam biçiminin kullanıma sunulup sunulmayacağına karar verin