Thiết lập làm người thử nghiệm với Phân phối ứng dụng

Khi bạn phân phối ứng dụng lần đầu tiên bằng bảng điều khiển Firebase hoặc công cụ CLI ( Firebase CLI , fastlane), Phân phối ứng dụng sẽ gửi lời mời qua email cho người thử nghiệm cùng với hướng dẫn về cách cài đặt và kiểm tra bản dựng.

Hướng dẫn này mô tả cách cài đặt và thử nghiệm một ứng dụng mới được phân phối thông qua Phân phối ứng dụng theo quan điểm của người thử nghiệm. Để có câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp hoặc trợ giúp khắc phục sự cố, hãy đọc hướng dẫn khắc phục sự cố .

Bước 1 : Đăng nhập bằng Google để chấp nhận lời mời

 1. Trên thiết bị iOS, hãy mở lời mời email trong Safari. Bạn phải mở lời mời qua email để cài đặt đúng hồ sơ Firebase và đăng ký thiết bị của mình ở Bước 2 .

 2. Khi được nhắc, hãy đăng nhập bằng Google và chấp nhận lời mời dùng thử ứng dụng.

Sau khi chấp nhận lời mời, bạn sẽ được cấp quyền truy cập để cài đặt ứng dụng thử nghiệm. Bạn cũng nhận được email thông báo về bản dựng từ Firebase khi nhà phát triển ứng dụng phân phối bản dựng mới và mời bạn làm người thử nghiệm.

Bước 2 : Cài đặt hồ sơ Firebase

Phân phối đặc biệt

 1. Trong trang của ứng dụng thử nghiệm, nhấn vào Đăng ký thiết bị .
 2. Khi được nhắc, hãy tải xuống hồ sơ Firebase, sau đó cài đặt hồ sơ trong ứng dụng Cài đặt .

Việc cài đặt hồ sơ sẽ cấp cho Firebase quyền:

 • Đăng ký thiết bị thử nghiệm bằng cách thu thập ID thiết bị duy nhất (UDID) của thiết bị. Nếu bạn đang thử nghiệm bản phân phối Ad Hoc, Firebase sẽ gửi cho tất cả Chủ sở hữu và Người chỉnh sửa của dự án Firebase một email bao gồm UDID của thiết bị thử nghiệm, cùng với hướng dẫn về cách đưa thiết bị vào hồ sơ cung cấp của ứng dụng để bản dựng có thể được thử nghiệm trên thiết bị của bạn.
 • Cài đặt clip web Phân phối ứng dụng Firebase vào màn hình chính của thiết bị thử nghiệm. Đoạn web cho phép bạn cài đặt và truy cập tất cả các ứng dụng thử nghiệm của mình.

Phân phối doanh nghiệp

Bước này là tùy chọn nhưng được khuyến nghị để thử nghiệm các bản phân phối do Doanh nghiệp ký. Quá trình cài đặt hồ sơ sẽ thêm clip web Phân phối ứng dụng Firebase vào màn hình chính của thiết bị để bạn có thể cài đặt và truy cập tất cả các ứng dụng thử nghiệm của mình. Để cài đặt hồ sơ theo cách thủ công:

 1. Trong phần Kiểm tra ứng dụng , hãy chọn ứng dụng bạn muốn kiểm tra.

 2. Ở trên cùng bên phải của trang ứng dụng, hãy nhấn vào .

 3. Làm theo hướng dẫn hiển thị để cài đặt hồ sơ Firebase.

Bước 3 : Cài đặt và test bản build

Phân phối đặc biệt

Sau khi bạn đăng ký thiết bị của mình, nhà phát triển phải cập nhật hồ sơ cung cấp của họ với UDID của thiết bị và phân phối lại bản dựng được định cấu hình để chạy trên thiết bị của bạn. Firebase gửi email thông báo cho bạn khi có bản dựng để bạn cài đặt.

Trong phần Thử nghiệm ứng dụng của clip web Phân phối ứng dụng Firebase, hãy chọn ứng dụng mà bạn muốn cài đặt bản dựng mới, sau đó nhấn vào Tải xuống . Bản dựng được tải xuống màn hình chính của thiết bị để bạn có thể bắt đầu thử nghiệm ngay lập tức.

Phân phối doanh nghiệp

 1. Trong phần Thử nghiệm ứng dụng của clip web Phân phối ứng dụng Firebase, hãy chọn ứng dụng mà bạn muốn cài đặt bản dựng mới, sau đó nhấn vào Tải xuống . Bản dựng được tải xuống màn hình chính của thiết bị để bạn có thể bắt đầu thử nghiệm ngay lập tức.
 2. Trong màn hình Cài đặt ứng dụng > Cấu hình & Quản lý thiết bị , chọn tên nhà phát triển của ứng dụng và tin cậy nó.

Nếu không có clip web Phân phối ứng dụng Firebase, bạn có thể cài đặt bản dựng mới cho ứng dụng thử nghiệm của mình bằng cách nhấn vào Tải xuống bản dựng mới nhất trong email thông báo bản dựng mới từ Firebase.

Cuối cùng, quay lại màn hình chính của thiết bị và mở ứng dụng thử nghiệm.

Bước 4 : (Tùy chọn) Kích hoạt cảnh báo bản dựng mới

Nếu SDK phân phối ứng dụng Firebase đã được thêm vào ứng dụng thử nghiệm của bạn, bạn có thể tùy ý bật cảnh báo trong ứng dụng xuất hiện khi có bản dựng mới để thử nghiệm. Để biết thêm thông tin về SDK, bao gồm cả cách thêm SDK vào ứng dụng thử nghiệm, hãy tham khảo hướng dẫn Bắt đầu.

 1. Từ màn hình chính của thiết bị, hãy mở ứng dụng thử nghiệm.

 2. Khi hộp thoại Bật cảnh báo xuất hiện, nhấn .

 3. Đăng nhập bằng tài khoản Google mà bạn đã sử dụng trước đó ở Bước 1 (tài khoản bạn đã sử dụng để chấp nhận lời mời của ứng dụng). Cảnh báo trong ứng dụng được bật tự động.

  Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập vào tài khoản Google của mình, hãy truy cập hướng dẫn khắc phục sự cố .

 4. Quay lại ứng dụng thử nghiệm. Giờ đây, bạn nhận được thông báo trong ứng dụng khi có phiên bản ứng dụng mới để thử nghiệm.

Để tải xuống phiên bản ứng dụng mới trực tiếp từ cảnh báo, hãy nhấn Cập nhật trong hộp thoại cảnh báo. Phiên bản ứng dụng mới được tải xuống và thêm vào màn hình chính của thiết bị.

Xóa tài khoản người thử nghiệm của bạn

Để xóa tài khoản người thử nghiệm Phân phối ứng dụng của bạn và dữ liệu của tài khoản đó, hãy xem Câu hỏi thường gặp và khắc phục sự cố Phân phối ứng dụng .