Xem dữ liệu Analytics về đường liên kết động

Để giúp bạn đánh giá mức độ hiệu quả của các chương trình khuyến mãi và chiến dịch, Đường liên kết động của Firebase cung cấp một số cách để xem dữ liệu phân tích và tích hợp với các công cụ phân tích.

Đường liên kết động của Firebase ghi lại những sự kiện liên quan đến hiệu suất của Đường liên kết động, bao gồm cả những sự kiện xảy ra bên ngoài ứng dụng, chẳng hạn như số lần người dùng nhấp vào một trong các Đường liên kết động ngắn của bạn. Bạn có thể xem dữ liệu này trong mục Đường liên kết động của bảng điều khiển của Firebase và truy xuất dữ liệu này bằng API REST.

Đường liên kết động cũng hoạt động với Google Analytics. Google Analytics cung cấp số liệu thống kê chi tiết cho các sự kiện xảy ra trong ứng dụng, chẳng hạn như khi ai đó mở ứng dụng của bạn bằng cách nhấp vào Đường liên kết động. Bạn có thể xem dữ liệu này trong mục Analytics trên bảng điều khiển của Firebase.

Bảng sau đây tóm tắt các đặc điểm của hai tuỳ chọn phân tích này:

Số liệu phân tích về đường liên kết động của Firebase Google Analytics
Sự kiện được theo dõi
 • Mở ứng dụng lần đầu
 • Mở lại ứng dụng
 • Số lượt nhấp
 • Chuyển hướng
 • Lượt cài đặt ứng dụng
 • Mở ứng dụng lần đầu
 • Mở lại ứng dụng
 • Cập nhật ứng dụng
Quyền truy cập vào dữ liệu
 • Bảng điều khiển của Firebase (phần Đường liên kết động)
 • API REST
 • Bảng điều khiển của Firebase (mục Analytics)
 • Xuất sang BigQuery
Phân bổ chiến dịch tuỳ chỉnh
(utm_ thông số)

Cả hai tùy chọn phân tích đều theo dõi các sự kiện trong ứng dụng mà các công cụ theo dõi dựa trên web thường bỏ lỡ. Ví dụ: khi một Liên kết động được mở trên iOS dưới dạng một Liên kết chung, liên kết sẽ được ứng dụng mở trực tiếp, bỏ qua phân tích web; các sự kiện này được cả phân tích Liên kết động Firebase và Google Analytics theo dõi chính xác.

Số liệu phân tích về đường liên kết động của Firebase

Đường liên kết động của Firebase theo dõi số lượt nhấp vào mỗi Đường liên kết động ngắn của bạn, cũng như số lượt nhấp dẫn đến lệnh chuyển hướng, lượt cài đặt ứng dụng, lượt mở ứng dụng lần đầu hoặc lượt mở lại ứng dụng. Bạn có thể xem những số liệu thống kê này trong bảng điều khiển của Firebase hoặc truy xuất số liệu thống kê bằng API REST.

Sự kiện Mô tả bảng điều khiển của Firebase API REST
SỐ NHẤP CHUỘT Số lần nhấp bất kỳ vào một Liên kết động, bất kể cách nhấp chuột được xử lý và đích đến của nó
CHUYỂN HƯỚNG Số lần chuyển hướng người dùng tới App Store hoặc Cửa hàng Play để cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng hoặc tới một đích đến nào đó khác
APP_INSTALL Số lượt cài đặt thực tế (chỉ được Cửa hàng Play hỗ trợ)
APP_FIRST_OPEN Số lần mở lần đầu sau khi cài đặt
APP_RE_MỞ Số lần Liên kết động khiến ứng dụng được mở lại

bảng điều khiển của Firebase

Trong bảng điều khiển của Firebase, bạn có thể xem số lượng sự kiện cho từng Đường liên kết động ngắn mà bạn đã tạo trong bảng điều khiển đó.

API REST

Để biết số lượng sự kiện cho bất kỳ Đường liên kết động ngắn nào của bạn, cho dù bạn đã tạo đường liên kết trong bảng điều khiển hay theo phương thức lập trình, bạn đều có thể sử dụng API REST của Analytics cho đường liên kết động.

Lệnh gọi API sẽ có dạng như yêu cầu HTTP mẫu sau đây:

GET https://firebasedynamiclinks.googleapis.com/v1/https%3A%2F%2Fexample.page.link%2FwXYz/linkStats?durationDays=7

Authorization: Bearer ya29.Abc123...

Phản hồi cho một yêu cầu là một đối tượng JSON như sau:

{
 "linkEventStats": [
  {
   "platform": "ANDROID",
   "count": "123",
   "event": "CLICK"
  },
  {
   "platform": "IOS",
   "count": "123",
   "event": "CLICK"
  },
  {
   "platform": "DESKTOP",
   "count": "456",
   "event": "CLICK"
  },
  {
   "platform": "ANDROID",
   "count": "99",
   "event": "APP_INSTALL"
  },
  {
   "platform": "ANDROID",
   "count": "42",
   "event": "APP_FIRST_OPEN"
  },

  ...

 ]
}

Google Analytics

Bạn cũng có thể sử dụng Google Analytics trong ứng dụng để theo dõi hiệu suất của các Liên kết động. Các sự kiện Analytics sau đây được tự động ghi lại khi bạn mở một Liên kết động ngắn hoặc dài trong ứng dụng của mình.

Sự kiện Analytics
dynamic_link_first_open Được ghi lại khi người dùng mở ứng dụng lần đầu tiên qua một Đường liên kết động.
dynamic_link_app_open Được ghi lại khi người dùng mở lại ứng dụng thông qua một Đường liên kết động.
dynamic_link_app_update Được ghi nhật ký khi ứng dụng được cập nhật lên một phiên bản mới thông qua một Đường liên kết động. Chỉ dành cho Android.

Sau đó, bạn có thể xem dữ liệu đã ghi trong mục Analytics của bảng điều khiển của Firebase.

Sự kiện Đường liên kết động trong Google Analytics

Nếu đánh dấu các sự kiện Đường liên kết động là lượt chuyển đổi, bạn có thể xem hiệu suất của các Đường liên kết động trên trang Phân bổ.

Thông số chiến dịch trong Google Analytics và Apple App Analytics

Bạn sử dụng Liên kết động với chiến dịch tùy chỉnh Google Analytics hiện có và chiến dịch iTunes Connect App Analytics bằng cách chỉ định các thông số chiến dịch khi bạn tạo Liên kết động. Khi người dùng mở một Đường liên kết động có các thông số chiến dịch được chỉ định, các thông số chiến dịch sẽ được chuyển đến Google Analytics hoặc App Store.

Khi thêm các thông số theo dõi này vào Đường liên kết động, Google Analytics và iTunes Connect có thể xử lý các thông số này giống như mọi chiến dịch khác đang đo lường hoạt động báo cáo phân bổ. Ngoài ra, bạn có thể xem các sự kiện chuyển đổi không chỉ do chiến dịch quảng cáo chịu trách nhiệm thu hút những người dùng đó mà còn do Đường liên kết động có thể đã đưa họ đến.

Các thông số sau được chuyển đến Google Analytics: utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term, utm_content.

Các tham số sau được chuyển đến App Store: at, ct, mt, pt